VIS VARSOMHET: – Jeg håper vi kan vise varsomhet, og ta vare på hverandre i arbeidsmiljøet, sier hovedverneombud i bankdelen av SpareBank 1 Nord-Norge, Irina S. Møllersen. (Foto: Privat) 

Bekymring for ansatte, kunder og lokalsamfunnet

SpareBank 1 Nord-Norge har både ansatte og kunder med sterke bånd til både Russland og Ukraina. Hovedverneombud Irina S. Møllersen berømmer banken for krisearbeidet som gjøres. 

KIRKENES: Irina S. Møllersen er hovedverneombud for 550 ansatte i bankdelen av SpareBank 1 Nord-Norge og leder vernetjenesten i konsernet. S-en står for Stetskevitch, og indikerer at Møllersen, som mange andre øst i Finnmark, har russiske røtter. 

Torsdag i forrige uke, etter den russiske innmarsjen i Ukraina, satt SpareBank 1 Nord-Norge krisestab. Møllersen, som flyttet fra Arkangelsk, 130 mil i sør-øst, til Kirkenes for 25 år siden, er dypt sjokkert over krigshandlingene som utspiller seg i Ukraina. 

– Jeg tar sterkt avstand fra krigen, selvfølgelig. Det er forferdelig trist at man i 2022 velger å bruke militærmakt på denne måten. Dette kommer til å gå hardt ut over vanlige folk i både Ukraina og Russland, sier hun. 

KONTAKTEN MOT ØST 

Samtidig gleder hun seg tross alt over at statsminister Støre aktivt har anerkjent den store gruppen med russisk bakgrunn som finnes i og rundt Kirkenes.  

– Enten du er på skolen, i banken eller i butikken så er sjansen for å treffe russere her stor. Vi utgjør ti prosent av befolkningen. Dessuten er vi her øst i Finnmark vant til å dra på tur over grensen og at folk kommer andre veien, sier hun. 

Nå sprer usikkerheten seg. Kommer trafikken over grensen til å være mulig i fremtiden? Vil bedriftene, mange av dem kunder av SpareBank 1 Nord-Norge, bli berørt? Får de som har kunder over grensen betalt for leveranser? Hva med de som har ansatte i Russland? 

Møllersen er autorisert finansrådgiver, men har de siste syv årene har vært hovedverneombud på fulltid, og dermed de ansattes representant i saker knyttet til arbeidsmiljø. Det kan være prosesser rundt omstillinger, nye arbeidsformer eller korona. Det siste året har det vært mest av det siste. 

IKKE VANLIGE FOLK SOM FØRER KRIG 

Alle hennes tre barn snakker og skriver russisk. Hun sier de ikke har fått mange negative kommentarer med hat-preg, men at noe har kommet, og at skolen er dyktig på å ta tak i de tilfellene som er. 

– Selv har jeg jo registrert meldinger på sosiale medier som er sårende. Jeg er veldig opptatt av skillet mellom de som fører krigen og vanlige folk som oss. Både ordføreren her og statsministeren har heldigvis vært tydelige på at det er regimet i Russland, og ikke innbyggerne, som har gått til angrep, sier hun. 

Som mange andre har 49-åringen Møllersen, som har bodd halve livet i Norge, dobbelt statsborgerskap. 

– Det forandrer jo ikke min opprinnelse at jeg er her, og nå er jeg selvsagt bekymret for hva det vil bety for meg og mine barn, men ikke minst for det gode naboforholdet Kirkenes er kjent for å ha østover. Krigen påvirker alle, russere, ukrainere og nordmenn. Hele lokalsamfunnet her er påvirket av det som skjer nå, sier hun. 

Hun peker også på hvordan det politiske klimaet i Russland gjør det vanskelig for der borte å si det de mener.  

– Vi ser jo hvor risikabelt det er å gå ut på gata og protestere. 

KOLLEGER MED BÅND TIL RUSSLAND OG UKRAINA 

Møllersen har flere kolleger som har både russisk og ukrainsk bakgrunn, eller som har ektefeller fra de to landene. Nå er hun opptatt av at de ansatte skal ta vare på hverandre. 

Ting som ikke behøver å være ment ondsinnet, kan jo oppfattes som sårende.

Irina Stetskevitch Møllersen, hovedverneombud i SpareBank 1 Nord-Norge.

– Det innebærer å være litt varsom med uttalelser og kommentarer. Ting som ikke behøver å være ment ondsinnet, kan jo oppfattes som sårende, sier hun. 

Derfor er hun glad for at banken har satt krisestab, og at ledelsen legger vekt på ansvaret den har for de ansatte, men også for kundenes ve og vel. 

– Det innebærer også en oppfordring om å være ekstra på vakt i forhold til datasikkerhet, med tanke på mulige cyberangrep. Alle blir bedt om å være ekstra forsiktige med å åpne eposter, og passe på å oppdatere til siste tilgjengelige versjoner av programvare, sier Møllersen. 

Ikke minst er hun i denne situasjonen glad for at hun så lett kan få ledelsen i tale, enten det handler om HR-sjef Petter Gjerpe eller konsernsjef Liv B. Ulriksen. 

VIS HENSYN

I kommunikasjonen ut til de ansatte har blant annet HR-sjefen bedt om at alle med nære tilknytninger til Russland, Ukraina eller Hviterussland tar kontakt. Petter Gjerpe oppfordrer dessuten ansatte om å vise hensyn før de kommer med «kommentarer eller betraktninger om konflikten».  

– Det er én mann som står bak dette, ikke en nasjon eller et folk. Husk at en litt fleipete bemerkning kan bli tatt ille opp i en så dramatisk situasjon, skriver HR-sjefen til de ansatte.  

Også Irina Møllersen blir sitert i interninformasjonen.  

– Som hovedverneombud vil jeg berømme arbeidsgiveren vår for at de tar grep med tanke på hva som kan skje, og at berørte ansatte ivaretas ordentlig. I tillegg er jeg glad for at det settes tydelige forventninger til hvordan vi skal være mot hverandre. Jeg håper vi alle kan vise varsomhet, og ta vare på hverandre i arbeidsmiljøet.