ETTERSPØRSEL: Bjørn Wiik i Adecco bekrefter økende etterspørsel for innleie av folk i bank og forsikring. Foto: Adecco.

70 prosent flere ledige stillinger i finans

Antall ledige stillinger i finansbransjen har økt dramatisk i første kvartal 2022. På Finn.no ble det registrert rekordhøye 3721 nye ledige stillinger i bank og forsikring, som er et hopp på 70 prosent sammenlignet med året før.

Norsk finansbransje står midt i den kompetansekampen som preger hele arbeidsmarkedet etter pandemien. Banker og forsikringsselskaper må også ty til innleie av folk for å få dekket sine jobb-behov.

Bjørn Wiik, kommersiell direktør i bemanningsbyrået Adecco Group melder om pågang fra både eksisterende og nye kunder innen bank, finans og forsikring.

– Det er ekstremt mange forespørsler fra selskaper vi ikke tidligere har jobbet med, sier Wiik.

ANNONSETALLET I TAKET

I følge Finn.no ble det totalt utlyst 3721 nye stillinger innenfor bank, finans og forsikring i perioden januar til og med mars 2022, noe som er en økning på omkring 70 prosent fra samme periode i fjor.

Bank, finans og forsikring havner på 14. plass på listen over bransjene med flest stillingsutlysninger på Finn.no i første kvartal 2022 (på topp ligger helse og omsorg, bygg og anlegg, butikk og varehandel, barn, skole og undervisning, samt Industri og produksjon, i den rekkefølgen).

KANDIDATENES MARKED

I utleiebyrået Adecco viser kommersiell direktør Bjørn Wiik til Statistisk Sentralbyrå som melder om at en må 14 år tilbake i tid for å finne like lav arbeidsledighet som nå.

– Det kommer ikke til å forbedre seg med det første, sier Wiik, og peker blant annet på at den fremvoksende batteribransjen vil komme til å trenge store mengder it-folk, som må hentes fra eksisterende stillinger i etablerte selskaper eller fra utdanningsstedene.

 – Her blir det behov for 10 000 it-folk i løpet av kort tid, ifølge prognosene, sier Wiik.

Han kaller det «kandidatenes marked», og peker på mange trender som samles i kampen om alt for få jobbsøkere.

Det handler om spesifikke ting som at firmaer som trodde de kunne automatisere kundestøtten nå opplever at de må ha mennesker i førstelinjen, men også om at svenskene har dratt hjem, noe som har skapt stor etterspørsel i servering og lignende virksomheter.

– Hele Europa opplever det samme. Først trodde vi det handlet om opphenting etter pandemien, men dette ville kommet uansett, sier Bjørn Wiik.

Vi har gjennom de siste månedene gjort flere viktige ansettelser via relasjoner

Arnhild Sivertsen

PANDEMIEN HOVEDÅRSAK

HR Direktør Arnhild Sivertsen i Intrum (tidligere Lindorff) peker på to år med pandemi som hovedårsaken til presset i markedet.

– Det er praktisk sett lettere å gå i et jobbintervju med en ny potensiell arbeidsgiver på Teams enn å måtte forlate kontoret i to timer som var tilfellet før pandemien. Den nye hybride arbeidshverdagen stiller også svært høye krav til lederne i forhold til å være tett på sine medarbeidere. Dette er lederkompetanser som tar noe tid å utvikle. Dette i kombinasjon med prisøkningen vi ser i hele verden på svært mange viktige varer gjør slik vi ser det at mange nok også fristes til å bytte jobb for å få en høyere lønn, sier hun.

NETTVERKSØK: HR-sjef Arnhild Sivertsen i Intrum melder om best uttelling på jobbsøk i nettverk og blant kontakter.

ALLE VERKTØY I BRUK

Selv om Intrum ikke er blant bedriftene som har hatt det største behovet for påfyll av folk, følger HR-direktøren markedet tett. På spørsmål om hvilke kanaler som gir best uttelling, svarer hun at nettverk og relasjoner, som om mer formelle verktøy også ligger klare i verktøyskuffen hennes.

– I det markedet vi opplever nå er nettverk og relasjoner det som fungerer aller best. Vi har gjennom de siste månedene gjort flere viktige ansettelser via relasjoner. I tillegg benytter vi oss av både byråer, sosiale kanaler og tradisjonelle annonser, men vi opplever at det i alle disse kanalene er en svært tøff kamp om de beste hodene, sier Sivertsen.

MANGE PÅ VEI INN

Konserndirektør People i Storebrand, Tove Selnes, forteller at mange nye kolleger er på vei inn.

– Vi merker at det er noe færre søkere på stillingene enn tidligere, men vi har fortsatt godt tilfang av kandidater til de fleste stillingene, sier hun.

Hun rapporterer om spesiell stor rift om teknologene, og har i tillegg inntrykk av det blir vanligere med hyppige jobbskifter.

– Mange virksomheter går godt nå og har stort behov for arbeidskraft. Jobbsøkere har mye å velge i ettersom norske bedrifter generelt gjør det bra. Samtidig har arbeidsmarkedet blitt mer dynamisk, og vårt inntrykk er at folk bytter jobb oftere enn tidligere, sier Selnes.

I likhet med Sivertsen i Intrum, satser også Selnes i flere kanaler, ikke minst mer eller mindre formelle nettverk.

– For å sikre oss den rette kompetansen annonserer vi i målrettede kanaler, søker aktivt gjennom LinkedIn Recruiter og er til stede på ulike student og alumni-arrangementer. Vi bruker også eget nettverk og har en egen tipskanal for ansatte. Faktisk kan en stadig større andel av ansettelsene våre spores tilbake til tips fra medarbeiderne våre, sier Selnes.