SLITER: Mange regionbanker sliter med å finne den rette kompetansen, ifølge Finans Norges kommunikasjonssjef Ann Håkonsen. (Foto: Finans Norge.)

Forretningsbankene vokser, sparebankene krymper

Mens antall jobber i norske sparebanker synker, øker det kraftig i forretningsbankene. Det kan tyde på at forretningsbankene vinner kampen om kompetansen. 

Første kvartal i år økte antall jobber i norske forretningsbanker med 223. Sparebankene hadde til sammen en nedgang på 5 jobber. Dette ifølge jobbmonitortallene Kartlagt.no har satt opp for Finansfokus. 

Jobber er her definert som antall innrapporterte a-meldinger til enhetsregisteret (se faktaboks). 

Etterspørselen etter kompetanse preger hele finansbransjen, og det går ikke en uke uten historier om hvor intens kampen om hodene er i et arbeidsmarked som karakteriseres som “søkers marked”. Blant sparebankene hadde Sparebank 1 SR-Bank den sterkeste jobbtilveksten med 12 i pluss. 

Forretningsbankene hadde i første kvartal en samlet tilvekst i ansatte på 223 personer. DNB leder kompetansejakten klart, med en god luke til Nordea på andreplass.   

AVLYSER IKKE KONKURRANSEN 

Ifølge Finans Norge er det ingen grunn til å dempe inntrykket av et stramt arbeidsmarked med hard konkurranse om kompetansen, selv om norske sparebanker i første kvartal samlet rapporterte om en nedgang i antall ansatte. 

Hver eneste måned fremover mot høsten kommer det nye dyktige medarbeidere inn for å starte sitt nye arbeidsforhold i vårt bankkonsern

Even Gaarde-Landre

Åtte sparebanker meldte om en økning på tre eller flere jobber og 13 sparebanker med reduksjon på tre eller flere jobber i 1. kvartal 2022. 

– Vår erfaring er at det er hard kamp om kompetente folk innenfor de områdene Kompetansesjekken 2022 har avdekket, sier Finans Norges kommunikasjonssjef Ann Håkonsen. 

TRE AV FIRE SØKER FOLK 

Kompetansesjekken hun viser til er en årlig undersøkelse bransjeorganisasjonen har gjennomført siden 2016. Årets undersøkelse konkluderte med at «tre fjerdedeler av finansnæringen har et udekket kompetansebehov». 

Håkonsen peker på at tilgangen på kompetanse er ulikt fordelt i kongeriket, at mange mindre regionbanker sliter med å finne ekspertene. 

– Det er nok forskjell på jobbmarkedet og tilgangen på kompetanse mellom by og land, og mange av sparebankene ute i regionene kan nok slite med å finne spesialister, men på den annen side har de heller ikke behov for like mange som de større finansbedriftene. Tallene du viser til kan nok reflektere at det kan ta tid å erstatte medarbeidere som slutter. Slik arbeidsmarkedet ser ut i dag vil nok denne situasjonen vedvare en stund fremover. Her har næringen en utfordring med å jobbe for at det utdannes enda flere med kompetanse som næringen etterspør, og ikke minst vise seg frem som en attraktiv arbeidsgiver, understreker Håkonsen. 

NYTT BLOD TIL HØSTEN 

SpareBank 1 Nordmøre hadde i første kvartal i år en nedgang i antall ansatte på ni personer. Bare Sparebanken Sogn og Fjordane hadde en større nedgang med 13 personer. 

Kommunikasjonsrådgiver Even Gaarde-Landre i SpareBank1 Nordmøre, varsler at trenden kommer til å snu, og at høsten blir preget av tilvekst i staben 

– Vår bank har fokus på å ta nye markedsandeler, og jobber for å ha et godt lag slik at vi når våre ambisjoner.  Dersom vi sammenligner oversikten over antall ansatte for mai i år med samme måned året tidligere, så ser vi omtrent likt antall medarbeidere. Så vi kan ikke se noen trend om nedbemanning.  

SLITER IKKE: SpareBank1 Nordmøre hadde en nedgang på 13 jobber i første kvartal, men kommunikasjonsrådgiver Even Gaarde-Landre varsler oppsving i antall ansatte til høsten.  (Foto: OBM/ Magne S. Otterdal) 

Han mener ikke at banken sliter mer enn andre med å få tak i gode kandidater. 

– Det er ingen tvil om at det er et strammere arbeidsmarked enn på lenge, med kamp om de gode hodene. Vi opplever imidlertid at vi får tak i de riktige kandidatene og at vi er en meget attraktiv arbeidsgiver når vi lyser ut stillinger i vårt markedsområde.   

Og til høsten kan det bli mer folksomt rundt kaffemaskinen. 

– Hver eneste måned fremover mot høsten kommer det nye dyktige medarbeidere inn for å starte sitt nye arbeidsforhold i vårt bankkonsern, og det ser vi frem til, sier Gaarde-Landre. 

FAKTA: JOBBMONITOR 

Ved å analysere data fra Enhetsregisteret i Brønnøysund skapes en monitor for jobbutviklingen i finansnæringen og tilsluttede næringer. Jobbtallene er basert på bedriftenes egen, månedlige innrapportering av antall jobber i A-meldingen til Enhetsregisteret. Analyseselskapet Kartlagt SA henter dataene fra Brønnøysundregisteret basert på tall fra arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret). Arbeidsgivere og oppdragsgivere har plikt til å rapportere sine arbeidstakere og frilansere til registeret via A-meldingen. Tallene inkluderer permitterte. Tallene omfatter næringskodene for finansieringsvirksomhet, forsikringsvirksomhet og pensjonskasser og tjenester tilknyttet finansierings- og forsikringsvirksomhet.