– ​​​​​​​Banknæringen har en helt unik posisjon i arbeidet med bærekraft fordi vi kan spille på lag med kundene når de gjør sine investeringsbeslutninger, sier Guro Elgheim Sivertsen.

Skal fremme bærekraft i sentrum av olje-Norge

Guro Elgheim Sivertsen er ansatt som ny bærekraftdirektør i SR-Bank. Nå skal hun dytte rogalendingene i en mer bærekraftig retning.

– Vi bor i en region som er sterkt preget av olje og gass. Det gir store muligheter til omstilling i dette markedsområdet. Vi må spille på lag med kunden samtidig som vi stiller krav til bærekraft. Du kan si at vi skal være en krevende medspiller. Banken skal fremdeles bidra til næringsutvikling, men vi skal hele tiden dytte kundene våre litt i rett retning, sier Sivertsen, som ser at det er viktig å finne en god tilnærming til denne utfordringen.

– Mange i olje- og gassnæringen er opptatt av bærekraft. De er langt fremme på rapportering og den slags og systemene er godt integrert i forretningen. Samtidig kan det fort bli diskusjon om hvilket tempo omstillingen skal ha, sier Sivertsen.

For næringens ståsted er at vi skal produsere den mest bærekraftige olje og gassen så lenge det går.

– Det er klart at dette er et dilemma, sier bærekraftsdirektøren.

Det skal være klare bidrag i det grønne skiftet

Hun merker også at krigen i Ukraina har påvirket hvordan det snakkes om norsk oljenæring.

– Norsk gass har plutselig fått en mye større plass i den europeiske geopolitikken. Det betyr ikke at debatten rundt hvordan Norge skal forholde seg til denne næringen er parkert, men det gir et nytt og tungtveiende element i debatten.

NY STRATEGI

Sivertsen har allerede jobbet med bærekraft i SR-Bank siden høsten 2018. Nå girer banken opp denne satsingen. Bakgrunnen ligger i bankens nye strategi som ble lasert i fjor høst.

– Vi skal være kundens allierte i overgangen til en mer bærekraftig virksomhet. Bærekraft skal gjennomsyre alt vi gjør. Dette er noe styret har vedtatt og som ledelsen også er veldig opptatt av, sier Sivertsen.

Nettopp det å ha forankring både i ledelse og styre er veldig viktig.

– Da blir det ingen diskusjoner, dette er noe vi skal gjøre.

En av hennes første oppgaver som nybakt direktør er å rekruttere fire nye medarbeidere til avdelingen.

– Det er en attraktiv kompetanse vi ser etter, så det blir spennende å se hvilke søkere vi får, sier Sivertsen.

KOMPETANSEHEVING

Første steg for å få SR-Bank til å gjennomsyres av bærekraftstankegangen er å organisere et kompetanseløp for hele konsernet.

– Skal vi tenke bærekraft i alt vi gjør må vi ha mer kompetanse. De ansatte må forstå hva det innebærer og klare å sette det i en god kontekst i sitt daglige virke, forteller Sivertsen.

Kompetansehevingen bygges opp som en pyramide, med en basis i bunn som alle skal ha. I tillegg lages det egne løp for rådgivere på BM og PM.

– Vi får også noen champions rundt om i organisasjonen, som skal være eksperter i de ulike avdelingene. Samtidig løftes lederne også. De er viktige for å dra dette fremover, sier Sivertsen, som ser at det er viktig å tilpasse bærekraftsarbeidet til den enkelte rollen. Rådgiverne har mye annet de skal tenke på. Det er en bred rolle. Å få inn bærekraft blir utfordrende og må skreddersys slik at det er mulig å gjennomføre, sier Sivertsen.

STORT POTENSIALE PÅ PM

Ofte tenker man at det er på bedriftsmarkedet bankene kan påvirke mest. Sivertsen ser allikevel stort potensiale på personmarkedet.

– Våre beslutninger påvirker hvilke valg folk gjør. Det handler om å ha gode produkttilbud. Med 300 000 personkunder kan vi påvirke der også. Vi har allerede grønne boliglån for de mest bærekraftige boligene, men ser også på andre produkter, som lån for å oppgradere boliger til å bli mer energieffektive. Dette tror jeg vil få mer oppmersomhet fremover, særlig nå som strømprisen er så høy.

LØNNSOM BÆREKRAFT?

Hvordan skal banken kunne være bærekraftig uten at det går på bekostning av lønnsomhet?

– Lønnsomhet kommer ved at du jobber sammen med kundene som er rigget for fremtiden. Det blir en totalvurdering. Vi får litt drahjelp av trender rundt oss, der det på BM blant annet stilles strengere krav. Innen eiendom er det kommet en endring i byggteknisk forskrift som blant annet stiller krav til gjenvinning av materialer og klimaregnskap for boligblokker og yrkesbygg. Vi skal stille krav til våre kunder, men kravene vil ikke være ute av synk med krav som kommer fra andre områder, sier Sivertsen.

I tillegg skal banken finansiere noen egne særskilt gode bærekraftsprosjekter.

– Det skal være klare bidrag i det grønne skiftet. Prosjektene er kanskje ikke de mest lønnsomme i dag, men vi ser etter ting som kan være bra på litt lengre sikt, sier Sivertsen, som ser at endringer utfordrer bransjen.

– Omstilling er usikkert. Vi vet ikke hva som kommer ut på andre siden. Vi har våre risikomodeller og må respektere de. Vi skal være pådrivere samtidig som vi ikke tar uforsvarlig mye risiko.

– Hva er bankens største utfordring på dette området?

– Det varierer. Det er mye nytt som skal rapporteres på og foreløpig mangler vi data på en del områder. Vi har en god og tydelig strategi med konkrete mål. Det er ganske mye vi skal få til, men det gjelder allikevel å prioritere i hva vi skal gjøre når. Finans spiller en viktig rolle og om vi lykkes er en avgjørende faktor også for våre samarbeidspartnere, sier Sivertsen.