STEG FOR STEG: – Vi beveger oss nå endelig mot en normalsituasjon, som er en utvikling steg for steg og hvor det er viktig å respektere at ikke alt endres over natten, sier kommunikasjonsdirektør Christian Steffensen i Nordea. (Foto: Nordea). 

Gjenåpning øker farten i bankene

Gjenåpningen av Norge har virkelig satt fart i nordmenns låneiver og sparing. Nå investerer folk i hytte, bolig, bil og båt. I tillegg har bankene stor pågang fra kunder som vil ha gode spareråd.

Tekst: Tellef Øgrim  

Trykket i både bolig- og hyttemarkedet har vært stort under hele pandemien. DNB melder om rekordnivå. 

– Antall omsetninger er på rekordnivå. Det er også mange som har investert i bil, båt og for eksempel kostbart fritidsutstyr, sier kommunikasjonsrådgiver Vidar Korsberg Dalsbø. 

Han bekrefter pandemiens digitale effekt, men mener ikke at den nuller ut analoge møter. 

– Mange har tatt i bruk digitale løsninger for første gang, og vi tror at pandemien har bidratt til å gjøre flere kunder mer digitale. Erfaringen våre er at når kunder omfavner digitale banktjenester, så ønsker de ikke å gå tilbake til gamlemåten å gjøre ting på. Samtidig har vi fått erfare at kundene setter pris på bredden i vårt tilbud – kombinasjonen av gode digitale løsninger og mennesker du kan prate med på telefon, fra morgen til kveld, sier Dalsbø. 

KJØPER HYTTER I NORGE 

Kommunikasjonsdirektør Christian Steffensen hos Nordea understreker at gjenåpningen er en prosess. 

– Vi åpnet kontorene mandagen etter at regjeringen fjernet de siste restriksjonene, og opplever at dette har vært veldig velkomment hos de ansatte som nå kommer inn på kontoret. Ansatte har gjort en fantastisk innsats over de siste 1,5 årene med å holde hjulene i gang fra hjemmekontor og under krevende forhold. Vi beveger oss nå endelig mot en normalsituasjon, som er en utvikling steg for steg og hvor det er viktig å respektere at ikke alt endres over natten, sier han. 

Ansatte har gjort en fantastisk innsats de siste 1,5 årene.

Christian Steffensen

Steffensen mener at pandemien har endret kundenes ønsker, ikke minst når det gjelder fritidseiendom. 

– Vi har stor pågang av kunder, det har vi hatt i lengre tid nå. Pandemien har gjort at fokus hos kundene nok har endret seg, slik at vi ser flere som viser interesse for kjøp av fritidseiendom i Norge eksempelvis, sier han. 

– Hva er det kundene særlig har behov for nå? 

– Det er et bredt spekter, og noe som endrer seg stadig. Det har vært en lengre periode nå med særlig stort trykk i forhold til finansieringsbevis til kjøp av bolig og fritidseiendom, men vi ser også stor interesse for kjøp av bil, båt og andre ting. Samtidig har vi sterk vekst i antallet kunder som velger fondssparing, og mange ønsker råd og veiledning her til å finne hva som er de beste løsningene for dem, forteller Steffensen. 

Vi har en sterk vekst i antall kunder som velger fondssparing.

Christian Steffensen, Nordea

Han mener banken har tatt noen digitale sjumilssteg under pandemien. 

– Det er nok mange flere av oss som ser på digitale møter som noe hverdagslig nå enn tidligere, og sånn sett ser vi at forventningene og kunnskapen til kundene har endret seg. Vi har jobbet med digitale løsninger for kundemøter over lengre tid, men ser hele tiden på utvikling av dette. Det er en effektiv måte å kunne møtes på, men samtidig skal vi respektere verdien i det å også kunne møtes ansikt til ansikt, avslutter Nordeas kommunikasjonsdirektør. 

MER DIGITALE 

Sjefen for personkundemarkedet hos Totens Sparebank, med hovedkontor på Lena, er en av flere i bransjen som mener fjernarbeidet under pandemien har gjort kundene mer digitale. 

– Det er flere som kontakter oss via digitale flater enn før, sier banksjef for personkundemarkedet Åse Charlotte Øye.  

Banken har blant annet holdt kundeopplæring i bruk av nettbrett og mobilbank. 

– Noen kunder ønsker møte med rådgiver på Teams og de digitale møtene blir generelt litt kortere og mer effektive enn de fysiske. Banken har måttet omstille seg for å yte like gode rådgivningssamtaler på telefon og nett som vi tidligere gjorde i fysiske møter. Mange kunder har imidlertid ventet på å få komme inn i lokalene våre igjen, og har utsatt møtet til det ble mulig, sier hun. 

