ØNSKER KOMPETANSE: – Når Finansforbundet snakker om bærekraft, får vi stadig spørsmål om sirkulær økonomi. Derfor prøver forbundet nå å løfte temaet på agendaen, sier nestleder Arne Fredrik Håstein. Arne Fredrik Håstein, nestleder, Finansforbundet (Foto: Morten Brakestad)

– Næringen må forstå lineær risiko

Norsk finansbransje har ennå ikke oppdaget mulighetene som ligger i sirkulære forretningsmodeller – og risikoen med de lineære, mener Finansforbundet og Circular Norway. 

 «Finansnæringen som pådriver for en sirkulær økonomi» – det er ikke en beskjeden tittel Finansforbundet og Circular Norway har valgt på rapporten de har laget om sirkulær økonomi i finansnæringen. Foreløpig kan ikke finansnæringen kalle seg en pådriver, for noen oppleves den nok heller som en brems for sirkulære forretningsmodeller. Nå håper nestleder i Finansforbundet Arne Fredrik Håstein at rapporten kan være det viktige første steget.  

– Finansforbundet har jobbet med bærekraft ganske lenge. Vi har sett en hunger etter mer kompetanse, og det dukker stadig opp spørsmål om sirkulær økonomi. Med denne rapporten ønsker vi å løfte det opp på agendaen og sette i gang en debatt om hvordan finans kan spille en rolle i utviklingen av sirkulær økonomi, sier han. 

MÅ PÅ BANEN 

– Norske myndigheter har ambisjoner om at Norge skal bli et foregangsland i sirkulær økonomi. Skal dette skje, må finansnæringen på banen, sier rapportens hovedforfatter Alexander Christiansen i Circular Norway. 

For to år siden beregnet Circular Norway at den norske økonomien er 2,4 prosent sirkulær. Det er langt svakere enn både den europeiske og den globale økonomien. 

– Med den nye rapporten ønsker vi å få frem hvorfor Norge er så langt bakpå, og hva vi kan gjøre for å omstille oss til en sirkulær økonomi. Kapital spiller en hovedrolle. Den må vris til å støtte opp under sirkulære forretningsmodeller, sier Christiansen.  

LINEÆR RISIKO 

Rapportens sirkulære veikart for finansnæringen inneholder 20 konkrete råd til finansnæringen. Flere av rådene handler om lineær risiko. Det er en risiko som i stor grad blir glemt, når kapital skal plasseres og lån skal innvilges, tror Christiansen. 

– Lineær risiko er et nytt tankesett for finansnæringen i Norge, sier han. 

Han tror at begrepet kan være med på å klargjøre sirkulær økonomi for finansnæringen, og at det kan bidra til fortgang i omstillingen til sirkulær økonomi i finans.  

– I det øyeblikk finansnæringen begynner å ta lineær risiko med i vurderingen, vil den bli bedre i stand til å finne de sirkulære løsningene. Forretningsmodeller med høy lineær risiko utnytter knappe ressurser, prioriterer salg av nye produkter med kort levetid og unnlater å optimalisere ressursbruken. Samtidig forventer kundene sirkulære produkter, og vi vet at det vil komme nye krav i lovverket, sier han. 

NY MÅTE Å VURDERE VERDI 

I dag opplever mange bedrifter med sirkulære forretningsmodeller at det er vanskelig å få finansiering fordi de blir sett på som usikre. Christiansen tror det skyldes at løsningene deres ikke passer inn i den tradisjonelle måten å vurdere risiko og verdi på.  

Sirkulære forretningsmodeller bidrar til å beholde verdi, legge til verdi og gi ny verdi.

Alexander Christiansen

– Sirkulære forretningsmodeller bidrar til verdiskaping i hele verdikjeden, før bruk, ved bruk og etter bruk, men inntektsstrømmene er annerledes i sirkulære forretningsmodeller. De passer ikke med bankenes modeller. Ta for eksempel et selskap som skal leie ut parkdresser. Hva er restverdien for en parkdress etter ett år? Mange vil si null, men om dressen er laget av kvalitetsmaterialer kan den leies ut i flere sesonger, den kan repareres og kunderelasjonen har verdi. Slike forretningsmodeller må bankene forstå, sier han.  

Starter finanskoalisjon 

Circular Norway vil bidra til at finansnæringen tar grep. Nå tar de initiativ til ett av forslagene i veikartet: En sirkulær finanskoalisjon. 

– Vi samler nå ulike aktører innenfor bank, forsikring og investering til et nettverk som møtes til jevnlige rundebordssamtaler. Der vil vi utvikle kompetansen og oppdatere veikartet med praktiske og konkrete verktøy. Formålet er å bidra til at finansnæringen utvikler nye tjenester og produkter som støtter oppunder omstillingen til sirkulær økonomi, sier Alexander Christiansen i Circular Norway. 

PÅ BANEN: Finansnæringen må på banen om Norge skal klare overgangen til sirkulær økonomi, mener Alexander Christiansen i Circular Norway. 

Planen er å kickstarte arbeidet under Arendalsuka i august. Christiansen har tro på at finansnæringen kan tjene på å samarbeide. 

– Institusjonene må selv utvikle produktene, men i rundebordssamtalene vil vi legge til rette for at det skal skje. Vi kommer til å løfte frem de beste eksemplene fra Norge og Europa, snakke med næringslivet og bygge opp den nødvendige kunnskapen, sier han.