HOPPENDE GLADE: Finansforbundets investeringskomité kan juble over historiens beste resultat i forvaltningen av forbundets Konfliktfond. Fra venstre: Arne Fredrik Håstein, Runar Wilhelm Henriksen og Sven Eide. (Foto: Morten Brakestad)

All time high for Finansforbundets konfliktfond

Aldri før har kapitalen vært større. Ved utgangen av første halvår i år hadde Konfliktfondet en størrelse på 987 millioner kroner. 

Finansforbundets investeringskomité har all grunn til å smile hele veien til banken. De forvalter forbundets Konfliktfond og Eiendomsfond i tråd med forbundets nye investeringspolicy. Investeringskomiteen består av nestleder Arne Fredrik Håstein, direktør Runar Wilhelm Henriksen og sjeføkonom Sven Eide. Gjennom en meget dyktig forvaltning av forbundets konfliktfond har fondet nådd rekordstørrelse. Finansforbundet har økt aksjeandelen i sin nye investeringspolicy og fått full uttelling i et stigende aksjemarked. 

55,4 MILLIONER I GEVINST 

I første halvår 2021 var avkastningen på forvaltningen av Konfliktfondet hele 5,9 prosent. Målsatt avkastning for hele året er 3,2 prosent. Dermed var hele årsresultatet i havn på rekordtid. Avkastningen i kroner i de første seks månedene ble på 55,4 millioner kroner. Aksjeandelen lå på 41,2 prosent.  Samlet har forbundets aksjeportefølje gitt en avkastning på 13,3 prosent første halvår. Det er spesielt globale aksjer som har gitt god avkastning, men også norske plasseringer har vært svært lønnsomme for Finansforbundet. 

Mesteparten av gevinsten som forbundet har fått på sine investeringer, er urealisert og de realiseringer som gjøres, blir pløyd tilbake som nye plasseringer i aksje- og rentemarkedet. På denne måten har fondets kapital vokst jevnt og trutt de siste årene. Ved utgangen av første halvår i år hadde Konfliktfondet en størrelse på 987 millioner kroner. En kort periode i august passerte fondets størrelse for første gang den magiske grensen på én milliard kroner, før det falt litt tilbake igjen.  

FJERDE RIKEST 

Konfliktfondet er forbundets streikekasse. Basert på kapitalen i Konfliktfondet og Eiendomsfondet så kunne forbundet i vårens tariffoppgjør tatt ut samtlige medlemmer tilsluttet tariffavtalen med Finans Norge, i streik i 31 virkedager med 100 prosent lønn. Kostnaden per virkedag blir da 31 millioner kroner, og én måneds streik har en samlet kostnad på 680 millioner kroner.  

Finansforbundet er bunnsolid. Målt etter egenkapital per medlem var forbundet i 2020 den fjerde rikeste fagforeningen i Norge, bare forbigått av Sjømannsforbundet i LO samt Legeforeningen og Tannlegeforeningen i Akademikerne. Målt etter total egenkapital er forbundet fjerde  rikest i Norge.  

Landsmøtet i Finansforbundet kan vedta at deler av avkastningen kan brukes til å gi medlemmene et enda bedre tilbud. I 2019 vedtok landsmøtet å bevilge 18 millioner kroner til kompetanseutvikling for medlemmene de neste tre årene.  

HISTORISK RESULTAT 

– Ingen av oss hadde vel trodd at vi skulle sette ny rekord for fondet midt under en pandemi. Vi har truffet godt med våre investeringer i en meget god periode i aksjemarkedet. Men som alle vet, så svinger aksjemarkedet mye. Det fikk vi erfare da pandemien startet. Over natten forsvant 10 prosent av kapitalen eller om lag 90 millioner kroner. Men heldigvis klarte vi å hente inn igjen det tapte i løpet av kort tid, forteller Arne Fredrik Håstein, Runar Wilhelm Henriksen og Sven Eide i investeringskomiteen. 

