TA MED PC: Kommunikasjonsdirektør i If, Andreas Handeland, forteller at alle ansatte nå også oppfordres til å ta med PC-en hjem hver dag. (Pressefoto: If)

If ber ansatte om å ta med PC-en hjem hver dag

Noen avlyser julebord, andre ber ansatte ta med PC-en hjem. Slik håndterer bedrifter i finans- og IT-næringen koronasituasjonen.

Tekst: Silje Pileberg

Stigende smitte og nye mutasjoner skaper på nytt behov for løpende vurderinger: Skal julebordet avholdes? Skal ansatte komme på jobb?

Da Finansfokus nylig spurte ti av de største finans- og IT-bedriftene hvordan de håndterer smittesituasjonen, var gjengangersvaret at de forholder seg til lokale og nasjonale myndigheters råd og tiltak.

– Det er myndighetene som har den faglige ekspertisen, og da er det viktig å lytte til dem, uttaler Bjørnar Mickelson, informasjonssjef i SpareBank1 Østlandet.

Han forteller at banken følger situasjonen tett, har mange hygienetiltak og oppfordrer syke, eller de som tror de kan være syke, til å holde seg hjemme. Når det gjelder julebord, er dette opp til den enkelte avdeling, ifølge Mickelson.

STRAMMERE TILTAK

Danske Bank Norge har valgt å legge seg på en litt strengere linje enn myndighetene har anbefalt, og dette har så langt fungert godt, ifølge HR-sjef Anine Elisabeth Nicolaisen.

INGEN JULEBORD: – Internt holdes det ikke store julebord i Danske Bank, sier Anine Elisabeth Nicolaisen, HR-sjef i Danske Bank Norge. (Pressefoto: Danske Bank)

Munnbind er lett tilgjengelige i samtlige lokaler, og dette brukes i kantiner og fellesområder. På utsatte steder er antallet stoler redusert, slik at ansatte skal holde god avstand.

Vi har satt opp våre medarbeidere til på kort varsel å kunne flytte driften til hjemmekontor i enda større grad enn nå.

Anine Elisabeth Nicolaisen, HR-sjef Danske Bank

Noen julebord med kunder er avlyst, mens noen avholdes. Internt holdes det ikke store julebord. Hver avdeling vurderer om de vil ha mindre markeringer for grupper av medarbeidere, forteller Nicolaisen. 

– Vi er heldige som har en virksomhet som i all hovedsak kan drives også fra hjemmekontor, og vi har satt opp våre medarbeidere til på kort varsel å kunne flytte driften dit i enda større grad enn nå, sier hun.   

FORTSATT FLEKSIBELT

Både Danske Bank Norge, DNB, Nordea, If og Storebrand forteller at de lenge har hatt en fleksibel arbeidshverdag der ansatte som ønsker og har mulighet til det, kan jobbe hjemmefra flere dager i uka. Også i Gjensidige har ansatte stor frihet til å velge hvor de vil jobbe.

– Dette er en naturlig videreføring og forventning basert på de positive erfaringene vi tar med oss etter å ha jobbet hjemmefra under pandemien, sier divisjonsdirektør Brita Alsos i DNB.

Kommunikasjonsdirektør i If, Andreas Handeland, forteller at alle ansatte nå også oppfordres til å ta med PC-en hjem hver dag.

– På den måten kan de utføre jobben sin hjemmefra ved plutselige endringer i situasjonen, sier han og legger til at If har etablert lokale ressursgrupper som vurderer situasjonen fortløpende.

Det er viktig for våre ansatte at de opplever en trygghet.

Andreas Handeland, kommunikasjonsdirektør If

– Det er viktig for våre ansatte at de opplever en trygghet. Her er god informasjon og lokale tiltak i henhold til myndighetenes råd de beste virkemidlene.

UTSATTE JULEBORDET

I Tryg ønskes det at de ansatte er fysisk til stede på arbeidsplassen, med mindre nasjonale eller lokale retningslinjer sier noe annet.

– Derfor har vi nå 100 prosent nærvær ved kontorene. I Tryg har vi ennå ikke hatt tilfeller der ansatte er smittet på jobb. Det skyldes gode regler og rutiner på Trygs kontorer, med håndsprit, avstand og hjemmekontor for dem som har symptomer, sier kommunikasjonssjef Ole Irgens.

HR-direktør Marit Agner Matheson i Gjensidige forteller at bedriften følger myndighetenes pålegg og anbefalinger. Hun ser imidlertid ikke bort fra at de i gitte situasjoner vil kunne velge mer inngripende tiltak, men foreløpig har de ikke sett grunn til det.  

UTSATT FEST: – Vi har valgt å utsette en felles julefest for medarbeiderne ved
hovedkontoret, sier HR-direktør Marit Agner Matheson i Gjensidige. (Foto: Gjensidige)

Bedriften valgte likevel nylig å utsette en felles julefest for medarbeiderne ved hovedkontoret.

– Festen vil bli avviklet senere, når forholdene tillater det, sier Matheson.

Disse bedriftene er forespurt og har svart på spørsmålene fra Finansfokus:

SpareBank1 Østlandet, DNB, If, Storebrand, Danske Bank, Gjensidige, Nets, Tryg og Nordea. Intrum er spurt, men har ikke svart.

Julebord eller ikke? Dette svarer selskapene

SpareBank1 Østlandet: Ikke noe felles. Avdelinger velger om de vil samles i mindre grupper.

DNB: Foreløpig holdes julebord som planlagt.  

Danske Bank: Noen avlyses, noen holdes. Ingen store julebord.

Gjensidige: Har utsatt en felles julefest for medarbeiderne ved hovedkontoret.

If: Hadde julebord 26. november. Oppfordret de med symptomer til å bli hjemme.

Nordea:  Vurderer fortløpende. Prøver å få til en fest for ansatte, med forholdsregler. 

Storebrand: Holder julebord avdelingsvis, med mindre det blir endringer i smittevernrådene.

Nets: Følger nasjonale anbefalinger.  

Tryg: Har avlyst julebordene i Oslo og Bergen.

Intrum: Ikke svart.

Bedriftene har besvart spørsmålene i perioden 30. november – 2. desember 2021.