FARTER EUROPA RUNDT: Asger Hattel farter Europa rundt og jakter etter nye oppkjøpskandidater. – Vi har god oversikt over aktørene her i Europa, sier Hattel.  

Signicat prioriterer vekst over bunnlinje

De tre siste årene har Signicat vokst med om lag 200 millioner årlig. I år regner trondheimsselskapet å lande på en omsetning på om lag 650 millioner kroner. Ambisjonene er å bli en av de store europeiske aktørene innen kundeautentisering.  

 TRONDHEIM: Den kraftige veksten har dog ikke gitt noen positiv bunnlinje foreløpig. I fjor hadde selskapet et underskudd på 25 millioner.  

– Vi regner med å gå rundt 50 millioner i pluss i år, men det er vekst som er viktigst nå. Vi investerer tungt og er ikke så opptatt av å skape en stor bunnlinje i år, sier signicatsjef Asger Hattel. Signicat ble av konsulentselskapet Oktogeny fremhevet som en av få norske fintech-aktørene som er på vei å klare skalering og ekspansjon.  

PRIORITERER VEKST 

2021 og 2022 blir to år med fortsatt tunge investeringer, både i egen etablert virksomhet og i oppkjøp. For Signicat er i kontinuerlige oppkjøpsprosesser. Hittil i år har selskapet allerede kjøpt opp tre aktører, norske Encap Security, spanske Electronic IDentification (eID) og litauiske Dokobit, den største leverandøren av elektroniske signeringsløsninger i det baltiske og islandske markedet. 

Vi jobber strukturert med oppkjøp.

Asger Hattel, Signicat

– Vi jobber strukturert med oppkjøp og er hele tiden i dialog med en til to aktører i Europa, og kan godt tenke oss å kjøpe en eller to aktører til det neste året, forteller Hattel, som regner med at Signicat vil nå en milliard i omsetning i 2023. Veksten skal skje både gjennom organisk vekst og oppkjøp.  

– Hvorfor er det så viktig å vokse? 

– Vi har mange internasjonale kunder som ser etter noen som kan håndtere kompleksiteten på tvers av markeder. De nordiske landene håndterer finansiell onboarding av kunder på en helt annen måte enn det gjøres i eksempelvis Tyskland, Spania eller Baltikum. Internasjonale selskaper setter pris på å ha en partner som håndterer dette for de, uavhengig av hvilke land de opererer i. Denne kompleksiteten kan vi løse, men bare dersom vi dekker mange markeder med våre løsninger, sier Hattel.  

– Hva ser dere etter i en oppkjøpskandidat? 

– De må enten tilføre teknologi som kan hjelpe våre eksisterende kunder eller så må de ha et kundegrunnlag som gir oss en markedsekspansjon. Vi går etter de store i de markedene vi går inn i, slik at vi kan ta en reell bit av markedet, sier Hattel.  

BLIR EN IDENTITETS- OG AUTENTISERINGSGIGANT 

Signicats ambisjon er å bli en av de ledende europeiske selskapene innen digital identitet. I dag har selskapet 420 ansatte over hele Europa, 140 av disse er i Norge.  

– Det har vært en stor reise, som helt klart skal fortsette, sier Hattel.  

– Hvordan er konkurransesituasjonen? 

– Vi tilbyr en helhetlig løsning på digital identitet og er blant de ledende på dette markedet. Gjennom hele kundereisen sikrer vi at det er rett person. Vi tar oss også av KYC (know your customer) og AML (anti money laundering) samt digital signering og lagring av kontrakten. Det er mange som tilbyr deler av dette, men ikke så mange som tilbyr hele prosessen. Det gjør at vi stiller godt i konkurransen, sier Hattel, og fortsetter: – Vi bygger en norsk gigant innen vårt felt med produkt og markedsløsninger som dekker 200 markeder i verden. Vi har 420 topp motiverte medarbeidere som står opp hver dag og synes dette er pisse spennende, avslutter Hattel på klingende dansk.