PRAT I LUNSJEN: – Det har vært mye prat om dette og det virker som mange vil tegne seg, sier Rune Grønn Paulsen. 

Får rabatt på egenkapitalbevis

Nå blir også Haugesund Sparebank med på medeierskapstrenden og tilbyr de ansatte rabatterte egenkapitalbevis. 

 De ansatte har mulighet til å tegne seg for enten 15.000 eller 25.000 kroner, med 30 prosent rabatt ut fra markedskurs. 

De ansatte får et eierskap til banken  

Rune Grønn Paulsen

– Dette er veldig bra. De ansatte får et eierskap til banken, samtidig som vi får en god rabattert pris, sier Rune Grønn Paulsen, hovedtillitsvalgt i Haugesund Sparebank.  

Betalingen skjer via månedlige lønnstrekk over tolv måneder. Det er på samme måte også 12 måneders binding på egenkapitalbevisene og for å beholde rabatten.  

Paulsen har merket stor interesse blant de ansatte.  

– Det er en del prat om det i lunsjen og i «gangene» og det virker som mange har tegnet seg, sier han.  

De ansatte har også fått en informasjonsbrosjyre, samt en gjennomgang av spareprogrammet fra Norne Securities.  

– Denne gjennomgangen ga et godt innblikk i hva det innebærer i forhold til risiko, skatt, og andre forhold rundt spareprogrammet. Jeg føler vi har fått god informasjon fra ledelsen, sier Paulsen.  

BIDRAR TIL MOTIVASJON 

Også ledelsen er svært fornøyd med å kunne gi de ansatte dette tilbudet.  

– Vi har hatt egenkapitalbevis siden 2016 og har lenge pratet om at de ansatte bør kunne ta del av sin egen arbeidsplass. Det bidrar til økt motivasjon. I tillegg har de tillitsvalgte spurt om det før. Det er en klar interesse rundt dette, sier Bente Haraldsen Syre, administrerende banksjef i Haugesund Sparebank.  

ETTERTRAKTET: Foreløpig omsettes egenkapitalbevisene i Norne Securities systemer. – Det har vært større interesse for å kjøpe enn å selge, sier Bente Haraldsen Syre. 

Hennes inntrykk er at mange av de ansatte vil benytte seg av tilbudet.  

– Det var god stemning da vi informerte om dette, sier hun.  

Dette er første gang Haugesund Sparebank gjør noe slikt. Hvor vidt det blir flere ganger er opp til styret.  

Styret vedtar for ett år om gangen

Bente Haraldsen Syre, Haugesund Sparebank

– Styret vedtar for ett år om gangen, så vi vet ikke helt hvordan det blir, men jeg vil ikke se bort fra at det blir flere anledninger. Vi får se hvordan denne runden ender, sier Syre.  

I dag skjer kjøp og salg av egenkapitalbevisene via Norne Securities, der man kan gå inn på en nettside for å kjøpe eller selge.  

– Det har gjerne vært flere som vil kjøpe enn selge og det skal være relativt enkelt å få omsatt verdipapirene, sier Syre, som understreker at banken også vurderer børsnotering.  

– Vi må se det opp mot fordeler og kostnader ved en notering, forklarer hun.  

I tillegg til eventuell kursgevinst, utbetales det også utbytte til egenkapitalbeviseierne.  

– I år hadde vi en direkteavkastning på seks prosent, informerer banksjefen.