ØKER UTBYTTET?  Vil konsernsjef Kjerstin Braathen by på ekstraordinære milliarder når tallene for tredje kvartal fremlegges i oktober?  Her med avtroppende finansdirektør Ottar Ertzeid under kvartalsrapportering i oktober 2021. (Arkivfoto: Javad Parsa)

Klart for høyere utbytter

Banker og forsikringsselskaper er pandemiens vinnere på børsen. Og aksjonærene kan glede seg til tidenes utbyttehøst.

Tekst: MAGNE S. OTTERDAL

Et par uker før statsbudsjettet legges frem av den avtroppende regjeringen, kunne finansminister Jan Tore Sanner (H) gi klarsignal for utbyttebetalinger som normalt i tredje kvartal 2021.

– De økonomiske utsiktene er vesentlig bedret. Fremover bør bankene derfor kunne disponere overskuddsmidler innenfor de ordinære rammene i lovverket, konstaterte Sanner uken før stortingsvalget.

MILLIARDER PÅ LUR

Milliardene har hopet seg opp i banker og forsikringsselskaper, og finanssektoren utropes til vinner på børsene. Utbyttekronene vil antagelig sitte løst hos mange banker fremover.

Kongen på bankhaugen, DNB signaliserte tidligere i år at rundt 14 milliarder kroner ligger klar til aksjonærutdeling i høst.  I tillegg har de ni største bankene etter DNB ytterligere to milliarder liggende klar til aksjonærene.  Dette ifølge E24.

En skal ikke se bort fra at konsernsjef Kjerstin Braathen får plusse på noen milliarder på utbyttekontoen når hun orienterer om bankens utvikling i tredje kvartal torsdag 21. oktober.  Om DNB-styret foreslår en slik økning, basert på 2020-regnskapet, må det i så fall godkjennes av en ekstraordinær generalforsamling

Nøyaktig en måned i forkant startet Handelsbanken noe som kan kalles en ekstraordinær utbyttefest, med utdeling av 8,7 milliarder svenske kroner i ekstraordinært utbytte.  Det vil si at aksjonærene i Handelsbanken får utdelt aksjer i investeringsselskapet Industrivärden tilsvarende det beløpet. Handelsbanken holder ekstraordinær generalforsamling for å beslutte denne utdelingen 21. oktober, dermed samtidig med DNBs kvartalspresentasjon.

GRØNT LYS

Finanstilsynet konstaterer at i mange banker har styret fått fullmakt til å foreta ytterligere utdelinger i fjerde kvartal, etter å ha holdt utbetalingene i første halvår innenfor myndighetenes ekstraordinære begrensninger.

I et brev til Finansdepartementet nylig skriver tilsynet med direktør Morten Baltzersen i spissen at utlånstapene for 2020 var lavere enn fryktet i starten av pandemien. Økt inntjening i første halvår 2021 som følge av lavere bokførte utlånstap, og tilbakeholdte overskudd bidro til bedring i norske bankers kapitaldekning i 2020.  Det vises også til at det motsykliske kapitalbufferkravet for bankene skal økes fra dagens 1,0 til 1,5 prosent fra 30. Juni 2022 og på sikt økes videre til 2,5 prosent.

– Dette bidrar til å redusere faren for at bankene vil svekke soliditeten betydelig gjennom høye utbytter og annen utdeling av kapital, heter det i brevet til Finansdepartementet.  Det ble altså straks fulgt opp av finansministeren med grønt lys for normal utbyttebetaling i fjerde kvartal.

De norske bankene er svært solide

Vigdis Mathisen

Finansforbundet er også positive til at det nå er gitt grønt lys for ordinære utbyttebetalinger etter 30. november.

– De norske bankene er svært solide og opplyser om at de både har kontroll på tapssituasjonen og god kapasitet til å gi lån. Da er det naturlig at det åpnes for mer normal utbyttepolitikk, sier forbundsleder Vigdis Mathisen til Finansfokus.

BØRSVINNERE

Ifølge DNBs store bankundersøkelse, som ble omtalt i podkasten Utbytte i regi av DNB Markets, er finanssektoren den store børsvinneren i 2021.  Finansaksjer har så langt gitt 27 prosent avkastning.

Spørsmålet i podkasten er om det nå er mer å hente for investorer i finansaksjer. Omkvedet er at bankene går lyse tider i møte med øket aktivitet i økonomien og utsikter til høyere rentemarginer.

I podkasten omtaler bank- og forsikringsanalytiker Håkon Astrup den store bankundersøkelsen som DNBs meglerhus gjennomfører årlig.  Rapporten er basert på intervjuer med 50 største bankene som står for 90 prosent av bankutlånene i Norge.

Astrup kan fortelle om flere nøkkelfaktorer som kan munne ut i forventning om ekstra positiv resultatinnspurt for bankene i 2021.  Bankene regner med den største utlånsveksten siden DNB Markets startet undersøkelsen for åtte år siden.  Med høye innskudd og utsikt til renteøkning kan mange banker se frem til en betydelig bedring i marginene.

KINESISK SKJELV

Det som nå kan stikke kjepper i hjulene en utbyttefest frem mot jul her hjemme, er finansdramaet om den kinesiske eiendomsgiganten Evergrande.  Med en gjeld tilsvarende over 2600 milliarder kroner, kan en full kollaps for den kinesiske boligutbyggeren føre til et skjelv gjennom hele den globale økonomien med uante konsekvenser.

LES OG LYTT MER HER

Finansdepartementets vurdering

Podkasten Utbytte