RUTINEFALL: Gjensidige-sjefen Helge Leiro Baastad sier at bemanningsveksten motvirkes av et bortfall av enkle, rutinemessige prosesser. Foto: Gjensidige.

Skadeforsikring slåss om IT-hodene

Gjensidige-sjefen Helge Leiro Baastad merker hard konkurranse om attraktiv arbeidskraft, spesielt innen IT-området. Selskapet økte bemanningen med 68 nye stillinger i 2021.

– Vi opplever et kompetanseskift. Det er økende etterspørsel etter formell kompetanse og medarbeidere med relevant erfaring, spesielt innenfor IKT-området. Vi opplever betydelig konkurranse om attraktiv arbeidskraft, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad til Finansfokus.

Skadeforsikringsbransjen viser en sysselsettingsvekst på rundt fire prosent for 2021, og er vinneren i norsk finansnæring, målt etter utviklingen i antall ansatte, fremgår det av statistikk fra Kartlagt.no, basert på tall fra Enhetsregisteret.

Vi opplever betydelig konkurranse om attraktiv arbeidskraft

Helge Leiro Baastad

Gjensidiges skadeforsikringsvirksomhet ligger på om lag samme veksttakt i antall ansatte som gjennomsnittet for skadeforsikringsbransjen.

– Vår vekst i 2021 kan tilskrives behov for kompetanse innenfor IKT, spesielt utvikling og sikkerhet, samt behov innen analyse og nye forretningsområder, sier Baastad.

FÆRRE MEDARBEIDERE

På andre områder trekker bemanningen nedover. Gjensidige-sjefen fremholder at digitalisering av enkle, rutinemessige prosesser fører til færre medarbeidere innen slike arbeidsområder.

NYE STILLINGER: I løpet av 2021 ble det opprettet 309 nye stillinger i skadeforsikring. (Grafikk: OBM)

Blant bransjene i finansnæringen er det skadeforsikring som trekker opp sysselsettingen mest, både i faktiske og relative tall. Tilveksten er på netto 309 nye stillinger i løpet av 12-månedersperioden fra desember 2020 til desember 2021.

Eika Forsikring er relativt sett lederen i denne utviklingen, med en tilvekst på 28 stillinger og en prosentvis vekst på 16 prosent. I likhet med Gjensidige har også store aktører som Storebrand, If og Tryg klart flere ansatte innen skadeforsikring i desember 2021 enn tolv måneder tidligere.

– Bakgrunnen for bemanningsøkningen i Eika Forsikring er økt satsning på distribusjon, teknologi, samt produktutvikling og prising, sier administrerende direktør Trond Bøe Svestad i Eika Forsikring til Finansfokus.

ØKT SIKKERHETSBEVISSTHET

Han er forsiktig med å spå om fremtiden, men utelukker ikke videre vekst i bemanningen.

STØRRE ANSVAR: – Økende portefølje gir større ansvar for å opprettholde god kundeservice, sier forsikringsrådgiver Florent Hajrizi i Eika Forsikring. Foto: Kim Willerud, Eika Forsikring.

Florent Hajrizi er autorisert forsikringsrådgiver i Eika Forsikring. Han kom til selskapet i august i fjor etter elleve år hos If, og er en av dem som bidrar til bemanningsveksten i Eika. Han er totalrådgiver, og jobber med skade- og personforsikring privat, samt næringsforsikring og landbruk.

– Jeg vil nok si at økt bevissthet i samfunnet knyttet til sikkerhet er en av årsakene til veksten vi nå ser i bransjen. Vi er opptatt av trygghet og sikring av verdier, og det medfører nok at folk er mer bevisste på at forsikring er noe man absolutt bør ha – både skadeforsikringer og personforsikringer. I tillegg har handlekraften i Norge økt, og folk flest sitter jo gjerne med en del verdier, sier Florent Hajrizi til Finansfokus.

 Vi må jobbe kontinuerlig med utvikling av produkter og skadeforebyggende tiltak

Florent Hajrizi

Han mener at veksten i selskapet blant annet skyldes at det tilbyr gode løsninger både for privatkunder og bedrifts- og landbrukskunder.

NATURSKADER

– De siste årene har vi også fått flere samarbeidspartnere som for eksempel Norges Jeger- og Fiskerforbund og Virke, sier Hajrizi.

Den nyansatte rådgiveren fremholder at veksten medfører et større ansvar for Eika Forsikring. Det blir etter hans mening viktig å opprettholde god kundeservice og skadeoppgjør med en økende portefølje.

– Klimarisiko er en viktig faktor i vårt arbeid fremover. Det forventes blant annet et økt omfang av naturskader som følge av miljø- og klimaendringer. Dette betyr at vi må jobbe kontinuerlig med utvikling av produkter, prising, gjenoppbygging og skadeforebyggende tiltak. Det mest bærekraftige for samfunnet, kunden og forsikringsselskapet er å forhindre at skaden oppstår, sier Florent Hajrizi.

FAKTA: JOBBMONITOR

Ved å analysere data fra Enhetsregisteret i Brønnøysund skapes en monitor for jobbutviklingen i finansnæringen og tilsluttede næringer. Jobbtallene er basert på bedriftenes egen, månedlige innrapportering av antall jobber i A-meldingen til Enhetsregisteret. Analyseselskapet Kartlagt SA henter dataene fra Brønnøysundregisteret basert på tall fra arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret). Arbeidsgivere og oppdragsgivere har plikt til å rapportere sine arbeidstakere og frilansere til registeret via A-meldingen. Tallene inkluderer permitterte. Tallene omfatter næringskodene for finansieringsvirksomhet, forsikringsvirksomhet og pensjonskasser og tjenester tilknyttet finansierings- og forsikringsvirksomhet.