I SMØRØYET: Fra kantinen og terrassen har Nordeas ansatte i Bergen panoramautsikt over sentrum. Leder for privatmarkedet i Nordea Vest Ketil Krantz, leder for bedriftsmarkedet i Nordea Vest Nina Remøy Wiik og leder for risikostyring i Nordea Liv Espen Haukedal håper den sentrale beliggenheten gjør dem attraktive for både kunder og ansatte.

Nordea samler alle bergensansatte i nytt finanshus

Nordea har samlet alle konsernets ansatte i Bergen i et nytt finanshus i sentrum. – Dette er et tydelig signal om at vi satser i Bergen, sier Nina Remøy Wiik i Nordea Vest. 

Foto: Eivind Senneset 

BERGEN: Timingen kunne knapt vært bedre for samlokaliseringen av Nordea-konsernet i Bergen. Den første arbeidsdagen etter at samfunnet åpnet opp, kunne de ønske alle sine 300 ansatte i byen velkommen i nye lokaler.  

– Det er så gøy å se livet og kjenne energien i kantinen i lunsjen, sier leder for bedriftsmarkedet i Nordea Vest, Nina Remøy Wiik.  

Kantinen i toppetasjen er et godt sted å hente energi, med utsikt over Bergen sentrum og lekker kantinemat fra Søtt+Salt.  

– Vi kaller det husrestauranten, presiserer Espen Haukedal, som er leder for risikostyring i Nordea Liv. 

TAK BLE VEGGER 

Det er Nordea Liv som eier kontorbygget i Olav Kyrres gate 22, OK22 som de kaller det. De kjøpte bygget i 2017, og har brukt de siste to årene på å oppgradere bygget for 180 millioner kroner.  

BEHAGELIG NYTT: Kunst, naturmaterialer og lyddempende tiltak bidrar til en behagelig atmosfære i fellesarealene. Leder for privatmarkedet i Nordea Vest Ketil Krantz, leder for bedriftsmarkedet i Nordea Vest Nina Remøy Wiik og leder for risikostyring i Nordea Liv Espen Haukedal er glade for å være samlokalisert etter flere års planlegging.  

Haukedal har vært ansvarlig for samlokaliseringen fra Nordea Livs sin side, og har god oversikt over det nye finanshusets fasiliteter og interiør. Toppetasjens gamle glasstak kan han for eksempel vise frem i form av glassvegger i møterommene.  

– Gjennom flytteprosessen har vi vært opptatt av at mest mulig av eksisterende møbler og utstyr blir gjenbrukt og får et nytt liv. Mantraet har vært «minst mulig i containerne», sier han.  

VIL VÆRE BÆREKRAFTIG 

Med flyttingen fikk selskapet mulighet til å ta et skritt i en grønnere retning. Nordea Liv kom fra en kontoradresse med mange parkeringsplasser. Nå har de ingen. I stedet har de sykkelparkering, ladestasjoner for elsykler og god tilgang på kollektivtransport. Oppgraderingen av bygget er miljøsertifisert gjennom Breeam-ordningen. 

– Vi ønsker å være en bærekraftig arbeidsgiver, og en ledende bank innen bærekraft. Det skaper stolthet for oss som jobber her, og jeg tror det er ekstra viktig for den yngre generasjonen, sier Nina Remøy Wiik.  

– Det går igjen i alle ledd, fra printing til pappkrus, legger Ketil Krantz til. Han er leder for privatmarkedet i Nordea Vest, som ikke hadde oppvaskmaskiner i de gamle lokalene. Da var pappkrusene vanskelig å unngå.  

ANSATTE HAR BIDRATT 

Under pandemien har mange ansatte sagt at de savner kaffepraten. Når Nordea i Bergen nå ønsker alle tilbake på kontoret, er det til lokaler med trivelige kaffestasjoner, sosiale torg med kunst på veggene, kontorarealer med skriblevegger og arbeidsrom tilrettelagt for kreativitet.  

ØNSKER FLEKSIBILITET: Leder for risikostyring Espen Haukedal i Nordea Liv vil gjerne ha de ansatte tilbake på kontoret, men vil tilrettelegge for fleksibilitet. Det tror han moderne arbeidstakere ønsker.  

– Vi vil fortsatt gi de ansatte muligheten til å jobbe hjemmefra, men vi håper at de vil trekke inn hit for det sosiale. Den gode kulturen på arbeidsplassen skapes ikke fra hjemmekontor, sier Nina Remøy Wiik.  

Konsernets ansatte har bidratt til utviklingen av bygget gjennom brukergrupper. De har blant annet ønsket seg solskjerming, lyddemping og treningsrom, og de har gitt navn til husets grupperom.  

VIL VOKSE 

Nordea har vekstambisjoner innen både bank og forsikring. Flere kunder betyr behov for flere ansatte.  

Finansbransjen i Bergen har vokst kraftig de siste årene, og Nordea merker at de ikke er alene om å ansette.  

– Det er en tøff kamp om de beste. Vi rekrutterer aktivt langs hele kysten fra Kristiansand og forbi Ålesund, og det er vanskelig å finne folk langs hele vestlandskysten, sier Ketil Krantz.  

Han og de andre lederne regner med at samlokaliseringen vil gjøre intern rekruttering enklere. I tillegg håper de at de nye lokalene gir dem et fortrinn i konkurransen om de beste kandidatene.  

TRENGER IT-FOLK 

Nordea Liv skal nå i gang med å skifte kjernesystemer. Prosjektet styres fra Bergen. Løsningen blir trolig hyllevare fra en ekstern leverandør, men det vil likevel kreve ny og økt teknologisk kompetanse internt.  

– Vi vil trenge et tosifret antall nye folk i prosjektfasen og bruke prosjektet til å få til et kompetanseskifte, sier administrerende direktør Hans-Erik Lind i Nordea Liv. 

SOSIALT IGJEN: Kundekonsulent Steinar Strøm bodde nærmere kontoret før, men gode bussforbindelser gjør at han likevel ikke bruker lengre tid til jobb nå. Han er glad for å være på plass i nye lokaler, ikke minst fordi han nå får se Erik Sandvik og andre kollegaer ansikt til ansikt.  

Det aller kjekkeste med å komme hit var å se alle de blide fjesene.

Steinar Strøm

Med nye lokaler i en by med et godt teknologimiljø, synes direktøren det er naturlig å rekruttere i Bergen. Han håper at samlokaliseringen gjør dem mer attraktiv som arbeidsgiver, både fordi de nå holder til midt i sentrum og fordi de ansatte blir del av et større miljø.    

Etter en uke i de nye lokalene skryter kundekonsulent Steinar Strøm i Nordea Liv av både beliggenhet og fasiliteter. Han tror samlokaliseringen vil ha betydning for merkevaren Nordea.  

– Men det aller kjekkeste med å komme hit var å se alle de blide fjesene, sier han.