SISTE UTGAVER: Her er de fem siste utgavene av magasinet Finansfokus som kommer ut fire ganger i året.

KOMMENTAR: Gode nyheter for Finansfokus

Finansfokus styrker sin rolle som leverandør av redaksjonelt innhold både på nett og papir. Det viser en fersk leserundersøkelse utført av Kantar TNS. 

Det er ikke ofte at jeg som ansvarlig redaktør griper til tastaturet for å fortelle hvordan leserne oppfatter Finansfokus. Vi har som regel mer enn nok å gjøre med å produsere aktuelt innhold til nytte og inspirasjon for deg som leser. Men nå tar jeg bladet fra munnen og presenterer de viktigste funnene i leserundersøkelsen. Kanskje du er en av dem som har svart på spørsmålene og da er det jo kjekt å få vite resultatene. 

Først kort om Finansfokus. Vi er et uavhengig nettsted og magasin som eies og utgis av Finansforbundet. Finansfokus redigeres av en selvstendig og uavhengig redaktør som har det fulle og personlige ansvaret for det innholdet vi publiserer. I vår formålsparagraf vedtatt av styret heter det at Finansfokus skal gi en allsidig og uavhengig dekning av medlemmenes og forbundets interessefelt. Dette er din garanti for at ulike stemmer i organisasjonen blir hørt og slipper frem med sitt syn. Fri meningsbrytning er selve grunnlaget for vårt demokrati. Det synes jeg vi i all beskjedenhet skal være stolte av!  

HØY TROVERDIGHET 

Så til undersøkelsen. 95 prosent sier at Finansfokus har et troverdig innhold, mens 88 prosent forteller at Finansfokus er en pålitelig referansekilde. Dette er resultatet av vår frie og uavhengige rolle og en meget verdifull bekreftelse fra våre lesere om at Finansfokus holder høy faglig og presseetisk standard. Det kommer vi til å fortsette med.  

7 av 10 er sier at de er fornøyde med Finansfokus, men det som er ekstra gledelig er at stadig flere sier at de er svært fornøyde med det innholdet vi produserer. Mens det i 2018 var 12 prosent som var svært fornøyde, hadde dette tallet steget til 28 prosent i siste undersøkelse. 

NYE LESEVANER 

Våre lesevaner er i endring ikke bare i Finansfokus, men i alle medier. Vi leser mindre magasiner og aviser og bruker mer tid på digitale flater. Fra 2018 til i år har den månedlige lesingen av Finansfokus blitt redusert fra 61 prosent til 44 prosent, helt i tråd med den generelle medieutviklingen. Men undersøkelsen forteller også at andelen som leser alle fire utgavene av Finansfokus fortsatt er stabilt. 

Undersøkelsen forteller at vi leser mer digitalt enn på papir. Det har også Finansfokus tatt konsekvensen av. I 2017 lanserte vi vårt eget nettsted www.finansfokus.no. I år relanserte vi med nytt design, ny teknisk plattform og bedre søke- og delefunksjoner. Nå er det bare fire prosent som sier at de ikke kjenner vårt nettsted mot 29 prosent i 2018. 

Men foreløpig er ikke nettstedet et alternativ til magasinet. Dersom magasinet hadde blitt lagt ned, sier 1 av 5 lesere at de ville slutte å lese innhold fra Finansfokus. Dette er en klar melding fra leserne om at tiden ikke er inne for å avvikle magasinet.  

NY STOFFMIX 

I den første utgaven i år endret vi innholdsmiksen og designet av magasinet. Mens vi tidligere brukte mesteparten av plassen på et gjennomgående tema, satser vi nå på en større bredde. Vi lager nå en mindre hovedsak i starten av magasinet og i tillegg har vi et portrettintervju i hver utgave. Utover dette har vi mer småstoff og en arbeidsplassreportasje. 

Så er spørsmålet: Treffer vi våre lesere bedre med den nye innholdsmiksen? Undersøkelsen sier at det er høy og stabil interesse for de ulike innholdsområdene i magasinet. Kvinner er mer interessert i intervjuer/portretter, bransjenyheter og medlemssider enn menn. Det er i liten grad interesseforskjeller mellom papir og digitale mottakere av magasinet. ​ 

En stor andel synes innholdet er bra som det er, men 1 av 4 ønsker at det skrives mer om bransjenyheter og teknologi på bekostning av intervjuer/portretter. Spesielt yngre lesere ønsker mer innhold om teknologi. ​Det er gode innspill som vi tar med oss videre.  

AKTUELT OG KRITISK 

Vårt formål: Finansfokus’ formålsparagraf er vedtatt av styret. Her heter at vi skal være aktuelle, kritiske, interessevekkende, provoserende, debattskapende og sette medlemmenes interesser på dagsordenen. Samtidig skal Finansfokus tas finansnæringen på pulsen og fange opp strømningene i bransjen. Resultatene av leserundersøkelsen bekrefter at vi er på riktig vei, men vi fortsetter vårt arbeid med å utvikle Finansfokus videre. 

Å skape debatt er også viktig for Finansfokus. Vi skal inspirere til bredde og engasjement i den fagpolitiske debatten. Jeg tar mer enn gjerne imot flere debattinnlegg og kronikker. I tillegg skal vi sette søkelys på finansnæringens og de tilsluttede næringers rolle og arbeide for å skape økt forståelse for finansnæringens betydning. Magasinet har Finansforbundets idégrunnlag og holdninger som overordnet mål. 

TIPS OSS GJERNE  

Til slutt: Finansfokus blir aldri bedre enn summen av de tipsene vi får fra deg som leser. Det skjer mye spennende ute i bedriftene og i våre næringer. Finansfokus vil gjerne fortelle hva som skjer, enten det er positivt eller negativt. Vi skal også være en vakthund som avdekker kritikkverdige forhold på arbeidsplassene i våre næringer.