PÅVIRKER ALLE: – Krigen påvirker oss alle på en eller annen måte, både i vårt yrkesaktive liv, som medmenneske og tillitsvalgt, enten bevisst eller ubevisst, sier Mikael Gunder Hellesø. (Foto: Sogn Sparebank).

Ny tillitsvalgt: – Krigen påvirker folks økonomi

– Krigen kom i kjølvannet av pandemien og har hatt markant innvirkning på markedet og folks økonomi. Inflasjon, høyere renter, høyere energi- og råvarepriser, mat og fossilt drivstoff har blitt dyrere, sier Mikael Gunder Hellesø, tillitsvalgt i Sogn Sparebank. 

– Krigen kom i kjølvannet av pandemien og har hatt markant innvirkning på markedet og folks økonomi. Inflasjon, høyere renter, høyere energi- og råvarepriser, mat og fossilt drivstoff har blitt dyrere, sier Mikael Gunder Hellesø, tillitsvalgt i Sogn Sparebank. 

Navn/rolle/arbeidssted/alder:

Mikael Gunder Hellesø / bredderådgiver PM, tillitsvalgt og styremedlem Finansforbundet Hordaland / Sogn Sparebank avdeling Bergen / 38 år. 

Kaffe eller te?  
Kaffe og te, hver til sin tid. 

Hva har du på nattbordet?  
Mobil, AirPods og snus. 

Når om morgenen begynner du å tenke jobb?  
Kl. 07:45, før levering skole / barnehage. 

Hvorfor ønsket du å bli tillitsvalgt?  
Engasjement, læring / kompetansebygging, medbestemmelse, sparringspartner / mandat mellom medlemmene og ledelsen, jobbe frem gode løsninger, fremme god kultur og samhold i organisasjonen. 

Hva blir din viktigste oppgave?  
Jobbe for felles interesser, samhold og kultur etter fusjon i 2019, tydelig og inkluderende. 

Hvilke forventninger har du til din nye rolle som tillitsvalgt?  

Dette er en læringsprosess, men tenker det er positivt å ta initiativ. Som tillitsvalgt er det viktig å være imøtekommende og løsningsorientert. Medlemmene skal kunne komme til meg når som helst og dele hva de har på hjertet, i all fortrolighet. Som rådgiver, kollega, venn og tillitsvalgt har man gjerne «flere hatter», og da kan det i perioder være nødvendig å presisere dette. 
 
Blir din arbeidshverdag på noen måte påvirket av krigen i Ukraina?  

Som bredderådgiver i bank jobber jeg både med dagligbank, kreditt (lån), sparing (fond) og forsikringer. Generelt sett jobber vi med våre kunders private økonomi i takt med tiden. Krigen kom i kjølvannet av pandemien og har hatt markant innvirkning på markedet og folks økonomi. Inflasjon, høyere renter, høyere energi- og råvarepriser, mat og fossilt drivstoff har blitt dyrere. Historisk sett svinger markedet. Krig gir mer usikkerhet og større nedgang, men som vi ofte viser til ved fondssparing; det lønner seg med langsiktig sparing, da det gjerne er forbundet større usikkerhet og svingninger i det korte løp. Krig er på mange måter ytterpunktet, hvor man ikke snakker politikk og menneskeverd lengre, og det setter ting i perspektiv. Så ja, krigen påvirker oss alle på en eller annen måte, både i vårt yrkesaktive liv, som medmenneske og tillitsvalgt, enten bevisst eller ubevisst. 

Fortell om en hendelse på jobb som du husker spesielt godt.  

