HØY MODENHET: Markedssjef Robert Baumann i Basefarm sier rapporten bekrefter at bank og finans er innovative og ligger langt fremme i bruk av skytjenester. (Foto: Basefarm) 

Bank og finans langt fremme i skyen

Finansnæringen er mer avanserte på IT-teknologi enn mange andre bransjer, samtidig som de har sine gamle løsninger. Det viser en undersøkelse om hvor «skymodne» norske og svenske virksomheter er. 

Bedrifter innenfor bank og finans scorer høyere på modenhet enn gjennomsnittet av norske og svenske virksomheter. Ifølge undersøkelsen The Cloud Report 2021 er 59 prosent av bank og finans skymodne, mens 48 prosent av øvrige virksomheter er det. Rapporten er laget av Kantar og Basefarm. 

FINANS I TET 

Basefarm bruker modenhet i bruk av skytjenester som et mål på hvor innovativ en virksomhet er siden det meste av innovasjon innenfor IT og brukerorientering skjer med skyen som plattform. 

Markedssjef Robert Baumann i Basefarm sier at finansbransjen har tatt en tetposisjon.  

– Det ser vi av rapporten, og vi ser det blant kundene vi jobber med. Modenheten på bruk av skyløsninger er høy, sier han. 

Samtidig er andelen som lever med sine gamle systemer høyere i bank og finans sammenliknet med øvrige virksomheter, 17 prosent mot 10 prosent. 

– Bedrifter i bank og finans har en del eldre systemer, og de må jo fortsatt leve. Samtidig er mange bedrifter i bank og finans veldig innovative, selv om de er underlagt en del krav til samsvar og sikkerhet, sier Baumann. 

SPLITTET SITUASJON 

I rapporten er svarene delt inn i fem kategorier av skymodenhet, fra at virksomheten ikke planlegger bruk av skytjenester til at de utnytter skytjenestene til fulle. 

SKYMODENHET: Bank og finans i Norge og Sverige sammenliknet med alle bransjer. Prosentvis fordeling. (Kilde: Kantar) 

Sammenlikningstabellen tyder på en litt splittet situasjon i bank og finans . Mange virksomheter er fortsatt på stadiet som i undersøkelsen betegnes som «På bakken».  

– Å være «På bakken» betyr ikke at man ikke kjenner til skyens muligheter – ingen IT-folk har gått glipp av skyens eksistens – men at man har valgt å forbli på IT-plattformen man er på og har ikke gått videre, sier Baumann.  

INNOVASJON I SKYEN 

En annen leverandør av skytjenester ser den samme todelte trenden i bank- og finansnæringen. Bjørnar Engebretsen, direktør for Hybrid Cloud Services i Itera, sier i et intervju med cicero.no at noen bedrifter har kommet svært langt og er «cloud native», mens andre har en lang vei å gå. 

 Noe av bakgrunnen er at bank- og finansnæringen er underlagt strenge lovmessige og regulatoriske krav, som også stiller krav til IT-løsningene. Bransjen har investert tungt i IT i mange tiår. Engebretsen tror derfor at overgangen til skybaserte løsninger vil ta tid. 

 – Samtidig er det gøy å følge med på hvilken innovasjonskraft denne næringen har. På områder hvor det gjøres innovasjon ser vi at bankene går til skyen med én gang. Når det gjelder kjernefunksjoner i bankene, så er det mye jobb som skal legges ned før man er eller kan være 100 prosent i skyen, sier Engebretsen. 

Fakta: The Cloud Report 

Undersøkelsen er basert på svar fra IT-sjefer i 442 virksomheter, omtrent likt fordelt i Norge og Sverige. I underkant av 30 dem er innenfor bank og finans. Rapporten er laget av analysefirmaet Kantar og driftsleverandøren av skybaserte IT-løsninger Basefarm.