STØTTER UKRAINA: – Vi har valgt å gi et ekstraordinært bidrag på kr 100 000 til CAREs arbeid i Ukraina, sier forbundsleder Vigdis Mathisen i Finansforbundet. (Foto: Sverre Jarild)

– Ukraina trenger hjelp nå

Finansforbundets styre har diskutert situasjonen i Ukraina. På dagens møte vedtok styret å gi 100 000 kroner i humanitær bistand via Care som har et stort hjelpearbeid i landet.

– Vi har valgt å gi et ekstraordinært bidrag på kr 100 000 til CARE.
– Ukraina trenger vår hjelp nå, sier forbundsleder Vigdis Mathisen.

– Vi er bekymret for de menneskelige lidelsene i Ukraina. Med dette bidraget ønsker vi å vise konkret støtte og solidaritet med det ukrainske folk og våre venner i ukrainsk fagbevegelse, sier hun.

Viktig feltarbeid: CARE bidrar til å distribuere nødvendige hjelpemidler som mat, vann, hygieneartikler og penger for å dekke akutte behov.

Finansforbundet har også tidligere vedtatt å gi ekstraordinære bidrag ved spesielle og akutte humanitære kriser. Siste gang var i 2015, i forbindelse med Flyktningkrisen og jordskjelvet i Nepal.

Gi nødhjelp til Ukraina (care.no)

Les mer om forbundets samarbeid med CARE