ØKNING PÅ ALLE PLATTFORMER 

Parallelt er det også blitt flere kunder fysisk inne i bankens lokaler. 

På spørsmål om hva kundene er mest opptatt av etter gjenåpningen svarer Øye “det meste”. 

– Noen ønsker utvidet avdragsfrihet på lån pga. fortsatt permittering hos arbeidsgiver, andre har spørsmål om sparing, forsikring, finansiering og dagligbank, sier Øye. 

Hun regner med en økning i aktiviteten i oktober, etter en rolig september, og gir med denne karakteristikken av kundene: 

Optimismen er på vei tilbake til tross for stigende rente.

Åse Charlotte Øye, Totens Sparebank

– Nå har vi i hovedsak sindige kunder fra Innlandet og Viken hos oss, men vi merker at optimismen er på vei tilbake til tross for bl.a. stigende rente. 

SOMMERENS OPPGANG FORTSETTER 

Ifølge NHOs økonomiske overblikk, publisert 5. oktober, viser tredje kvartal at norsk økonomi fortsetter å ta seg opp, etter at nivået i juni passerte aktiviteten før pandemien. 

“Gjennom det siste halvannet året har husholdningene stort sett beholdt jobb og inntekt, men stått overfor begrensninger i hva de kan bruke penger på. Forbruket har dermed gått ned, og sparing har økt. Husholdningene har stor oppdemmet etterspørsel, og finansielle reserver til å realisere den etter at smittevernstiltakene er avviklet”, skriver NHO. 

Norske husholdninger kommer ut av pandemien med over 200 milliarder mer på bok.

Øystein Dørum, Sjeføkonom NHO.

– Norske husholdninger kommer ut av pandemien med over 200 milliarder kroner mer på bok enn før pandemien. Noe av dette er låst i hus, hytte og mindre likvide aktiva. Men mye av dette kommer til å gi utslag i økt forbruk framover, NHOs sjeføkonom, Øystein Dørum. 

EKSTRA TRØKK MED SAMMENSLÅING 

Fra Mo i Rana kan administrerende direktør Hanne Nordgaard i SpareBank 1 Helgeland fortelle at det har vært lite smitte i regionen, slik at banken har vært åpen for kundene så og si hele pandemi-perioden. 

STØRRE VEKST: – Vi merker en større kredittvekst nå når pandemien og usikkerheten rundt den har sluppet taket. (Pressefoto)

Hun melder om veldig bra kundepågang, som hun mener er påvirket av at banken står midt i siste fase av en sammenslåing av SpareBank 1 Nord-Norge sin virksomhet på Helgeland med SpareBank 1 Helgeland. 

På spørsmål om hvorvidt ryktene om særlig stor interesse for kjøp av hus, båter og biler stemmer, svarer Nordgaard slik: 

– Vi merker en større kredittvekst nå når pandemien og usikkerheten rundt den har sluppet taket. 

Digitaliseringen har dessuten tydeligvis skutt fart, også på Helgeland. 

–  Både banken og kundene har blitt flinkere til å gjennomføre digitale møter, noe som sparer tid – spesielt for kundene, sier Nordgaard. 

ØKONOMIEN PREGET 

Statistisk Sentralbyrå mener at veksten vil fortsette inn i neste år, spesielt i mange av de næringene som har vært hardest rammet av smitteverntiltakene. 

Selv om BNP for Fastlands-Norge allerede i juni var på samme nivå som i februar 2020, er aktiviteten nå 2,5 prosent lavere enn hva SSB anser som trend-nivået i økonomien. 

NORSK ØKONOMI: – Ettervirkningene av den internasjonale lavkonjunkturen og de nasjonale smitteverntiltakene vil ifølge SSB prege norsk økonomi en god stund framover, sier SSB-forsker Thomas von Brasch. (Pressefoto).

– Det må påpekes at det er mye. Vi må helt tilbake til krisen i etterkant av dot.com-boblen på begynnelsen av 2000-tallet og bankkrisen på 1990-tallet for å finne noe tilsvarende. Koronakrisen er ikke over ennå, sier SSB-forsker Thomas von Brasch. 

Ettervirkningene av den internasjonale lavkonjunkturen og de nasjonale smitteverntiltakene vil ifølge SSB prege norsk økonomi en god stund framover. Først i 2023 anslår SSBs prognoser at arbeidsledigheten vil være tilbake på det som regnes som et mer normalt nivå.