LITEN OG SÅRBAR: Med åtte ansatte i avdelingen og et høyt innovasjonsfokus er det viktig å treffe riktig med rekrutteringen, sier Yngvar Ugland. (Foto: Stig B. Fiksdal)

Kjører hackathons ved rekruttering

Yngvar Ugland er direktør for New tech lab i DNB, en liten divisjon med åtte ansatte. Med en så liten gjeng er det viktig å treffe riktig ved ansettelser. Løsningen er døgnlange hackathons.

– Vi må være fit for purpose og passe på vår grunn til å eksistere. Vi er en høyst eksperimentell gjeng som aldri får lov til å se våre barn vokse opp. Det aller meste vi driver med, må dø. De tingene som overlever, sendes videre oppover til produktutvikling. Å kunne jobbe så eksperimentelt og ikke få følge sine ideer til sluttfasen, høres for mange ut som en drømmejobb, men det er det ikke for alle, sier Ugland.

ALLE ER MED

For å passe inn i Uglands gjeng må du bringe noe nytt til bords.

– Vi ser etter folk som har noe vi mangler, de må være litt annerledes, samtidig som de kommer godt overens med kollegene.

Derfor involveres hele teamet når det skal ansettes nye.

Vi spoler fire år tilbake i tid. Ugland er første mann i teamet og skal oppbemanne. Det er første dag på jobb og kick off. Det kommer en dame bort til ham og spør om det blir noe koding i avdelingen. Det er klart det blir, man kan ikke drive tech uten å kode. To uker senere flytter hun over til Uglands lille lab.

– Når vi da skulle ansatte flere, var det veldig naturlig for meg å ta henne med i denne prosessen. Hun var med på alle intervjuene, og vi hadde en tett dialog om hvem som passet inn hos oss. Det funket veldig bra.

I dag må de som søker jobb i laben, sette av en hel dag. (artikkelen fortsetter etter bildet)

LAGDE JULEGAVEAPP: Fra hackathon i Trondheim. Klokka har blitt halv fem på ettermiddagen og mens rommet begynner å se slitent ut, begynner appen å ta form. Fra venstre: Espen (bare magen), Geir, Ada, Camilla og Einar. (Foto: Yngvar Ugland)

PIZZA OG ØL

– Sist vi ansatte dro hele avdelingen til Trondheim for å møte kandidaten. Vi hadde da en hackathon fra klokken ni om morgenen til dagen etter. Vi var gjennom prosjektets alle livsfaser, og på kvelden bestilte vi pizza og kjøpte noen øl og snacks før vi fortsatte døgnskiftet. Dermed fikk vi se hvordan teamet jobbet sammen med kandidaten. Han fikk også føle hvordan det var å jobbe med oss med ekte problemer. På denne måten får vi både testet faglige kvaliteter og hvordan man passer sammen sosialt. Samtidig ligner dette veldig måten vi jobber på i det daglige, sier Ugland, som gjerne sammenligner teamet sitt med et fotballag.

– Vi er et lag og må kunne samarbeide godt. Hvis folk har stjernenykker, vil de ikke passe inn. Målet er å få teamet til å prestere bedre enn summen av medlemmene.

Hvis folk har stjernenykker, vil de ikke passe inn

Samtidig følger også rekrutteringsprosessene det vanlige DNB-opplegget med ulike tester.

– De sier noe om hvordan vi er skrudd sammen og kompletterer øvrig informasjon godt.

RADIKALT MANGFOLD

Ugland beskriver seg selv som en klassisk nerd som lærte seg selv å programmere i Basic og blir lett oppslukt av magien i teknologien. Likevel er han opptatt av radikalt mangfold i teamet sitt.

– Vår ambisjon er å skape noe radikalt innovativt. Da må vi har mangfold på kjønn, bakgrunner, interesser, utdannelse, språk og legning. Med et team på åtte skal det mye til for å hake av alt dette, men vi skal være sikre på at vi har nok variasjon av bakgrunn og interesser. Samtidig må folk komme godt overens. Det kan være utfordrende når du søker mangfold, og er noe som det må jobbes systematisk og målrettet med.

Målet er å få et velfungerende team han kan stole på.

– Min jobb blir å peke ut retningen og minne om hvor polarstjernen står og coache og rettlede når det er nødvendig. Det viktigste er kanskje å ikke gå i veien, men la dyktige folk få gjøre jobben sin, avslutter Ugland.

FAKTA:
Hackathon er et marathon for kodere, bare med mindre svette og mer pizza. Under en hackathon jobber utviklere sammen innenfor en fastsatt tidsramme. Her kan målet være å skape nye produkter, verktøy eller funksjoner. Det kan også handle om å finne feil i et datasystem eller lignende. En hackathon kan vare i bare én dag (eller natt) eller så lenge som et par dager. Formålet er å arbeide raskt, intenst og sammen. (Kilde: Origo lab)