HØYE AMBISJONER: Sjefen for Handelsbanken i Norge snakker om høye vekstambisjoner. Arild Andersen råder over utlånsportefølje på nær 280 milliarder kroner. (Pressefoto).

Ansatte i sjokk

De ansatte i Handelsbanken reagerer med stor uro og sjokk på beslutningen om å legge ned virksomheten i Danmark og Finland. – Det er et sjokk, kort og godt. Vi så aldri at dette kunne komme, sier hovedtillitsvalgt Christer Enersen til Finansfokus. 

 Tekst: MAGNE S. OTTERDAL 

Enersen hadde en ekstra travel dag onsdag med å få informasjon fra ledelsen og snakke med medlemmene om hva som nå skjer i Handelsbanken.  I tillegg til nedleggelsen i Finland og Danmark blir også regionbanken i Nederland endret og omgjort til en avdeling som skal ledes fra Stockholm. 

— Det er blitt en uro som vi ikke har opplevd før. Det er første gang vi snakker om jobbsikkerhet her, det er helt nytt, sier Enersen.  Han er i tett dialog med sine tillitsvalgte kolleger i Danmark og Finland, der fortvilelsen over nedleggelsen er stor. 

UTRYGGHET OG URO 

At den norske bankvirksomhet synes å være skjermet fra de omfattende nedskjæringene i andre land, demper ikke uroen blant de ansatte i Norge. 

– Ord som “langsiktig” og “forutsigbar” må vi bare slutte å bruke, sier Enersen. 

At banken går til disse dramatiske nedskjæringene etter nye rekordresultater, mener Enersen gir tydelige signaler om hva som kan skje. Rekorder er åpenbart ikke nok. 

Det er blitt en uro som vi ikke har opplevd før.

Hovedtillitsvalgt Christer Enersen, Handelsbanken

– Dette er dramatisk for oss.  Det er uro og utrygghet blant ansatte i Norge.  Vi opplever nå et enda større press og fokus på å tjene penger, og at rekorder ikke er nok, sier Enersen og legger til at dette føler de ansatte på og spør seg hva som skjer om det ikke blir nye rekorder. 

STOR UTRYGGHET: Selv om den norske virksomheten omtales som satsingsområde, opplever de ansatte stor utrygghet etter beslutningen om å legge ned i Danmark og Finland. Det konstaterer hovedtillitsvalgt Christer Enersen. (Foto: Privat)

I tillegg til nedleggelsene besluttet Handelsbanken-konsernet å reversere årets bonusinnbetalinger til de ansatte gjennom bonusordningen Oktogonen. Ledelsens begrunnelse er at Handelsbankens rentabilitet ikke er bedre konkurrentenes, ifølge Enersen.  

HØYE VEKSTAMBISJONER 

Administrerende direktør Arild Andersen sendte onsdag ut en pressemelding der han redegjør for utviklingen i Handelsbankens norske virksomhet. Han opplyser at banken vokser videre i privatmarkedet i Norge med en vekst på 5,3 prosent siste år. 

– Vi har høye ambisjoner om å bli langt større i privatmarkedet i Norge. Vi retter oss mot solide kunder. Mange av disse setter pris på å ha en personlig rådgivning og personlig service i tillegg til gode digitale løsninger. I en tid der mange norske bankkunder opplever lange ventetider på henvendelsene sine, har vi som mål at vi alltid skal ta telefonen raskt. Dette er sånt kundene merker, sier adm. direktør Arild Andersen. 

Inntektene i tredje kvartal ble 1,12 milliarder kroner, resultatet ble 554 millioner kroner. I tredje kvartal alene vokste utlån til privatkunder med  1,2 prosent, og totale utlån er nå 108,7 milliarder kroner til privatkundene. I tillegg har banken lånt ut 169 milliarder kroner til norske bedrifter. 

I Danmark og Finland er det nå spekulasjoner om hva som skjer med virksomhetene, og om potensielle kjøpere kommer på banen i løpet av de neste ukene og månedene. 

FAKTA: 

Handelsbanken i Norge har nær 280 milliarder NOK i utlån og er Norges tredje største bedriftsbank med 42 kontorer og rundt 800 ansatte. I tillegg til tradisjonell bankvirksomhet, driver banken innenfor livsforsikring, kapitalforvaltning og verdipapirer. Banken del av Svenska Handelsbanken. Banken ble etablert i 1871, i Norge fra 1988. Hovedkontoret ligger i Stockholm. Banken er notert på Stockholm Børs.