VIKTIG PANELDISKUSJON: Fra venstre: Mette Lindbæk (NFF), Alexandra Morris (SKAGEN), Arne Fredrik Håstein (Finansforbundet) og Håvard Gulbrandsen (KLP).  

Kvinner i frontfinans stortrives

En ny undersøkelse viser at kvinner trives svært godt i frontfinans, og ønsker å bli i yrket. Samtidig er kvinneandelen kun på 17 prosent.

– I 2015 var kvinneandelen i frontfinans svært lav, kun 5 prosent. Det førte til at nettverket Kvinner i frontfinans (KIFF) ble startet.  Nå er den oppe i 17 prosent, sa Mette Lindbæk, innleder av paneldebatten «Hvorfor jobber ikke flere kvinner i fronfinans».

Én av seks er bedre enn én av tjue, og Lindbæk ble møtt med applaus for denne milepælen fra en fullsatt sal på årskonferansen til Verdipapirfondenes forening (VFF) torsdag på Bristol.

Men de fire paneldeltakerne mente at her er det bare å brette opp armene. Få rollemodeller, bransjens omdømme, og dårlig balanse jobb og fritid, ble trukket fram som hovedforklaringer på lav kvinneandel.

9 av 10 vil bli i bransjen

Lindbæk la fram funn fra en ny undersøkelse KIFF har gjennomført for å kartlegge kvinners syn på frontfinans som karrierevei. På spørsmålet om hvor tilfredse de er i jobben gir 80 prosent skår på fem eller seks, hvorav seks er høyeste mulig skår. Spennende bransje, gode læringsmuligheter og gode kollegaer er det som trekkes fram som mest attraktivt.

8 av 10 vil anbefale frontfinans som karrierevei for andre kvinner, mens 9 av 10 sier de ønsker å bli i bransjen.

– Det er egentlig et paradoks hvor få kvinner det er i bransjen, når en ser hvor godt fornøyde de er, sa Lindbæk.

Et viktig funn fra undersøkelsen er at tre av fem kvinner opplever at situasjonen for kvinner i frontfinans er blitt bedre i de siste fem årene.

Må jobbe med omdømme

Konferansier Line Nelvik hintet med glimt i øyet om at kanskje har det med at ingen vet hva frontfinans faktisk er, i alle fall snakker ingen av venninnene hennes om det.

Her kom hun innpå noe som kvinnene i undersøkelsen mente det burde jobbes med, nemlig omdømmet og historiefortelling.

Arne Fredrik Håstein, nestleder i Finansforforbundet, påpekte under debatten på en kjensgjerning at det fortsatt gjerne er slik at det er menn med bakkemannskap på hjemmebane, som kan være kontinuerlig tilgjengelig på kundenes premisser – som vinner konkurransen om de beste kundene og de beste dealene. Dette er en bransje som krever sitt, kvinnene jobbet i snitt 51 timer i uken, ifølge undersøkelsen.

– Finansforbundet jobber på flere fronter, gjennom forskning for å få kunnskap, gjennom påvirkning og ikke minst gjennom tariffavtalene vi har i sektoren. Det å tilrettelegge for at begge kjønn tar ut sin permisjon er vesentlig. Fleksibilitet og bruke av hjemmekontor for å kunne sikre en balanse mellom jobb og fritid er viktig, sa Håstein.

Kvinnelige forvaltere på høyskolene

Hva må gjøres for å få bedre kjønnsbalanse? Investeringsdirektør i SKAGEN Fondene og leder i KIFF, Alexandra Morris, kom med eksempler på flere tiltak de jobber med.

Det første er å ha kvinnelige forvaltere som forteller om jobben sin på utdanningsinstitusjonene. Det andre er å kreve 50 prosent kvinneandel ved selve ansettelsen, ikke bare på intervju. Et annet virkemiddel er en livssykluspolitikk der både kvinner og menn oppfordres til å ta sine foreldrekvoter og omsorg for syke foreldre og barn, og å sørge for at bonus ikke kuttes grunnet for eksempel foreldrepermisjon. 

– I dag mister verden 12 trillioner dollar på grunn av manglende kjønnsbalanse, påpeke Morris. Hun viste til en MC Kinsey rapport fra 2015 som viser at 12 trillioner amerikanske dollar kan legges til det internasjonale BNP i 2025 om det jobbes aktivt for likestilling.

Les undersøkelsen her

Les mer om Finansforbundets arbeid på likestilling i finans