ØKT SKATT: – Det er synd at det blir dyrere for ansatte å bli medeiere å egen bedrift, sier konsernsjef Benedicte Schilbred Fasmer i SR-Bank. (Foto: Marie von Krogh)

Slutt på aksjerabatt

Fra årsskiftet fjernet Stortinget de ansattes mulighet for å kjøpe aksjer og egenkapitalbevis i egen bedrift med rabatt. Nå må ansatte betale skatt av den fordelen de har hatt, noe som kun gjøre det mindre attraktivt å eie aksjer og egenkapitalbevis i egen bedrift.


I tre år har de ansatte i SR-bank hatt muligheten til å kjøpe rabatterte aksjer i egen bedrift. Hele 70 prosent av de ansatte har benyttet seg av ordningen, men nå endres altså spillereglene. Konsernsjef Benedicte Schilbred Fasmer sier til FinansWatch at spareordningen vil fortsette også i 2022, fordi det kommer de ansatte, kundene og konsernet til gode.

Fasmer sier til FinansWatch at ansattes eierskap i bedrifter bidrar til å redusere ulikhetene i samfunnet. Hun peker også på at forskning viser at økt medarbeiderskap øker produktiviteten, omstillingsevnen og motstandsdyktigheten i krisetider.

STØRRE FORSKJELLER

Kristian Kristensen er konserntillitsvalgt i SpareBank 1 SR-bank og er en av de tillitsvalgte som reagerer meget sterkt på at aksjerabatten nå er fjernet.  

-Jeg opplever at regjeringen er opptatt av å “ta” en gruppe mennesker. Valgkampens store ord om å hjelpe de ansatte til økt medarbeiderskap, er glemt. Tanken her er at «de rike» ikke skal få tilgang på enda en gunstig ordning som er med å skape forskjeller, men konsekvensen av å fjerne denne rabatten vil ha stikk motsatt effekt.

Fjerning av aksjerabatten vil skape større forskjeller.

Kristian Kristensen, konserntillitsvalgt i SR-Bank

Han peker på at fjerning av aksjerabatten vil det skape større forskjeller. Da blir det vanskeligere og langt dyrere for ansatte å kjøpe aksjer i egen bedrift.

FOR ALLE: – Ordningen med ansattrabatt er for alle og bidrar til å bygge ned økonomiske forskjeller, sier konserntillitsvalgt Kristian Kristensen i SR-Bank. (Foto: Sjur Anda)

-Min påstand er at den ordningen vi har hatt med ansattrabatt på aksjer tvert imot er med på å bygge ned økonomiske forskjeller, fordi ordningen er for alle ansatte. De kan da ta en større del i verdiskapingen som skjer i egen bedrift både i form av verdiøkning på aksjen, men ikke minst i form av utbytte, understreker Kristian Kristensen.

KARTLEGGER EIERSKAP

Finansforbundets sjefsøkonom Sven Eide er heller ikke imponert over regjeringens beslutning om å fjerne ansattrabatten på kjøp av aksjer i egen bedrift. Nå vil forbundet kartlegge hvilke bedrifter som har aksjeordning for de ansatte. Han håper at bedriftene i finansnæringen fortsetter å gi de ansatte mulighet for å kjøpe aksjer og egenkapitalbevis i egen bedrift, slik SR-bank gjør.

– Forbundet har allerede lagt ned et stort arbeid for å øke de ansattes mulighet til eierskap i egen bedrift. I fjor kom rapporten fra NyAnalyse som dokumenterer at økt eierskap i egen bedrift blant annet styrker bedriftsdemokratiet og evnen til innovasjon og nyskaping. Hvis man i tillegg legger til grunn at medeierskap gir økt produktivitet, og har en positiv innvirkning på omstilling, vil det ha en positiv effekt på netto skatteinntekter.

Vi vil legge frem en ny rapport.

Sven Eide, sjeføkonom i Finansforbundet

– Vi jobber videre på alle fronter og mot politikerne på Stortinget. Brede ordninger som sikrer en likere deltakelse blant de ansatte i bedriften, vil kunne gjøre en ny skatteordning mer spiselig. Vi har på ingen måte gitt opp denne saken og vil snart legge frem en ny rapport. Her vil vi få belyst ulike muligheter å innrette skatteinsentiver for medeierskapsordninger på. Det håper vi vil gi politikerne nye ideer, sier sjefsøkonom Sven Eide.