GIR TILBAKE: Den Gule Banken, Sandnes Sparebank gir kundene utbytte ut fra deres engasjement i banken. – Kundeutbytte gir oss nye kunder og kundene heier på oss når det går bra, sier Trine Stangeland.  (Foto: Anne Lise Norheim.)

Fortsetter veksten i nord

Den Gule Banken, Sandnes Sparebank, har hatt ambisjoner om å bli større i Stavanger. 11 nye rådgivere i oljehovedstaden har gjort at utfordreren i sør har tatt markedsandeler i nord.

SANDNES: 2021 ble det beste året noensinne for Den Gule Banken, Sandnes Sparebank (DGB). Nøkkeltall viser et resultat på 328 millioner kroner, de ansatte vil få kr 50 000 i bonus og kundene kan også forvente seg kundeutbytte, varierende ut fra kundeforholdet. Det er tydelig at de gjør noe riktig i Sandnes.  

– Vi har tatt markedsandeler på PM de siste tre-fire årene. De siste månedene har dette akselerert ytterligere, noe som henger sammen med vår satsing mot Stavanger, sier administrerende direktør Trine Stangeland.  

Satsingen innebærer 11 nye rådgivere som har styrket stavangerfilialen.  

NY PROFIL 

I fjor høst gjorde banken også store profilmessige grep. Navnet Sandnes Sparebank skulle tones ned, istedenfor skulle den bli kjent som «Den gule banken». Hensikten var å tone ned tilknytningen til Sandnes.  

– Vi er en bank for hele regionen, ikke bare for Sandnes. Med vår satsing i Stavanger er det fint med en litt bredere profil, sier Stangeland.  

– Hvordan har det blitt mottatt i Sandnes? 

– Reaksjonene har vært delt, noen synes det er spenstig og kult, andre er bekymret for at navnet Sandnes skal ta bort noe av identiteten. Vi er ikke bekymret for det. Sandnes er vårt hjemmemarked, der vi skal ha vårt hovedkontor, sier Stangeland.  

STERK VEKST 

– Rogaland er et marked med sterk konkurranse. De store forretningsbankene er på plass, SR-Bank i Stavanger er Norges største Sparebank og i sør lurer Jæren Sparebank.  

– Hvordan har DGB lykkes så godt?   

– Vi har blitt mye synligere og har fått ut budskapet om at vi er en relevant bank for flere. Vi har satset mye på egne rådgivere. I tillegg betaler vi ut kundeutbytte, det treffer en del. Konseptet er helhetlig og verdsettes av flere, særlig på personmarkedet. Vi har også hatt en fin vekst på bedriftsmarkedet (BM), der vi har tatt ned risikoen og sitter med en mye sunnere og bedre portefølje nå, sier Stangeland, som ser for seg fortsatt vekst på BM.  

Å være en bank i Eika er viktig.

Trine Stangeland, Den gule banken.

– Vi har samlet alle BM-rådgiverne på Sandnes. Da kan vi agere raskt når kundene trenger det. Vi satser mye på personlig rådgivning også for bedriftene, og våre folk kjenner det lokale markedet og næringslivet godt, sier bankdirektøren, som også tror profilendringen vil bidra til ytterligere vekst.  

STØRST BLANT DE MINSTE 

DGB er den største banken i Eika-alliansen, med en forvaltningskapital på 29,3 milliarder ved årsskiftet, 116 årsverk og kontor i Sandnes, Stavanger og Sola.  

– Har en såpass stor bank mye til felles med de minste bankene i Norge?   

– Absolutt! Ikke minst på PM har kundene nokså like behov for gode digitale løsninger og å kunne løse sine bankærender på en effektiv måte. Det gir alliansen oss. På BM er det litt større variasjon på behov, men å være en bank i Eika er viktig. En profesjonell allianse gir oss stordriftsfordeler. I tillegg har vi god avkastning på vår finansielle investering i Eika.  

VIL VOKSE VIDERE 

Stangeland er klar på at videre vekst er målet, det kan skje organisk, men hun utelukker ikke strukturelle endringer.  

– Det er naturlig at alle selskaper, ikke bare banker, har dialog med andre aktører for å se om man kan gjøre noe felles strukturelt. Samtidig må det være noe begge parter ønsker. Dette er ikke noe vi har planer om nå, sier Stangeland.  

Organisk fortsetter den sterke satsingen nordover.  

– Vi står overfor en kjempespennende fase med solide vekstambisjoner i Stavanger, både på PM og BM. Vi har blant annet ansatt ny leder på BM og omorganiserer dette området for å sikre ytterligere vekst, sier Stangeland. 

For å lykkes er det viktig å ha de ansatte på laget. En god bedriftskultur gir suksess.  

– Vi skal fortsette å bygge en kultur basert på stolthet og engasjement. God ledelse er viktig for å lykkes med det, sier Stangeland.  

– Hvordan bygger man en god kultur? 

– Det var et stort spørsmål og her er det vanskelig å gi et uttømmende svar, sier Stangeland og puster inn før hun fortsetter: – En god kultur bygges gjennom å ha en klar kurs, skape trygghet, gode tilbakemeldinger og å feire sammen når vi lykkes. De ansatte må involveres og lyttes til når man legger planer, da får man et lag. Det må være åpenhet og rom for å si det man mener. Og ikke minst: Det må være rom for å gjøre feil.