PÅ STORTINGET: En delegasjon fra Finansforbundet møtte den nye næringskomiteen på Stortinget for å legge frem sitt syn på de foreslåtte kuttene i Innovasjon Norge.  Fra venstre: Tillitsvalgt Leela Borring Låstad, Innovasjon Norge, nestleder Arne Fredrik Håstein, forbundsleder Vigdis Mathisen og avdelingsleder Dag Arne Kristensen, alle tre fra Finansforbundet. (Foto: Privat)

Vil kutte 150 millioner i Innovasjon Norge

I neste års statsbudsjett foreslår den avgåtte regjeringen å kutte kostnadene til Innovasjon Norge med 150 millioner. Et budsjettkutt i den størrelsesorden vil ikke kunne gjennomføres uten en betydelig nedbemanning. Finansforbundet er sterkt uenige.

Mye står på spill for Innovasjon Norge i forslaget til neste års statsbudsjett som ble lagt frem av regjeringen Solberg 12. oktober. Kostnadene foreslås kuttet med 150 millioner, noe som kan føre til kutt i antall ansatte. Per i dag er det ikke avklart hvor mange stillinger som eventuelt vil bli berørt, men det må forventes at selskapet må redusere antall årsverk betydelig. I tillegg vil et slikt kutt kunne bety at Innovasjon Norge må legge ned flere kontorer. Om ikke det skulle være nok, så har Solberg-regjeringen foreslått å kutte over 200 millioner kroner i virkemidlene til Innovasjon Norge.

Våre ansatte er dedikerte

Leela Borring Låstad

25. oktober møtte Finansforbundets ledelse den nye næringskomiteen på Stortinget for å gjøre det helt klart at slike kutt ikke er hensiktsmessige. Forbundet håper nå at den nye regjeringen stryker kuttforslagene og styrker Innovasjon Norge.

HELT FEIL SIGNAL

– Innovasjon Norge er ett av statens og fylkeskommunenes viktigste instrument for å bygge nytt næringsliv og sikre norsk eksport. Statsbudsjettet vil medføre en nedbygging av Innovasjon Norge. Dette betyr mindre entreprenørskap, innovasjon, verdiskaping og færre arbeidsplasser over hele landet. Det er et helt feil signal å sende i tid da omstillingsbehovet for næringslivet er sterkt økende, sier forbundsleder Vigdis Mathisen.

Det er et helt feil signal å sende

Vigdis Mathisen

Hun peker på at den lokale tilstedeværelsen i hele landet er en viktig kraft i Innovasjon Norge. Dagens distribuerte kontorløsning er kostnadskrevende, men gir en betydelig merverdi. Det har vært et uttalt ønske fra eierne at Innovasjon Norge skal fungere som en lyttepost, nettopp fordi selskapet fanger opp lokale forhold. I tillegg gir lokalkjennskapet en merverdi til kundene. Innovasjon Norge er også en viktig samarbeidspartner for lokalt næringsliv og lokalbankene. Derfor har selskapet en viktig misjon for å sikre verdiskaping i hele Norge.

-Med de foreslåtte budsjettkuttene kan det bli nødvendig å legge ned lokalkontorer og kompetansearbeidsplasser. Et Innovasjon Norge med sterk lokal tilstedeværelse, gir høyutdannede en mulighet for å reise tilbake til sine lokalsamfunn etter endt utdanning for å få relevant arbeid. Finansforbundet mener det derfor ikke er hensiktsmessig å kutte i støtten til Innovasjon Norge på det nåværende tidspunkt.

ENESTÅENDE INNSATSVILJE

Tillitsvalgt Leela Borring Låstad i Innovasjon Norge er glad for all støtte og at Finansforbundet er tydelige på at det blir helt feil å kutte i virkemidlene og kostnadene til Innovasjon Norge nå.

-Innovasjon Norge har gjennom pandemien vist hvor relevant og viktig selskapet er for næringslivet. Våre ansatte er dedikerte og har vist en enestående innsatsvilje for å sikre at alle ekstraoppdragene ble godt håndtert. Mange av oppdragene som ble gitt som følge av pandemien, vil kreve oppfølging over flere år. Vi er dermed ikke ferdige med pandemihåndteringen, selv om pandemien i Norge er under kontroll. Hvis Innovasjon Norge skal opprettholde kompetansen, innsatsviljen og kunne tiltrekke seg riktig kompetanse i årene fremover, er det helt avgjørende at det ikke blir skapt et inntrykk av at Innovasjon Norge er en usikker arbeidsplass, sier Leela Borring Låstad.