Nicolai Tangen har stor tro på norsk kapitalforvaltning.

Ser stort potensiale i norsk kapitalforvaltning

– Å tilby Oslo som arbeidsplass vil være et stort pluss hvis Norge skal bygge ut et sterkt kapitalforvaltningsmiljø, sier oljefondsjef Nicolai Tangen.

ARENDAL: – Potensialet er helt enormt. Det ville jeg ikke sagt for fem år siden. Nå har jeg sett hvordan alle drar sammen. Det er konkurranse i kapitalforvaltning i Norge, men samtidig har vi en evne og vilje til samarbeid, sa Tangen på arrangementet «Kapitalforvaltning – ny norsk paradegren» under Arendalsuken.

– Pandemien har snudd opp ned på mulighetene. Nå trenger man ikke sitte i London eller New York for å ha kontakt med selskapene. Kombinasjonen frisk luft og mye kapital blir viktigere. Å tilby Oslo som arbeidsplass er et stort pluss, fortsatte Tangen, som selv har økt antall norskbaserte forvaltere i Oljefondet.

– Vi har mange som ønsker å jobbe her og det er mye enklere å tiltrekke seg folk, sa han.

Norge har flere fordeler som skulle gjøre det mulig eksportere forvaltningstjenester.

– Vi har et godt omdømme og er langt fremme på ESG og i verdenstoppen på transparens. Det blir stadig viktigere, fortalte Tangen.

MÅ HA AMBISJONER

I dag forvalter bransjen rundt 11 000 milliarder kroner, forteller Bjørn Slåtto, styreleder i Verdipapirfondenes forening.

– Det begynner å bli store nok miljøer til at det kan bygges stort og det er mange som ser utenfor Norges grenser når de skal ekspandere, fortalte Slåtto, som mener mange ting er på plass i dag.

– Tidligere har bare finansielle faktorer påvirket investeringene. Nå har ting som klimarisiko, naturrisiko og den sosiale dimensjonen en helt annen betydning. I dette bildet har norske kapitalforvaltere manøvrert veldig bra. Dette må vi ta et skritt videre og bygge næringen. I dag mener man at det nordiske finanssentrum er i Stockholm. Det mener jeg like gjerne kan være Oslo. Vi har et helt annet grunnlag til å ha selvtillit på dette området nå enn før, sa Slåtto, som ser at det er regulatoriske utfordringer for å vokse ordentlig.

– Bransjen har gode reguleringer fra EU. Jeg opplever dessverre at man i Norge ønsker å legge på ytterligere regelverksett, som er strammere enn det europeiske på mange områder. Vi ønsker å konkurrere på samme vilkår som i øvrige Europa. Sammen med at Norge ikke er EU-medlemmer gjør dette at andre land stiller sterkere, sa Slåtto, og drar en sammenligning med Irland.

– Irland har lykkes med å bygge sin forvaltningsnæring fra ingenting på åttitallet til at det i dag jobber rundt 100 000 i industrien.   

Alle var enige om at Norge burde kunne ta en sterkere posisjon innen kapitalforvaltning. F.v. Tom Staavi, Bjørn Slåtto, Alexandra Morris, Nicolai Tangen og Øystein Thøgersen.

INITIATIV FRA FINANS NORGE

Alle har pratet fint om at vi er så flinke å samarbeide i Norge og at det er et stort potensial i denne næringen. Spørsmålet er hva som gjøres konkret for å få til dette?

– Det var morsomt å se hva som skjedde da denne saken kom opp i organisasjonen. De argeste konkurrentene i finans sa «la oss brette opp ermene og samarbeide». Det er en åpenbare styrke. Våre medlemmer er enige om å legge større vekt på kapitalforvaltning fremover. Hvordan dette blir konkret vet vi ikke ennå, men vi kommer til å legge mer ressurser på dette området, både når det gjelder næringspolitikk og kompetanse. Det er basert på et ønske fra medlemmene våre, sier Finans Norge-sjef Idar Kreutzer.

Fremover skal Finans Norge ha sterkere fokus på kapitalforvaltning, fortalte Idar Kreutzer.

Allerede nå har bransjen tatt initiativ til et superkurs i kapitalforvaltning i regi av NHH. Deltakerne får blant annet hospitere i topp forvaltningsmiljøer og møte forelesere i toppklasse som har gjort det godt innen forvaltning.