– Foreløpig har jeg ikke fått noen voldsomme reaksjoner, verken i positiv eller negativ retning, sier Runar Gretland.

Fusjonsplaner skaper spenning på Sunnmøre

I dag ble det kjent at Sparebank 1 SMN og Sparebank 1 Søre Sunnmøre har inngått en intensjonsavtale om fusjon. – Slike prosesser skaper naturlig nok usikkerhet, sier hovedtillitsvalgt Runar Gretland.  

– Søre Sunnmøre ble etablert i 1854, og vi har snart 170 år med historie. Da blir det fort mye følelser i slike situasjoner, fortsetter Gretland, som i tillegg til å være hovedtillitsvalgt for Finansforbundet også er ansattrepresentant i styret i Sparebank 1 Søre Sunnmøre.  

Når vi prater med ham, kommer han rett fra et allmøte der fusjonsplanene ble presentert for alle i banken. Selv har han vært tett på prosessen, både i rollen som ansattrepresentant i styret og hovedtillitsvalgt i banken.  

– Jeg har vært spent på hvordan dette blir mottatt. Foreløpig har jeg ikke fått noen voldsomme reaksjoner, verken i positiv eller negativ retning. Men det er fremdeles tidlig og folk trenger å summe seg litt. Vi tillitsvalgte er opptatt av sikkerhet og trygghet for arbeidsplassene og at vi fortsatt skal være en attraktiv bank, både for ansatte og kunder, sier Gretland.  

INITIATIV FRA SMN 

Han påpeker at dette ikke var et initiativ fra Søre Sunnmøre.  

– Dette kom fra SMN. Styret mente at forslaget var såpass spennende at man valget å gå videre med det, sier Gretland.  

Foreløpig er dette en intensjonsavtale, men allerede nå har vi lagt et grunnlag for at alle ansatte, på alle nivåer, vil være sikret etter en eventuell fusjon. I tillegg er det i intensjonen et mål om å utvide satsingen og skape vekst. Dette vil bety behov for flere stillinger i regionen Sunnmøre/Fjordane, som skal ledes fra hovedkontoret i Volda. De reelle forhandlingene om en endelig fusjonsavtale tas opp etter sommerferien. Bankene har satt en tidsfrist på 150 dager etter signert intensjonsavtale for å komme i mål.  Hvis det går igjennom blir det tidligst fusjon i februar/mars, sier Gretland.  

PERFEKT MATCH 

– Vi mener det er en tilnærmet perfekt match. Sammen med Søre Sunnmøre kan vi få til en kraftfull satsing i regionen, sier Inge Lindseth, hovedtillitsvalgt i SMN. Han synes involveringen av de tillitsvalgte har vært god.  

– Jeg har vært med i prosessen, både som hovedtillitsvalgt og ansattrepresentant i styret. Det er gode tanker rundt hvordan man skal ivareta ansatte, kunder og samfunnet i regionen. Det er også gode muligheter på synergier, både på inntektssiden og kostnadssiden. Dog blir det ingen innsparinger på å kutte årsverk, forteller Lindseth.  

– Vi øker i størrelse og kompetanse, og sammen kan vi da løfte næringslivet i regionen på en bedre måte, sier Inge Lindseth.  

SMN er en vesentlig større bank enn Søre Sunnmøre og er også den overtakende banken.  

– Vi har en god følelse og ønsker både ansatte og kunder hjertelig velkomne inn til oss. Søre Sunnmøre har et meget godt fotfeste i sitt markedsområde. Nå kan vi utnytte at SpareBank 1 SMN er en større og mer kraftfull bank. Vi øker i størrelse og kompetanse, og sammen kan vi da løfte næringslivet i regionen på en bedre måte, sier Lindseth.  

BLIR EN LEDENDE BANK I REGIONEN 

Etter den foreløpige tidsplanen skal bankenes styrer behandle fusjonsplanen i oktober. Deretter skal planene legges frem for generalforsamlingene i november. Går at knirkefritt vil en fusjon skje ved utgangen av første kvartal 2023. Dette skriver de to bankene i en børsmelding.  

– SpareBank 1 SMN har bygd en solid posisjon med utgangspunkt i vårt kompetansemiljø i Ålesund. Ved å forene kreftene med SpareBank 1 Søre Sunnmøre som over lang tid har etablert en sterk posisjon på Søre Sunnmøre, kan vi realisere ambisjonen om å bli den ledende banken i denne attraktive vekstregionen, sier styreleder i SpareBank 1 SMN, Kjell Bjordal. 

Sammen dekker de to bankene store deler av Sunnmøre, og har ambisjoner om å ta en solid posisjon i Fjordane. 

– Ved å slå sammen de to bankene styrkes grunnlaget for lønnsom vekst, sterkere spesialist- og kompetansemiljø og økt tilstedeværelse i regionen. Vi mener bankene står betydelig sterkere sammen enn hver for seg, sier styreleder i SpareBank 1 Søre Sunnmøre, Kjell Storeide.