STØTTER FORDØMMELSEN: – YS støtter den norske regjeringens fordømmelse av Russlands militære angrep på Ukraina, sier YS-leder Erik Kollerud. (Foto: YS/Scanpix NTB.)

– Russland må trekke seg helt ut av Ukraina

– Europa og verden trenger økte investeringer i mennesker og jobber, ikke investeringer i krig og opprustning. Russland må trekke seg helt ut av Ukraina og gå tilbake til dialog og samarbeid, sier YS-leder Erik Kollerud.

Internasjonal og europeisk fagbevegelse oppfordrer Russland til å trekke seg tilbake og gå tilbake til forhandlingsbordet. YS støtter dette og vil jobbe videre med europeisk og internasjonal fagbevegelse med hvordan fagbevegelsen skal reagere på Russlands folkerettsbrudd.

– YS støtter den norske regjeringens fordømmelse av Russlands militære angrep på Ukraina, sier Kollerud.

Regjeringen sier at russiske myndigheter har det fulle og hele ansvaret for denne svært mørke situasjonen, og at Russland umiddelbart må stanse sine militære handlinger og respektere Ukrainas suverenitet og territorielle integritet. YS er helt enig i dette.

– Vi vil uttrykke solidaritet med det ukrainske folk og våre venner i ukrainsk fagbevegelse, sier Kollerud.