Risikoen er godt spredt

Sjeføkonom Sven Eide

– Er det ikke risikabelt å plassere over 40 prosent av medlemmenes streikekasse i et aksjemarked som svinger så mye? 

– Alle investeringer i et marked innebærer selvsagt risiko for tap, men også en mulighet for gevinst. Over tid gir aksjemarkedet en større gevinst enn andre plasseringer. Dessuten sprer vi våre investeringer på en lang rekke ulike aksjefond, så vi legger ikke alle eggene i én kurv. I tillegg har vi gode plasseringer i rente- og eiendomsmarkedet, slik at risikoen er godt spredt, sier sjeføkonom Sven Eide. 

– Hvilke enkeltinvesteringer har vært mest lønnsomme?  

– Eika egenkapitalbevis har vært den mest lønnsomme enkeltplasseringen første halvår. Her har vi plassert 60 millioner og oppnådd en avkastning på hele 21 prosent. Storebrands globale fossilfrie aksjefond har gitt 14 prosent avkastning, forteller Eide. 

HØYERE RISIKO 

I vår vedtok forbundsstyret en ny investeringspolicy der det ble gitt rom for å øke risikoen gjennom å investere litt større andel av midlene i aksjer. Helt konkret ble aksjeandelen endret fra 30 prosent til maksimalt 42,5 prosent. Samtidig er det foretatt en grundig gjennomgang av hele porteføljen for å tilfredsstille ESG-kravene til bærekraftige investeringer. Arbeidet med å bygge om porteføljen for å tilfredsstille forbundets vedtatte bærekraftmål, er også godt i gang, sier Håstein.   

– Hvordan vurderer forbundet forholdet mellom risiko og avkastning? 

– Vi prøver å unngå unødvendige risiko i våre plasseringer, men det er selvsagt en nøye sammenheng mellom risiko og avkastning. Vi kunne selvsagt plassert våre midler i en bank og vært fornøyde med det, men fondet må holde tritt med lønnsutviklingen i bransjen og gjerne mer, for å kunne opprettholde streikekassen og samtidig kunne tilby kurs og kompetanseutvikling til våre medlemmer på nivået vi gjør i dag. Historien har vist at aksjemarkedet gir høyere avkastning over tid.   

Vi har endret vår investeringspolicy

Nestleder Arne Fredrik Håstein

Det er blant annet derfor vi har endret vår investeringspolicy. Det ser vi resultatene av nå, godt hjulpet av et aksjemarked i medvind, sier nestleder Arne Fredrik Håstein.  

ENDA BEDRE MEDLEMSTILBUD 

– Forbundets solide økonomi gir oss større handlefrihet der vi kan gi medlemmene våre enda bedre tilbud enn det vi ellers kunne gjort. Etter vedtak fra landsmøtet kan vi bruke deler av avkastningen i driften av forbundet for å gi medlemmene gode fordeler uten nødvendigvis å øke kontingenten. Finansforbundet har en av landets laveste fagforeningskontingenter, sier direktør Runar Wilhelm Henriksen.  

Solid økonomi gir oss større handlefrihet

Direktør Runar Wilhelm Henriksen

Henriksen peker på at markedene svinger, og at vi ikke har noen garanti for at den historisk gode avkastningen forsetter. Likevel er han optimist, siden forvaltningen foregår etter en nøye overveid investeringsstrategi der flere av plasseringene er motsykliske.  

– Vi lever i en tid der endringene skjer raskere og raskere, og behovet for å bygge kompetanse innenfor nye områder aldri har vært større. Da er det utrolig viktig at vi har ressurser til å gi våre medlemmer de aller beste forutsetninger for å lykkes i fremtidens arbeidsliv. Derfor utvikler vi hele tiden nye tjenester og produkter til nytte og glede for våre medlemmer, avslutter direktør Runar Wilhelm Henriksen.