SECOND LIFE: Å gå inn i virtuelle verdener for å leve der var hypen rundt 2006-2008. (Illustrasjon: Linden Lab.) 

Facebooks metavers kan ta over betalingene

Med sine nesten to milliarder brukere har Facebook kraft til å flytte en hel verden inn i sitt virtuelle univers, sitt metavers. Det kan skje fortere enn vi liker å tenke på advarer Bits-sjefen Eivind Gjemdal. 

Tekst: Claude R. Olsen og Magne Otterdal 

28. oktober lanserte Marc Zuckerberg navnet Meta på Facebook-universet. Navnet var ikke tilfeldig, det spiller på «metavers», en betegnelse på en virtuell virkelighet som er koblet på den fysiske.  

Ifølge Facebook vil metaverset bli en hybrid mellom dagens sosiale nettverk og tredimensjonale figurer og omgivelser. Folk skal være sammen i 3D enten de fysisk er nær eller langt fra hverandre. De kan leve sine liv der som i den vanlige verden, men skal også kunne gjøre ting metaverset som de ikke kan i den fysiske verden, som å sveve rundt i rommet. Selskapet vil etter hvert tilby fysiske verktøy som egne 3D-briller for å trekke flere inn i sitt metavers. 

SECOND LIFE 

For de som har lang hukommelse, dukket det opp et tilsvarende univers tidlig på 2000-tallet. Linden Lab i San Francisco lanserte den virtuelle verden Second Life i 2003. Hypen var stor den gangen, alle måtte med.  

Daglig leder Eivind Gjemdal i Bits AS husker hvordan konsulentselskapene i årene frem til 2008 dyttet på for å få bedriftene til å etablere seg i Second Life. Bankene var nølende, selv om enkelte som DnB Nor åpnet en virtuell filial. Flere norske høgskoler og biblioteker og NRK etablerte seg i Second Life.  

METAVERS: Marc Zuckerberg vil lokke sine brukere inn i Facebooks virtuelle verden. (Foto: Meta)

– Denne trenden satt vi og så på, vi som jobbet i bransjen. Skulle vi hive oss på eller skulle vi ikke. Jeg tror mange med meg trakk litt på skuldrene, sier Gjemdal.  

Second Life nådde sin storhetstid i 2008-2009, deretter dabbet interessen. Men Second Life har overlevd og har fortsatt mange brukere. 

VIRTUELL VERDEN 

Ifølge Wikipedia er Second Life ikke  et «spill» i tradisjonell betydning av ordet, men snarere en teknologisk plattform. Brukerne må selv finne ut hva de ønsker å bruke tid på, det har ingen innebygd historie eller noe som skal oppnås. Her er ingen poeng eller nivå, vinnere eller tapere.  

Brukerne selv står for bygging og utvikling av den virtuelle verdenen. Brukerne lager seg en avatar eller figur, som representerer dem selv. Gjennom avataren sin kan de gå og fly rundt, kommunisere med andre avatarer, handle eller selge, bygge, danse, gå på live-konserter, delta på kurs.  

Nå vil de få hard konkurranse fra Facebook, eller Meta som det nå heter. Meta vil ha fordelen av å ha et gigantisk sosialt nettverk når de skal ta brukerne sine inn og ut av den virtuelle verden. Målet er at folk skal tilbringe tid der enten det er fritiden, på jobben, med familien eller med venner. 

NY VIRKELIGHET 

Da Marc Zuckerberg lanserte sitt metavers, ante Gjemdal en ny trussel mot de norske betalingssystemene. 

NYTT UNIVERS: Eivind Gjemdal i Bits mintes Second Life da han fikk høre om Facebooks planer med et nytt metavers. (Foto: OBM)

– Metaverset som Zuckerberg prøver å skape, er farlig likt kombinasjonen av Second Life og en kryptovaluta. Han har over en milliard kunder og har en kraft som kan flytte en hel verden fortere enn vi liker å tenke på, sa Gjemdal til finansnæringens aktører på Betalingsformidlingskonferansen 2021. 

NASJONAL BETALINGSINFRASTRUKTUR 

Gjemdal er ikke sikker på at Norge har en nasjonal betalingsinfrastruktur om 15 år. 

– Men hvis vi skal ha en norsk valuta, må vi ha en betalingsinfrastruktur som er under norsk kontroll. Det viktigste for å sikre det, er samarbeidet mellom banker i det vi kaller firepartsmodellen. Den har tjent oss godt og jeg tror den vil tjenes oss godt også fremover, sier han.  

Metavers som Zuckerberg prøver å skape, er farlig likt kombinasjonen av Second Life og en kryptovaluta.

Eivind Gjemdal, Bits

Alternativet kan bli en trepartsmodell der Marc Zuckerberg og Meta står i midten, og alle betalingstransaksjoner mellom bedrifter og kunder går gjennom Metas servere.  Da trenger ikke Meta forholde seg til ulike valutaer, men kan ha kontroll på betalingsstrømmene inne i eget system. Selskapet kan bli en monopolbedrift med enorme verdier.