TENK NYTT: Finansbransjen må begynne å tenke nytt om virksomheters lønnsomhet, mener Lars Jacob Tynes Pedersen og Sveinung Jørgensen. De to NHH-forskerne har opplevd kraftig økning i interessen for kursene de holder i bærekraft og sirkulære forretningsmodeller. (Foto: Privat) 

– Interessen skyter fart

NHH-forskerne Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen har snakket om sirkulær økonomi i en årrekke. De siste årene er det blitt langt flere som lytter. 

 – Den første strategien Norge fikk for sirkulærøkonomi, kan nesten leses som en resirkuleringsstrategi, sier Lars Jacob Tynes Pedersen. – Men sirkulær økonomi handler om så mye mer enn resirkulering, legger han til. 

– Vi har lenge sagt at det handler om å slanke, bremse og lukke økonomien, sier Sveinung Jørgensen. 

FRA OLJEPLATTFORMER: Fundament og gangbro fra oljeplattformer kan få nytt liv i byutviklingen. Her er et forslag for Dokken i Bergen. (Illustrasjon: Vill Arkitektur) 

De to synes det har tatt lang tid fra sirkulær økonomi ble oppfattet som et fancy begrep for resirkulering, til at de fleste nå forstår at det handler om en storstilt omstilling av hele økonomien, med redusert forbruk og økt gjenbruk, reparering, oppgradering og til slutt resirkulering på alle områder. 

– Hele det økonomiske systemet er rigget for den lineære økonomien og bruk av ikke-fornybare ressurser. Når det skal rigges om til en sirkulær økonomi, vil mange bedrifter få nye roller, og finans skal inn i alt, sier Jørgensen.  

FINANSBRANSJEN KAN BLI PÅDRIVER 

Jørgensen og Pedersen har selv vært med på å utvikle et selskap som «oppsirkulerer» brukt stål til nye produkter. Selskapet ble en realitet takket være støtte fra Sparebanken Vests stiftelse Agenda Vestland. Det var hardt arbeid å få banken til å forstå forretningsmodellen. I fremtiden ser de for seg at finansbransjen tvert imot skal bli en pådriver for sirkulære forretningsmodeller, ved å stille krav til bedriftene og prosjektene de finansierer.  

OPPSIRKULERT STÅL: Stålplater fra en gammel ferje har fått nytt liv som kaifront med trygge soner for dyrelivet under vann. (Foto: Nordic Circles) 

– De kan blant annet kreve en plan for produktenes etterliv. Det gjøres allerede, men kan gjøres i mye større grad og på flere områder, mener Jørgensen. 

Finansnæringen kan få alle til å hoppe.

Sveinung Jørgensen, Norges Handelshøyskole.

Han mener også at finansnæringen bør ta initiativ til at bedrifter skal samarbeide om utnyttelse av ressursene. Ofte kan en bedrifts avfall bli en annen bedrifts ressurs, og finansnæringen kan være den som ser disse mulighetene, og kobler sammen bedriftene.  

– Finansnæringen kan få alle til å hoppe, sier han. 

– Det spesielle med finans er at den sitter på nøkkelen til å få til atferds- og systemendring, sier Pedersen.  

KUNNSKAPSTØRSTE 

Skal finansnæringen ta styringen, krever det økt kompetanse, innovasjon og nye produkter. Jørgensen og Pedersen har de siste årene sett et kraftig oppsving i kunnskapstørsten i næringen.  

De to holder ofte foredrag for bedrifter. På NHH holder de masterkurs og etter- og videreutdanningskurs i bærekraft og sirkulær økonomi. De beskriver masterkurset i bærekraftige forretningsmodeller som en kuriositet, da de startet det i 2014. De første årene hadde de 30–40 studenter. De siste årene har det vært fulltegnet med 500 studenter fra alle fagområder. De har også opplevd en eksplosjon i interessen for foredrag og etter- og videreutdanning.  

– For noen år siden forventet vi nesten å få kastet tomater på oss når vi sa «k-ordet». Nå har finansnæringen tatt inn over seg at de må forholde seg til klima, bærekraft og sirkulær økonomi. Vi merker på spørsmålene vi får, at de er langt fra mål. De vet foreløpig ikke hva de skal gjøre, men de er innstilt på å tilpasse seg, sier Jørgensen.