MÅ IKKE DELES: -I kundeavtalene står det spesifikt at påloggingsinformasjon som koder og passord ikke skal deles med andre, heller ikke med banken, skriver informasjonssjef Bjørnar Mickelson. (Pressefoto: NTB)

SpareBank 1 uenig med lagmannsretten

I en fersk dom har lagmannsretten fastslått at SpareBank 1 Østlandet ikke kan velte ansvaret over på kunden ved såkalt “Olga-svindel”. Banken er uenig. 

 -Vi er uenige i lagmannsrettens vurdering om at kunden ikke er ansvarlig når koder og passord deles med uvedkommende i en telefonsamtale på denne måten. Det er også stikk i strid med avtalevilkårene for BankID og nettbank og informasjon kunden får ved avtaleinngåelsen, sier informasjonssjef Bjørnar Mickelson i SpareBank 1 Østlandet. Siden dommen er fersk, vil banken bruke litt tid på å vurdere om dommen skal ankes eller ikke.  

SVINDLER ELDRE KVINNER 

Saken omhandlet en kvinne i 70- årene som ble utsatt for såkalt Olga-svindel. Metoden går ut på at svindlere systematisk ringer kvinner med navn som er vanligere for eldre generasjoner av kvinner –som Olga, Kari og Gerd – for å svindle dem til å gi fra seg sensitive personopplysninger og BankiD. Deretter tapper svindlerne kontoer for penger, eller tar opp lån i offerets navn.   

I denne saken ble en kvinne svindlet for over 150 000 kroner. Selv om Finansklagenemnda kom frem til at SpareBank1 Østlandet skulle dekke tapet for kvinnen, valgte banken å ikke følge nemndas avgjørelse. Dermed gikk saken rettens vei.   

BØR GODTA DOMMEN 

– Nå har lagmannsretten fastslått hvordan loven skal forståes, og vi håper banken tar det til etterretning. Lagmannsretten har fastslått av banken ikke kan velte ansvaret over på kunden ved såkalt «Olga-svindel». Nå håper Forbrukerrådet SpareBank1 tar ansvar for sine svindelutsatte kunder, sier Tone Molvær Berset, juridisk direktør i Forbrukerrådet.   

GODTA DOMMEN: Nå oppfordrer Forbrukerrådets juridiske direktør Tone Molvær Berset SpareBank1 til å godta dommen, slik at ofrene slipper ytterligere belastning.   

Det er flere uheldige forbrukere som står i samme situasjon som kvinnen i denne saken, og flere saker er satt på vent til utfallet av denne saken var klart. Nå oppfordrer Forbrukerrådets juridiske direktør SpareBank1 til å godta dommen, slik at ofrene slipper ytterligere belastning.   

– Det ideelle hadde vært som banken nå godtok denne dommen, og la samme resultat til grunn i de andre aktuelle sakene. Det vil lette livssituasjonen til disse svindelutsatte ofrene. Vi er veldig glade for at saken fikk dette utfallet. Dette berører kjernen i Forbrukerrådets virksomhet. Her har vi en enkeltforbruker som står mot en stor bank med store økonomiske muskler, sier Tone Molvær Berset, juridisk direktør i Forbrukerrådet.   

MINDRE AKTSOMHET   

I SpareBank 1 Østlandet mener de at dommen i lagmannsretten vil kunne føre til mindre aktsomhet fra forbrukere, noe som ikke er bra. Det er viktig at alle er oppmerksomme på svindelfare og at påloggingsinformasjon knyttet til BankID, nettbank eller annet ikke under noen omstendighet deles med noen. 

-Hvilke konsekvenser får dommen for banken og den måten dere håndterer slike saker på? 

-Ingen saker er i utgangspunktet like og vi vil fortsette å behandle hver sak for seg. Det er imidlertid helt grunnleggende at kunder ikke deler sine personlige påloggingsopplysninger og passord med andre. Dette skriver man også under på ved inngåelse av nettbank og BankID og er også noe vi informerer om jevnlig i mange kanaler, skriver informasjonssjef Bjørnar Mickelson i SpareBank 1 Østlandet i en epost til Finansfokus. 

LITE KUNDEVENNLIG 

I en pressemelding påpeker Forbrukerrådet at det finnes flere eksempler på andre banker som allerede velger å dekke tapet for sine svindelutsatte kunder. I Finansklagenemndas avgjørelser ser man at SpareBank1 er den banken som helt klart har majoriteten av sakene.   

– Store deler av bransjen dekker allerede tapet for svindelutsatte, i alle fall ned til et egenandelstak på 12 000 kroner. Vi mener det er veldig lite kundevennlig av SpareBank1 at de velger å legge seg på strengest mulig linje overfor sine kunder, sier Berset.   

– God kundebehandling fra bankens side plasserer ansvaret på svindleren, ikke på svindelofferet. Vi håper dette blir et taktskifte for SpareBank1, og at de heretter holder seg for gode til å holde svindelofre ansvarlig, påpeker Forbrukerrådets juridiske direktør.    

FEM SAKER I NEMNDA 

På spørsmål fra Finansfokus om SpareBank 1 er en gjenganger i Finansklagenemda, skriver informasjonssjefen: 
 
-Generelt løser vi de aller fleste saker før de havner i Finansklagenemnda, og vi har derfor svært få saker som bringes inn for nemnda. Dersom nemnda er uenig i bankens vurdering, retter vi oss etter nemndas uttalelse i de aller fleste tilfeller. Helt unntaksvis kan det være prinsipielle spørsmål som er nødvendig å prøve i rettsapparatet, så som i denne Olga-saken.  

 Vi løser de aller fleste saker, før de havner i Finansklagenemndna.

Bjørnar Mickelson, SpareBank1 Østlandet

Han viser til at i bankens fem konkrete «Olgasaker» som ble klaget inn til Finansklagenemnda var det uenighet internt i nemnda. Derfor kunne ikke banken rette seg etter nemndas flertall i dette tilfellet. 

– Årsaken til dette er at banken er prinsipielt uenig i Finansklagenemndas vurdering på flere punkter, blant annet at det etter nemndas syn er urealistisk å forvente at forbrukere flest setter seg inn i kundeavtalene. I kundeavtalene står det spesifikt at påloggingsinformasjon som koder og passord ikke skal deles med andre, heller ikke med banken. Dette er også noe vi jevnlig informerer om, skriver informasjonssjef Bjørnar Mickelson.