DØRÅPNEREN: Teknologiutviklingen gjør det stadig enklere å ta i bruk krypto. Nye tjenester som digital kunst og spill vil også for mange være en døråpner til krypto, sa Jon-Marius Omberg fra inkubatorselskapet The Factory.

Venter mer samarbeid mellom finansbransjen og kryptoøkonomien

De norske kryptobørsene Firi og NBX jobber for å gjøre kryptohandel enkelt og tilgjengelig for folk flest. I fremtiden ser de for seg økende bransjeglidning og et økende samarbeid mellom tradisjonell finans og kryptoøkonomien.

– Det er nå over 400.000 nordmenn som eier kryptovaluta. Dette er noe bankene må forholde seg til. Vi vil gjerne hjelpe til, å få økt forståelse, med å lære opp, i et samarbeid med bankene. Etter hvert tror jeg at krypto og vanlige penger kommer til å leve side om side, mener Nikolai Broby Petersen, produktdirektør i Firi.

– Jeg ser en gradvis modning hos bankene. Krypto er på mange måter ytterpunktet av Fintech, hvor det handler om virkelig digitale penger. Det er store spenninger mellom gammel og ny finans. Jeg ser det som en oppgave å forenkle og ufarliggjøre potensialet som ligger i krypto, sier kommunikasjonsdirektør Liv Freihow i kryptobørsen NBX.

Broby Petersen og Freihow var sammen med Program Manager Jon-Marius Omberg fra The Factory invitert til å delta i et panel under seminaret «Fra krypto til kunst – blokkjede» som Finansforbundet og IKT-Norge nylig arrangerte.

NORSKE KUNDER

De norske kryptobørsene NBX, Firi og Kaupang Krypto konkurrerer alle i et globalt marked hvor det finnes store aktører som Coinbase og Binance.

– Vi er mer lokalt tilpasset og spisset inn mot det nasjonale markedet. Vi har norske nettsider, norsk support og god kunnskap om norske skatteregler. Vi gjør det også enkelt og trygt å komme i gang med krypto-investeringer, og har derfor satset på et enkelt brukergrensesnitt og integrasjoner med BankID og Vipps, sier Broby Petersen fra Firi.

ALTERNATIVER: Krypto og vanlige penger kommer etter hvert til å leve side om side, mente Nikolai Broby Petersen fra kryptobørsen Firi.

– Vi er en børs, men vi er også en veksler av valuta, sier Liv Freihow fra NBX. – Vi kan støtte transaksjoner både til og fra norske kroner. Da slipper kundene å veksle over til Euro eller dollar. Dette gjør handelen enklere, og kundene slipper også en valutarisiko, sier Freihow.

KLARE REGLER

De norske kryptobørsene mener det er en fordel at bransjen drives innenfor et klart og tydelig regelverk.

– Tydelige regler er til fordel både for oss som markedsplass og for våre kunder. Vi har en god dialog med Skatteetaten og Finanstilsynet. Vi ønsker å ligge foran, og har derfor en sterk kompetanse på områder som compliance og anti-hvitvasking, sier Broby Petersen.

Også i forhold til bankene mener Liv Freihow at det er en fordel med tydelige regler.

– Kundene som handler hos, har jo ofte sine midler i en av bankene. Bankenes største bekymring er ikke at de møter konkurranse. Men de vil forsikre seg at investeringer i krypto er helt trygt og at bankene ikke er i brudd med compliance- eller hvitvaskingsreglene, sier Freihow.

NYE EU-REGLER

– Det er jo ikke slik at dette er et helt uregulert marked, understreker Freihow. – Men det er få formelle krav, eksempelvis når det gjelder oppbevaring så er vi selvregulert, sier Freihow som imøteser MiCA, EUs forslag til et regulatorisk rammeverk for kryptoaktiva.

FINANSSPENNING: Det er store spenninger mellom gammel og ny finans. Jeg ser det som en oppgave å forenkle og ufarliggjøre potensialet som ligger i krypto, sa Liv Freihow i kryptobørsen NBX.

– Dette vil kanskje ta ytterligere tre til fire år innenfor EU. Men det er jo revolusjonerende nye penger vi snakker om, så det er ikke sikkert at digitale penger passer inn i de samme klærne som gamle penger. Det må tilpasninger til, og det er også viktig å være klar over avveiningen mellom hensynet til innovasjon og til reguleringer. Utkastet til det europeiske regelverket tar slike hensyn, sier Freihow.

NYE TJENESTER

Selv om kjernevirksomheten til de norske kryptobørsene er kjøp og salg av kryptovalutaer, så understreker både Freihow, Broby Petersen og Jon-Marius Omberg fra inkubatorselskapet The Factory at kryptoøkonomien er på vei over i en ny fase, hvor krypto er programmerbar og legger grunnlaget for nye, digitale tjenester. Eksempler her er finansielle tjenester, kryptospill, digital kunst, en ny skaperøkonomi, det nye virtuelle internettet metaverse etc.

– Teknologiutviklingen gjør det stadig enklere å ta i bruk krypto. Tydelige eksempler på dette er digital kunst og kryptobaserte spill. For mange vil disse nye tjenestene være en døråpner til krypto, sier Omberg.

KRYPTOSPØRSMÅL: Seminaret «fra krypto til kunst» med Finansforbundet og IKT-Norge som arrangører samlet et par hundre deltakere, bl.a. for å høre Fredrik Syversen (t.v.) fra IKT-Norge (t.v.) spørre ut norske kryptobørser, representert ved Liv Freihow fra NBX og Nikolai Broby Petersen fra Firi.