VIPPS INNSAMLING: Forbundsstyremedlem Gina Aukland fra Danske Bank introduserte gavenummeret til VIPPS og en time senere hadde de tillitsvalgte på Våryr-konferansen gitt 70 000 kroner til CARES humanitære arbeid i Ukraina. Forbundet bevilget det samme beløpet.

Samlet inn 140 000 spontant til Ukraina

460 tillitsvalgte fra Finansforbundet samlet spontant inn
70 000 kroner til CARES nødhjelpsarbeid i Ukraina og forbundet ga det samme beløpet. Forbundet har tidligere gitt 100 000 kroner til arbeidet.

Tekst: Svein Åge Eriksen Foto: Sverre Chr. Jarild

Krigen i Ukraina utløste et sterkt og spontant engasjement på Våryr-konferansen til Finansforbundet der 460 tillitsvalgt har vært samlet i to dager for å feire Finansforbundets 120 års jubileum.

Generalsekretær Kaj-Martin Georgsen i CARE var invitert for å fortelle de tillitsvalgte om resultatet av det 12 år lange bistandssamarbeidet med Finansforbundet, men den humanitære katastrofen i Ukraina fikk naturlig nok stor oppmerksomhet.

VANN OG MAT

– I 2022 så er det igjen krig i Europa. 1,5 millioner mennesker har flyktet inn i Polen og det er spesielt mange kvinner og barn som er ekstra sårbare i denne situasjonen. Flere millioner barn lider i Ukraina. CARE driver et omfattende nødhjelpsarbeid i Ukraina i samarbeid med lokale partnere både ut fra Polen, Romania og Moldova. Det er helt grunnleggende behov som vann, mat og helsehjelp vi forsøker å dekke. Nøden er stor og lidelsene enorme, forteller Kaj-Martin Georgsen.

Det er helt grunnleggende behov som vann, mat og helsehjelp vi forsøker å dekke.

Kaj-Martin Georgsen, CARE

Også forbundsleder Vigdis Mathisen er også sterkt berørt av det som nå skjer i Ukraina.

Vi er alle berørt av krigen som foregår rett utenfor stuedøra vår.

Vigdis Mathisen, Finansforbundet.

– Vi er alle berørt av krigen som foregår rett utenfor stuedøra vår. Derfor har støttet CARE med et ekstraordinært bidrag på 100 000 kroner. Det er helt naturlig å stille opp når vi ser de store lidelsene og behovene som har oppstått etter at Russland gikk inn i Ukraina. I en slik dramatisk situasjon er vi mange som føler at vi gjerne skulle ha gjort mer. Vi føler utilstrekkelighet, men ved å gi penger kan vi i alle fall hjelpe noen i en prekær situasjon, sa forbundsleder Vigdis Mathisen.

Etter forslag fra salen, ble det startet en spontan innsamlingsaksjon blant dem som var til stede og resultatet ble hele 140 000 kroner til CARES viktige nødhjelpsarbeid i Ukraina.

12 ÅRS SAMARBEID

Finansforbundets samarbeid med bistandsorganisasjonen CARE er ikke av ny dato. I 12 år har Finansforbundet og Care hatt en gjensidig og sterk samarbeidsavtale med hovedvekt på likestilling. Nå er samarbeidsavtalen fornyet til 2025. CARE er en av verdens største hjelpeorganisasjoner. CARE Norge er til stede i 13 land og jobber for likestilling og kvinners rettigheter gjennom såkalte spare- og lånegrupper blant annet i Mali, Burundi og Vest-Afrika.

– Siden oppstarten i 2010 har Finansforbundet bidratt til at 22 340 kvinner har blitt med i såkalte spare- og lånegrupper. 3 000 kvinner har blitt bankkunder og flere tusen har fått helsehjelp. Hensikten med disse er å hjelpe kvinnene til å bli økonomisk selvstendige. De lager en liten lokal «sparebank» der pengene de tjener legges ned i en kasse som er låst med tre nøkler. Her kan kvinnene gjøre innskudd og uttak. Etter hvert som sparingen øker, gir det nye muligheter til kvinnene og dermed blir spare- og lånegruppen en motor for den videre utviklingen. Kvinnene bestemmer over sine egne penger og kan bruke disse til for eksempel å sende barna på skole eller kjøpe noe de selv trenger, forteller generalsekretæren i CARE, Kaj-Martin Georgsen.

– I Finansforbundet har vi vedtatt tre bærekraftsmål om likestilling, mangfold og inkludering. Når vi skal utjevne forskjeller, er likestilling en helt selvsagt ting. Likestilling er grunnleggende for å få demokratiet til å fungere. Det har mange kvinner i spare- og lånegruppene selv fått erfare når de kommer inn i styringen av lokalsamfunnene. Men det er også viktig å inkludere menn i dette arbeidet, slik at det ikke blir et todelt samfunn. All utvikling skjer best i et likestilt samfunn. Derfor er forbundet glade for det gode samarbeidet vi har med CARE og at dette nå blir videreført, sier forbundsleder Vigdis Mathisen.