For omtrent 2 år siden startet jeg i jobben som rådgiver i Sogn Sparebank. Dette var ved «inntoget» av pandemien og samfunnet hadde blitt stengt ned. Min første arbeidsdag var mandag 6. april. Fikk beskjed om å møte ved bankens kontor i Bergen sentrum, fikk utlevert en PC og beskjed om å reise hjem. Det var pålagt hjemmekontor og folks arbeidshverdag «hadde blitt snudd på hodet». Dette var en ny erfaring for flere av oss, men vi har vært flinke til å tilpasse oss. Endringsvillige og endringsdyktige, «frivillig tvang» satt i perspektiv, relativt til hver enkelt situasjon. Nå skal det sies at jeg hadde samtlige autorisasjoner og kunne alle systemer godt fra før, slik at det var bare å få tildelt og videre opparbeide seg egen portefølje og jobbe med godt mot på hjemmebane. I ettertid ser jeg at det har gått fint. Vi har lært mye av oss selv, ulike prosesser og potensiale for å jobbe på en fortrinnsvis bedre og alternativ måte. Vi snakker «om den nye normalen». Dette kan være ulikt fra person til person. Ved større fleksibilitet og mulighet for å jobbe mer fra hjemmekontor, så er det viktig å ha en tydelig og god dialog både med sine kollegaer og ledelsen, da dette fremmer tillit og større frihet under ansvar. 

Hva er det morsomste du gjør på jobb?  
Tenker det er den store variasjonen av arbeidsoppgaver, slik at man følger en fortrinnsvis totalkunde fra A-Å, på hele produktspekteret. Kartlegge kundenes behov, veilede og rådgi etter beste evne. Som tillitsvalgt er det kjekt med tettere dialog med medlemmene og ledelsen, mandat til større innflytelse og visdom til å forvalte dette på en best mulig måte. 

Hva gjør du for å holde deg oppdatert i en bransje med store endringer?  
Det er veldig stor informasjonsflyt i mange ulike kanaler. Endringer og tilpasninger, både internt i organisasjonen og Eika Alliansen, samt eksternt i bransjen, markedet og samfunnet for øvrig. Kunsten er vel å ta til seg det som er relevant fortløpende, strukturere hverdagen og jobbe mer effektivt. Vi lærer noe hver dag. Kunnskap er ferskvare, slik at vi må holde oss oppdatert og tilpasse oss endringer i rutiner, forskrifter, trender og utvikling i takt med tiden. Det handler til en viss grad om å ikke bli utdatert, jobbe for å være á jour, og etterstrebe potensialet for å være et steg foran. 
 

Hva er den største utfordringen i finansbransjen akkurat nå (generelt og der du jobber)?  
Per dags dato er den største utfordringen generelt sett usikkerhet og større svingninger i markedet. Dette er et sammensatt bilde og jeg har ingen QuickFix. I egen organisasjon jobbes det i kjølvannet av fusjon og pandemi med felles kultur og markedsvekst. 

Hva liker du å gjøre på fritiden?  
Fritiden går gjerne med til familielivet og en trimtur når det passer seg. Er utdannet siviløkonom, men tar noen fag ved BI for økt kompetanse. Oppussing av bolig, brettspill eller en god film med familie kan også nevnes. 

Hvem inspirerer deg, og hvordan/hvorfor?  
Drevne «travere» fra min tid i finansbransjen inspirerer meg, uten å navngi enkeltpersoner her. Det å ta til seg god kompetanse fra folk som har vært i bransjen i en lengre periode setter jeg høyt. Hvordan man jobbet før i tiden, hvordan gjør vi det i dag og hvordan det potensielt burde vært gjort for å jobbe bedre i fremtiden. 

Hva får deg til å stoppe opp i sosiale medier?  
I sosiale media kan man få servert både hummer og kanari, så det gjelder å skille klinten fra hveten, slik at man eksponeres for det som er verdt å ta med seg. Det er ikke alltid like enkelt, men hurtigminne (eng: cache) lærer deg å kjenne, slik at man får gjerne opp det som de ulike mediene mener opptar deg mest først. Dagsaktuelle temaer som engasjerer i større grad får meg i enkelte tilfeller til å stoppe opp, lese og reflektere over. Om jeg gir en tilbakemelding eller reaksjon avhenger av type media. 

Hva er det lengste du har klart å være uten mobilen?  
Nå til dags er smarttelefonene blitt mer personlig, som fungere både som en datamaskin, betalingsmiddel og identifikasjon. Må vel noen år tilbake, men har vel da vært uten mobil 3-4 dager i ferietider.  

Når logger du av for kvelden?  
Med småbarn forbeholdes gjerne ettermiddagen til familien, for deretter «å ta igjen det tapte» på kveldstid. Som regel er arbeidsdagen over kl. 16:15, men logger til tider ikke av før omkring kl. 22:30 enkelte kvelder.