ET KINDEREGG: – Med overtakelse av Danica får Storebrand et skikkelig Kinderegg – gode kunder, ansatte med meget høy kompetanse samt våre partneravtaler/distribusjonsavtaler, sier hovedtillitsvalgt Kari Weisser i Danica Pensjon. (Foto: Frank Foss.)

Reagerer på Danica-salget

Salget av Danica Pensjonsforsikring til Storebrand har skapt ulike reaksjoner blant de 100 ansatte i selskapet. Ordføreren i Trondheim og lederen av næringsforeningen i byen har bedt om et møte med konsernsjef Odd Arild Grefstad i Storebrand.

 TRONDHEIM: Like før jul ble det kjent at Storebrand kjøper Danica Pensjonsforsikring av Danske Bank for 2 milliarder kroner. Det betyr at de ansatte får ny arbeidsgiver dersom Konkurransetilsynet og Finanstilsynet godkjenner salget. Samtidig inngår Danske Bank en langsiktig avtale med Storebrand om salg av deres produkter og løsninger. 

HØY VEKST 

I 25 år har Danica Pensjonsforsikring bygd opp en solid pensjonsportefølje. De siste årene har selskapet hatt høy vekst og levert sterke resultater. Danica i Norge har ca. 29 000 avtaleforhold knyttet til privat pensjonssparing og i overkant av 60 000 personforsikringer. Selskapet har i også 
14 000 bedriftskunder. I Danica er det 30,4 milliarder norske kroner i plasserte midler og ca. 100 medarbeidere. 

I pressemeldingen om salget skryter ledelsen i Danica av innsatsen til selskapets norske ansatte: 

– Vi er stolte av veksten og resultatene våre norske kollegaer har skapt i det norske pensjonsmarkedet de siste årene. Danica i Norge er i ferd med å avslutte en suksessrik strategiperiode. Dette har fått oss til å vurdere vår tilstedeværelse i Norge, og om vi er de rette eierne til å videreutvikle selskapet. Vi kom frem til, at både våre kunder og Danica samlet sett vil være bedre tjent med en ny eier,” sier CEO Ole Krogh Petersen i Danica Pension. 

SALGET OVERRASKET 

Hovedtillitsvalgt Kari Weisser i Danica Pensjon sitter i styret i Danica og har kjent til prosessen en god stund. Likevel kom det som en overraskelse at Danica Pension i Danmark ønsket å selge seg ut av Danica Norge. 

Vi tror det blir enklere å være eid av et norsk selskap.

Kari Weisser, hovedtillitsvalgt Danica Pensjon

– Hvordan reagerte de ansatte da planene ble offentliggjort? 

– Mitt inntrykk er at de fleste er avventende. Noen blir naturlig nok urolige når det blir en endring, mens andre ser mulighetene det er å komme til en norsk solid eier som Storebrand. Nå lever vi i et slags vakuum. Fortsatt er vi Danica, men skal bli en del av Storebrand. Først skal salget godkjennes av våre myndigheter, så vi håper det kommer mer informasjon etter hvert. Jeg tror myndighetene vil godkjenne salget. 

SPENNENDE MULIGHETER 

– Hvordan vil du beskrive stemningen på hovedkontoret nå etter at nyheten om salget har sunket inn?   

– Stemningen kan svinge, men nå åpner vi øynene for å se nye og spennende muligheter. Jeg håper at vi sammen skal skape en god kultur med Storebrand. Det skal fortsatt være gøy å gå på jobb.  

– Hvilke nye muligheter vil salget av Danica gi for de ansatte?  

– Det er vanskelig å se for seg nå, men vi tror det blir enklere å være eid av et norsk selskap. Nå kommer vi i ett av Norges ledende pensjonsselskap. Her kan vi bidra med vår gode kompetanse.   

FORSTÅR BEKYMRINGEN 

Ikke alle er like begeistret for at Danske Bank nå selger Danica Pensjon til Storebrand. Ordfører Rita Ottervik (Ap) i Trondheim og næringsforeningen i byen frykter for arbeidsplassene og har bedt om et møte med konsernsjef Odd Arild Grefstad i Storebrand. 

– Deler du som hovedtillitsvalgt og de ansatte denne bekymringen? 

– Både ja og nei. Jeg kan forstå bekymringen, men det er ikke slik at arbeidsplasser forsvinner selv om hovedkontoret ligger i Oslo, slik det gjør for Storebrand. I Trondheim arbeider mange i finansnæringen uten at hovedkontoret ligger i Trondheim, (eks.  If, Gjensidige og i DNB Liv).  Dessuten har Trondheim mange fordeler, spesielt med tanke på at tekno-hovedstaden i landet ligger her. Dette kan gjøre at det er enklere tilgang på f. eks IT-utviklere og aktuell kompetanse innen vårt fagområde.  

– Konsernsjef Odd Arild Grefstad i Storebrand sier i et intervju med FinansWatch at det er mulig å effektivisere driften, spesielt på IT-siden. Hva er din kommentar til dette? 

– Den dagen et selskap slutter å utvikle seg, så kan man vel pakke sammen. Det er vel ikke til å komme bort fra at alle i dag ønsker enkle IT-systemer, gode løsninger og rask hjelp når man trenger det. Når dette er på plass, kan vi bruke mer tid på å utvikle enda bedre løsninger for kundene og betjene de bedre. Det er alltid noe som kan blir bedre og enklere, avslutter Kari Weisser, hovedtillitsvalgt i Danica Pensjon.