STORTINGET VEDTAR: – Vi setter vår lit til at Stortinget vedtar de endringene i statsbudsjettet som regjeringen Støre foreslår i Innovasjon Norge, sier forbundsleder Vigdis Mathisen. (Foto: Sverre Jarild). 

Mindre kutt i Innovasjon Norge

I forslaget til neste års statsbudsjett reverserer regjeringen Støre noen av de foreslåtte kuttene i Innovasjon Norge.
– Veldig gledelige endringer, sier tillitsvalgt Leela Borring Låstad.

I neste års statsbudsjett foreslo den avgåtte regjeringen Solberg å kutte kostnadene til Innovasjon Norge med 150 millioner. Et budsjettkutt i den størrelsesorden vil ikke kunne blitt gjennomført uten en betydelig nedbemanning og nedlegging av flere kontorer.  

Finansforbundet protesterte og tok opp saken i et møte med næringskomiteen på Stortinget 25. oktober. Her møtte Finansforbundets ledelse den nye næringskomiteen på Stortinget for å gjøre det helt klart at slike kutt ikke var hensiktsmessige. Nå er forbundet blitt delvis hørt i forslaget til endringer i statsbudsjettet som regjeringen Støre presenterte 8. november.  

KUTTER KUTTENE 

Regjeringen Støre foreslår å reversere flere av de foreslåtte kuttene i Innovasjon Norge. Effektiviseringsmålet på 150 millioner er redusert til 100 millioner innen utgangen av 2024. I tillegg styrker regjeringen eksportordningene med nesten 30 millioner. 

Regjeringen gjør mye av det vi ber om.

Vigdis Mathisen, Finansforbundet

 -Her mener jeg regjeringen gjør mye av det vi ba om, nemlig å satse på Innovasjon Norge. Selv om ikke alt blir reversert i denne omgang, så vil vi jobbe videre mot politikerne på Stortinget. Regjeringen sender i sitt endringsforslag tydelige signaler om styrking av innovasjon og eksport, sier forbundsleder Vigdis Mathisen i en kommentar. 

Mye sto på spill for Innovasjon Norge i forslaget til neste års statsbudsjett som ble lagt frem av regjeringen Solberg 12. oktober. Kostnadene ble foreslått kuttet med 150 millioner, noe som kunne ført til kutt i antall ansatte. Hvor mange stillinger som eventuelt ville bli berørt var ikke avklart, men det var forventet at selskapet måtte redusere antall årsverk betydelig. I tillegg ville et slikt kutt kunne bety at Innovasjon Norge måtte legge ned flere kontorer. Om ikke det skulle være nok, så foreslo Solberg-regjeringen å kutte over 200 millioner kroner i virkemidlene til Innovasjon Norge.  

HELT FEIL SIGNAL 

– Innovasjon Norge er ett av statens og fylkeskommunenes viktigste instrument for å bygge nytt næringsliv og sikre norsk eksport. Statsbudsjettet vil medføre en nedbygging av Innovasjon Norge. Dette betyr mindre entreprenørskap, innovasjon, verdiskaping og færre arbeidsplasser over hele landet. Det er et helt feil signal å sende i tid da omstillingsbehovet for næringslivet er sterkt økende, sa forbundsleder Vigdis Mathisen til Finansfokus før regjeringen presenterte sitt forslag til endringer i statsbudsjettet. 

Hun peker på at den lokale tilstedeværelsen i hele landet er en viktig kraft i Innovasjon Norge. Dagens distribuerte kontorløsning er kostnadskrevende, men gir en betydelig merverdi. Det har vært et uttalt ønske fra eierne at Innovasjon Norge skal fungere som en lyttepost, nettopp fordi selskapet fanger opp lokale forhold. I tillegg gir lokalkjennskap en merverdi for kundene. Innovasjon Norge er også en viktig samarbeidspartner for lokalt næringsliv og lokalbankene. Derfor har selskapet en viktig misjon for å sikre verdiskaping i hele Norge. 

-Med de foreslåtte budsjettkuttene kunne det blitt nødvendig å legge ned lokalkontorer. Dette vil igjen bety nedleggelse av kompetansearbeidsplasser. Et Innovasjon Norge med sterk lokal tilstedeværelse gir høyutdannet en mulighet for å reise tilbake til sine lokalsamfunn etter endt utdanning og få relevant arbeid. Finansforbundet mener det derfor ikke var hensiktsmessig å kutte i støtten til Innovasjon Norge på det nåværende tidspunkt. Nå er forbundslederen fornøyd at kuttene ikke ser ut til å bli så dramatiske som først varslet. 

ENESTÅENDE INNSATSVILJE 

Tillitsvalgt Leela Borring Låstad i Innovasjon Norge er glad for all støtte fra Finansforbundet. Hun er veldig fornøyd med at regjeringen vil reversere en del av de planlagte kuttene i Innovasjon Norge. 

Våre ansatte er dedikerte.

Leela Borring Låstad, Innovasjon Norge.

-Innovasjon Norge har gjennom pandemien vist hvor relevant og viktig selskapet er for næringslivet. Våre ansatte er dedikerte og har vist en enestående innsatsvilje for å sikre at alle ekstraoppdragene ble godt håndtert. Mange av oppdragene som ble gitt som følge av pandemien, vil kreve oppfølging over flere år. Vi er dermed ikke ferdige med pandemihåndteringen, selv om pandemien i Norge er under kontroll. Innovasjon Norge må opprettholde kompetansen, innsatsviljen og kunne tiltrekke seg riktig kompetanse i årene fremover. Da er det helt avgjørende at Innovasjon Norge får stabile rammebetingelser i stedet for kraftige kutt fra ett år til et annet, sier Leela Borring Låstad.