FUSJONERT TIL VEKST: Kollegial samtale i SpareBank 1 Nordmøre der fusjon mellom to banker har ført til flere ansatte.  Fra venstre Solfrid Holm Elgenes, Erik Nordhaug, Even Gaarde-Landre og Kathrine Gjestad.

Jobbøkning i nyfusjonert bank på Nordmøre

Den nyfusjonerte SpareBank 1 Nordmøre er blant de ti bankene i Norge som har økt mest i antall jobber i 2021.

KRISTIANSUND: Finansfokus møter Kathrine Gjestad, direktør for organisasjon og utvikling, i sparebankbygget ved Kongens plass toppen av hovedgata Kaibakken i Kristiansund. 

Hun har med seg to nyansatte medarbeidere i tillegg til kommunikasjonsrådgiver Even Gaarde-Landre. Solfrid Holm Elgenes og Erik Nordhaug har som nyansatte bidratt til at den nyorganiserte banken på Nordmøre med 180 år historie er blant de bankene i Norge som har sterkest jobbøkning i 2021.

FLERE STILLINGER UTLYST

– Etter sammenslåingen av Surnadal Sparebank og SpareBank 1 Nordvest har vi jobbet med å få plass nye medarbeidere i banken, sier Gjestad til Finansfokus.

– Hva er prioriteringen i rekrutteringen nå?

– Nå har vi lyst ut stillinger innenfor bedriftsmarked og privatmarked.  Vi har vært på utkikk etter dyktige mennesker som har lyst til å jobbe med rådgivning mot kundene våre i både privat og bedrift.

NYE BANKJOBBER: Her er oversikten over jobbutviklingen i SpareBank 1 Nordmøre basert på a-meldingene for desember 2021 og desember 2020 fordelt på de ulike avdelingene. (Grafikk: Kartlagt/OBM.)

– Hva skyldes det at banken er blant de ti på topp når det gjelder jobbøkning i 2021?

“Vi trenger nye medarbeidere som vil være med å realisere ambisjonen om å ta enda større markedsandel i området vårt”

Kathrine Gjestad, direktør for organisasjon og utvikling, SpareBank 1 Nordmøre

– Vi ønsker å ta posisjon. Ved å ha slått oss sammen er vi blitt en sterkere lokal aktør, og vi trenger nye medarbeidere som vil være med å realisere ambisjonen om å ta enda større markedsandel i området vårt.

– På hvilke områder ansetter dere mest?

– Egentlig er det jevnt fordelt, vi er jo til stede fra Ålesund i sør til Trondheim i nord.  Men det er nok i hovedsak hentet inn nyansatte i Kristiansund og Surnadal, i den runden vi hadde i høst.  I januar ble det også utlyst nye stillinger i Molde og Ålesund.

REKRUTTERT FRA POLITIET

Solfrid Holm Elgenes ble rekruttert til banken fra politiet.  I banken startet hun i september 2021 i ny stilling som rådgiver og analytiker innenfor bærekraft og risiko.

BÆREKRAFT: Solfrid Holm Elgenes ble rekruttert til banken fra politiet. – Jeg synes finansnæringen er veldig interessant, sier hun.

– Jeg synes finansnæringen er veldig interessant.  Det skjer utrolig mye både på det regulatoriske og nye megatrender i bank.

Det skjer utrolig mye både på det regulatoriske og nye megatrender i bank.

Solfrid Holm Elgenes, rådgiver og analytiker innenfor bærekraft og risiko, SpareBank 1 Nordmøre

Elgenes har master i økonomi og administrasjon. Hun har tidligere jobbet som revisor i Oslo og Trondheim, samt med lønn og regnskap hos Politiet i Kristiansund, før hun kapret den nye jobben i banken.

– Hvordan havnet du i banken?

– Det virket som en interessant og utfordrende stilling, og jeg hørte en del godord fra kolleger og andre om banken og mulighetene der. 

Om de nye arbeidsoppgavene sier hun:

– Innenfor bærekraftområdet gjelder det å sikre at vi rapporterer det vi skal i henhold til EUs taksonomi og det som blir innlemmet i norsk lovverk, og gi god informasjon til ledelse og styre.

Akkurat nå er det bærekraftkapittelet i årsrapporten som opptar det meste av hennes hektiske arbeidsdager i februar.

NY TEKNOLOGIRÅDGIVER

Erik Nordhaug ble ansatt 1. januar i år, som teknologirådgiver.

– Jeg har hatt jobben i en måned, og har allerede opplevd mye i spennende.  Det har vært mye opplæring, og jeg synes det er utrolig artig og jeg ser frem til fortsettelsen, sier Nordhaug.

NYANSATT: – Jeg synes det er utrolig artig og jeg ser frem til fortsettelsen, sier Erik Nordhaug. Han ble ansatt 1. januar i år som teknologirådgiver i SpareBank 1 Nordmøre.

Han er utdannet ved NTNU i Trondheim, og har tidligere hatt vikariat både i bankens avdeling for privatmarked og bedriftsmarked Han tok økonomiutdanningen uten å tenke så mye på hvilke jobber det kunne gi.  Nå opplever han at kompetansen er ettertraktet.

