STOR PÅVIRKNING: – Bytte av kjernesystem innen bank påvirker store deler av virksomheten, sier Steinar Simonsen, konserndirektør IT i Eika Gruppen. (Foto: Svein Åge Eriksen) 

Stor compliance-gevinst

Halvveis i sin krevende konvertering av kjernesystemet for totalt 53 banker, har Eika-alliansen identifisert en uventet stor, fremtidig gevinst i arbeidet med de stadig mer utfordrende compliance-kravene. 

Tekst: Hasse Farstad 

– Skal jeg trekke frem et område hvor vi ser store gevinster, så er det muligheten til å forholde oss til de stadig økende compliance-kravene.  Å være på samme plattform som flere norske aktører ser vi som svært fordelaktig.  Dette gir oss vesentlig større skalafordeler knyttet til utvikling og tilpasning av løsningene til norske krav. Det hjelper oss å holde ressursbruk og kostnader nede, sier Steinar Simonsen, konserndirektør IT og strategiske prosjekter i Eika Gruppen, til Finansfokus. 

Vi ser store gevinster i compliance-arbeidet. 

Steinar Simonsen, Eika Gruppen.

Før Eika tok beslutningen om å konvertere, ble det gjennomført et forprosjekt sammen med TietoEvry.  I dag har man fått enda dypere innsikt i TietoEvrys løsningsunivers, og Simonsen fremholder at Eika for det aller meste har fått bekreftet sine forventninger og det man identifiserte i forprosjektet. 

Like før jul i fjor undertegnet Eika Gruppen en 5-årig avtale med TietoEvry om leveranse av kjernebankløsninger til lokalbankene i alliansen. Det innebærer at Eika ved utgangen av 2023 vil sette punktum for et 18 år langt partnerforhold med danske SDC. 

PULJEVIS KONVERTERING 

Eika Gruppen regnet ved inngåelsen med at avtalen vil gi alliansebankene i Eika en årlig effektivisering i kostnader på rundt 40 prosent, tilsvarende 220-250 millioner kroner. Etter de første fem år er det mulighet for forlengelser av avtalen for totalt fire år. 

– Bytte av kjernesystem innen bank påvirker store deler av virksomheten og det er et stort og krevende prosjekt vi er i gang med. I tillegg til å bytte ut kjernesystemet, skal vi også videreføre flere av de løsningene vi har utviklet selv. Våre egenutviklede løsninger skal integreres med den nye kjerneløsningen. Dette krever naturlig nok grundighet og systematisk arbeid i alt fra planlegging, via utvikling og systemintegrasjon til opplæring og kommunikasjon hos alle aktørene: bankene, Eika, SDC, TietoEvry, Nets, med flere, sier Simonsen. 

Nå gjenstår to år av prosessen, med andre ord tre år fra start til fullført prosjekt. Simonsen fremholder at Eika ligger på plan i forhold til dette. Første bank, Eika Kredittbank, konverteres til sommeren. Etter sommeren konverteres første gruppe på tre banker og deretter suksessivt i åtte puljer, der de siste bankene vil være konvertert til TietoEvry høsten 2023. 

SPENNENDE DAGER 

Skue Sparebank på Hønefoss, hvor Finansforbundets hovedtillitsvalgte i Eika Gruppen er ansatt, er blant de tre første bankene som konverteres. 

– Jeg, som ansatt i Skue Sparebank, er så heldig å få være blant pilotbankene. Her i huset synes vi det er veldig spennende. Derfor ser vi frem til noen hektiske dager og uker i september 2022, sier hovedtillitsvalgt Jan Flaskerud til Finansfokus. 

HEKTISK: – Vi ser frem til noen hektiske dager og uker i september, sier Jan Flaskerud, hovedtillitsvalgt i Eika-alliansen. (Foto: Skue Sparebank) 

Han fremholder at mange ansatte i Eika-bankene gleder seg:  

– Det å gjennomføre en kjernebank-konvertering, betyr at vi får mye nytt å forholde oss til. Og vi kommer til å få god hjelp til å gjennomføre den, både fra Eika og fra banker som har gjort tilsvarende øvelse. 

OPPDATERING HVER ANNEN UKE 

– Jeg tror fortsatt det viktigste blir å få større utviklingskraft. Senest på vår nylige tillitsvalgtkonferanse i Eika fikk vi en gjennomgang og status på prosjektet Standardisering 2.0. Dette er viktig for oss som ansatte, for å vite om ting er i rute, sier Flaskerud. 

Jeg tror fortsatt det viktigste blir å få større utviklingskraft

Jan Flaskerud, hovedtillitsvalgt i Eika-alliansen. 

Steinar Simonsen sier at det har vært bred involvering av alliansens 53 banker i hele prosessen. Bankene følges opp med møter hver annen uke gjennom hele prosjektet, for å informeres om fremdrift, løsningsvalg, og så videre. Videre er en rekke bankmedarbeidere med i programmets ulike delprosjekter. 

– I tillegg har Eika Skolen en viktig rolle i utviklingen av opplæringsprogrammer innenfor alle relevante områder for at bankmedarbeiderne skal være best mulig forberedt til konverteringstidspunktet, sier Simonsen.