SATSER PÅ ARBEID: Golf og pensjonsalderen er oppskrytt. Arbeid er bra for oss, sier Lisa Wade. (Foto: Privat)

Ledere snur ryggen til de eldre

Selvtilliten glipper blant godt voksne arbeidstakere, mener Lisa Wade. Nå vil hun skrive bok om hvordan det er å bli en eldre arbeidstaker.

Tekst: Ulf Peter Hellstrøm

– Mange ledere er godt fornøyd med sine eldre ansatte. Men den erfaringen hjelper åpenbart ikke når lederne skal rekruttere nye arbeidstakere, sier Lisa Wade.

Hun leder podkasten «Snakk om jobb!», har skrevet bøker om å være ny på jobben, om medarbeiderskap og om lederens vanskelige balansegang mellom Boss&Buddy-rollen. Hun har også utviklet onlinekurset Karrieregrepet og gjennomført en webinarserie om å finne en jobb som passer for deg.

NYTT BOKPROSJEKT

Nå har hun fortalt sine følgere på sosiale medier at et nytt bokprosjekt skal ta for seg situasjonen for arbeidstakere der lysene på bursdagskaken står stadig tettere.

– Er det bare en myte at jobbsøknaden din havner i papirkurven etter fylte 49 år? Og hvis det ikke er en myte – hva ligger bak arbeidsgivernes vurderinger? Skal nye og flinke folk alltid være unge og pene i tillegg? spør Lisa Wade.

Hun har selv rukket å komme et stykke opp i 50-årene.

– Oppfatter du deg selv som en eldre arbeidstaker? Mange ledere – særlig i private virksomheter – ser på folk et godt stykke oppe i 50-årene som såkalt «eldre»?

– Jeg regner meg som ung og lovende, sier Wade og ler. Hun er for øvrig bestemor til tre, men mener at folk kan være «på hugget» med nye prosjekter uansett alder.

STØTTET AV FRITT ORD

Lisa Wade skriver boken i samarbeid med Tellef Øgrim og har fått støtte fra blant annet Fritt Ord, Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening og Senter for seniorpolitikk. Hun er ute etter tips og informasjon fra både ledere og andre til e-postboksen lisa@wade.no

Lisa Wade vil helst slippe å få mange spørsmål om innholdet før hun faktisk har rukket å skrive boken. Men hun tenker litt høyt om hvordan det er for mange yrkesaktive som er kommet et godt stykke opp i årene.

Norge har rett og slett ikke råd til å skusle bort den kompetansen og arbeidskraften som mennesker over 50 har.

Lisa Wade, forfatter.

– Arbeidstakere over 50 står overfor utfordringer som påvirker deres valgmuligheter. Mange opplever at det ikke er så lett å flytte på seg som tidligere i karrieren.

– Samtidig virker det som mange gir opp i utgangspunktet. De er overbevist om at de uansett ikke ville få jobbene. En del tenker: -Nei, jeg begynner å bli for gammel. Og så sitter de der, med kanskje 20 år igjen i arbeidslivet.

– Og hva synes du at du ser når du nå gir deg i kast med dette blant de godt voksne arbeidstagerne?

– Det virker jo som selvtilliten glipper litt, for mange. Det er i hvert fall slike tegn jeg ser.

– Hvorfor?

– Det må vi prøve å finne ut. Mange av de jeg møter har jo en kjempefin karriere bak seg. Den sviktende selvtilliten kan være påvirket av hvordan de møtes av andre i arbeidslivet, inkludert lederne.

TYNGRE FOR ELDRE

– Men det er vel tyngre å skaffe seg ny jobb for dem som er i 50-årene sammenlignet med yngre arbeidssøkere i 30- eller 40 årene?

– Absolutt, selv om bildet er mer nyansert enn det inntrykket vi får gjennom triste historier i media. Noen skifter faktisk jobb etter 50 og 60 – og det går helt bra!

Hun er likevel overbevist om at aldersdiskriminering er sterkt utbredt og forteller om en aha-opplevelse da hun snakket med en venninne som rekrutterte.

– Søkere over 55-56 år legger jeg bare bort, sa venninnen.

– Men det er vel faktisk ulovlig, mente Lisa Wade.

Da sa venninnen det ikke var slik ment, det avgjørende var kompetanse. 

– Men jeg tror at det var akkurat slik ment, altså at du umiddelbart legges til side i søknadsbunken når du kommer opp i en viss alder. Forskningen mener det er når du er ca 59, mitt inntrykk er at det skjer lenge før, sier Lisa Wade.

JANUS-ANSIKT

– Hvorfor gir mange ledere uttrykk for at de setter sine erfarne og godt voksne ansatte høyt, samtidig som de vender dem ryggen når lederne skal rekruttere nye ansatte?

– Det må vi prøve å finne ut av i arbeidet med boken vår. Jeg håper at vi gjennom ærlige intervjuer, ikke minst med ledere og tillitsvalgte – gjerne anonyme – vil greie å komme under overflaten og avdekke hva dette egentlig handler om.

– Tror du det skyldes at lederne foretrekker yngre søkere som kan ha ganske lang tid igjen i arbeidslivet?

 – Det kan være en grunn, selv om vi vet at yngre folk skifter jobb ganske ofte. Men det er ikke sikkert at alt er logisk her, eller rasjonelt.

ET SAMFUNNSPROBLEM

– Forsøkene på å hindre aldersdiskriminering har pågått i en årrekke, men likevel virker det som om holdningene til eldre stort sett er de samme, også blant lederne i arbeidslivet. Hvorfor?

– Dette er et samfunnsproblem som vi nødt å gjøre noe med. Norge har rett og slett ikke råd til å skusle bort den kompetansen og arbeidskraften som mennesker over 50 har.

Vi trenger åpenhet her. Jeg er interessert i historier og erfaringer fra både ledere og medarbeidere og prøve å finne ut hva som ligger bak disse holdningene.

– Tror du mange ledere har stereotype meninger om eldre arbeidstagere, altså at de ikke har den samme teknologiske kompetansen som yngre kolleger, eller ikke jobber like mye?

– Basert på egen erfaring med ledere tror jeg ikke det. Men nå skal vi dykke ned i forskningen og se hva vi finner der. Det må jo være en grunn for at eldre arbeidssøkere ikke når opp. I samfunnet generelt er det unge det gjeveste.

EN UNGDOMSKULTUR

– Vi har en ungdomskultur, mener du?

–  Ja. Også de eldre blir farget av denne holdningen til alt som er ungt, og mange seniorer trekker seg kanskje litt tilbake. De føler seg ikke ønsket. De regner ikke med at de skal på det neste kompetansekurset fordi de bare skal jobbe noen få år til, osv.

– Eldre selv sier jo ofte at de føler seg forbigått på jobben blant annet når det gjelder kurs etc. De kommer i annen rekke?

–  En del eldre opplever det slik. Men samtidig viser forskning at mange eldre bare vil gå på kurs hvis det skjer i arbeidstiden og ikke tar ekstra tid. Da kan lederens oppfatninger farges av slike holdninger.

– Du har jo vært opptatt av at folk må kunne ha en viss mobilitet i arbeidslivet sitt. Men satser ikke mange eldre arbeidstakere heller det meste på å binde seg til masten og holde seg i jobben sin frem til pensjonsalderen?

– Det kan hende at slike defensive mekanismer også spiller en rolle. Men 15 år fastbundet til masten er ganske lenge! Jeg tror mennesker trenger endring mer enn vi vet om.

– Jeg tror også at golf og pensjonsalderen er oppskrytt. Arbeid er bra for oss, sier Lisa Wade.