– Det syns jeg er artig, at den kunnskapen jeg har blir satt pris på. Det er veldig hyggelig å høre.  Jeg synes denne stillingen er veldig givende, og jeg får holde på med noe jeg har lyst til.  Arbeidsoppgavene passer meg veldig godt, sier Nordhaug.

ALLE SKULLE MED

Ifølge Kathrine Gjestad har det ikke blitt reduksjoner i antall ansatte som følge av fusjonen. Avgang av ansatte i fusjonsperioden har vært knyttet til pensjon, eller at noen har ønsket å prøve noe nytt.

– Vi ønsket å ha med oss alle.

– Dukket det opp overraskelser i fusjonen?

– Vi hadde god innsikt i de to organisasjonene, så det var noe som var overraskende.  Men når en skal bygge en ny organisasjon må en jo gå gjennom og se hvor en skal ha fokus og hva en skal prioritere.

ANSETTER FLERE: Direktør for organisasjon og utvikling Kathrine Gjestad jakter på flere nye medarbeidere til SpareBank 1 Nordmøre. Nå ansetter hun rådgivere på både privat- og bedriftsmarked.

Ifølge Gjestad kunne en hatt flere ansatte om alle ønsker skulle oppfylles, men det går ikke når en ny organisasjon skal landes.  Hun påpeker også de endringene som pågår i bankene, med større krav til digital kompetanse, bærekraft og antihvitvask.

– Vi som to forhenværende banker har hatt de samme ønskene å styrke oss på disse områdene. Noe har vi klart å løse internt og noe har vi måttet gå ut og søke.

Gjesdal forteller at de to bankene i en periode før fusjonen hadde medarbeidere som sluttet uten at de ble erstattet.  Etter fusjonen våren 2021 er det ansatt 12 nye medarbeidere.  Ytterligere fem stillinger er lyst ledig på nyåret 2022.

SPENNENDE OG UTFORDRENDE

Hovedtillitsvalgt i den nyfusjonerte banken er Øystein Aandahl, seniorrådgiver på privatmarked.  Aandahl har med seg fem kolleger i Finansforbundets tillitsvalgtteam i SpareBank 1 Nordmøre. Slik oppsummerer han fusjonsprosessen:

– Det har vært både veldig spennende og ganske utfordrende til tider. Men det var forløsende å endelig på få på plass fusjonen i mai, og få lov til å starte jobben sammen med mange nye ekstremt gode kolleger.

FUSJON OG PANDEMI: Hovedtillitsvalgt Øystein Aandahl poengterer at det var både fusjon og pandemi på en gang. – Folk har vært rause, stilt opp ut over det forventede og løst det på best mulig måte, sier han.

Etter tiden med pandemi og digital tilværelse, ser Aandahl frem til å dra ut for å møte Finansforbundets medlemmer i bankens 12 avdelingskontorer.

– Både pandemi og fusjon, det var alt på en gang?

– Det kan du trygt si.  Men det har fungert, folk har vært rause, stilt opp ut over det forventede og løst det på best mulig måte.  Likevel er det ikke å stikke under en stol at folk har vært sulteforet på å møtes, sier Aandahl som selv har tatt turen fra hjemmekontoret til bankbygget for å møte Finansfokus.

– Jeg har ikke vært med på fusjon når det ikke har vært pandemi.  Det kan ha vært utfordringer ved at vi ikke har møttes fysisk som jeg ikke ser og diskusjonene kunne kanskje vært annerledes om vi hadde hatt det fysiske parametere med oss.

Vi satte foten i bakken, noe som resulterte i mange gode samtaler med ledelsen hvor vi fikk renset luften godt”

Øystein Aandahl, hovedtillitsvalgt Finansforbundet i SpareBank 1 Nordmøre

– Det har vært vanskelige samtaler i løpet av fusjonsprosessen?

– Det er umulig å gå helt smertefritt gjennom en slik prosess, vil jeg tro.  Vi hadde også våre utfordringer en periode der vi kanskje ikke var helt på bølgelengde med ledelsen. Vi følte en periode at vi ikke ble godt nok informert av ledelsen, men vi satte foten i bakken. Det resulterte i mange gode samtaler med ledelsen hvor vi fikk renset luften godt. Vi fikk komme frem med våre meninger og vårt syn på hvordan prosessen skulle være.  Vi følte at vi fikk en god løsning, og et veldig godt samarbeid i etterkant, avslutter Aandahl.

FAKTA: JOBBMONITOR

Ved å analysere data fra Enhetsregisteret i Brønnøysund skapes en monitor for jobbutviklingen i finansnæringen og tilsluttede næringer. Jobbtallene er basert på bedriftenes egen, månedlige innrapportering av antall jobber i A-meldingen til Enhetsregisteret. Analyseselskapet Kartlagt SA henter dataene fra Brønnøysundregisteret basert på tall fra arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret). Arbeidsgivere og oppdragsgivere har plikt til å rapportere sine arbeidstakere og frilansere til registeret via a-meldingen. Tallene inkluderer permitterte. Tallene omfatter næringskodene for finansieringsvirksomhet, forsikringsvirksomhet og pensjonskasser og tjenester tilknyttet finansierings- og forsikringsvirksomhet.