Min arbeidsdag: Ble kalt inn på teppet

Ellen Lorentzen Stene ble kalt inn på teppet etter at hun hadde solgt et lånefinansiert strukturert produkt til en dame på over 70 år. Men damen ønsket selv å investere i produktet og var klar over risikoen ved å inngå en slik avtale. 

Navn/rolle/arbeidssted/alder:   

Ellen Lorentzen Stene/ Hovedtillitsvalgt i Danske Bank, Norge/ Danske Bank Oslo/51  

Kaffe eller te?  

Kaffelattè   

Hva har du på nattbordet?  

Klokkeradio og mobil   

Når om morgenen begynner du å tenke jobb?  

Sjekker dagens kalender i senga ca. 0700   

Hvordan påvirker korona-utbruddet din arbeidshverdag?  

Lange arbeidsdager og mye Teamsmøter!   

Fortell om en hendelse på jobb som du husker spesielt godt  

Da jeg satt i kassen/kundemottaket og solgte lånefinansiert strukturert produkt til en dame på over 70 år. Min daværende sjef, ble oppringt av sin sjef, og fikk «passet påskrevet» da en av hans ansatte hadde solgt et slikt produkt til en kunde i den aldersgruppen. Husker jeg ble kalt inn på teppet og måtte forklare meg. Saken var den at damen (som var en oppegående dame med penger og hadde lang erfaring med aksje og obligasjoner) selv ønsket å investere i dette produktet. Hun var klar over risikoen hun hadde tatt ved å inngå en slik avtale. Min sjef var fornøyd med min forklaring og jeg hørte aldri noe mer om den saken.   

Hva er det morsomste du gjør på jobb?  

Da vil jeg trekke frem når vi tillitsvalgte har jobbet lenge med en sak eller en utfordring og vinner frem på vegne av medlemmene. Det som også gir meg god energi er å gå rundt å snakke med kolleger om hva som opptar dem og hvordan Finansforbundet kan bidra.  

Hva gjør du for å holde deg oppdatert i en bransje med store endringer? 

Noe kan jeg lese meg opp på, men også delta i ulike fora intern i banken/konsernet eller regi av Finansforbundet.   

Hvis du kunne digitalisert en hvilken som helst arbeidsoppgave, hva ville du valgt? 

Sekretæren jeg ikke har.  

Hva er den største utfordringen i finansbransjen akkurat nå (generelt og der du jobber)? 

Hard kamp om de beste ansatte og innenfor spesialistområder.   

Hva liker du å gjøre på fritiden?  

Trene, friluftsliv, bobiltur og være på hytta i Sverige.   

Hvem inspirerer deg, og hvordan/hvorfor? 

Mennesker som kan få meg til å tro at jeg kan selge sand i Sahara. De har et brennende engasjement og innlevelse som får meg til å tro at dette er noe jeg mestrer. Andre som inspirerer meg er gjennomsnitt menneske som går igjennom noe tungt og vanskelig, men klarer å bruke dette til å finne glede og motivasjon til å nå nye mål.  

Hva får deg til å stoppe opp i sosiale medier? 

Scroller raskt på SoMe, men kan stoppe opp hvis det er tema som opptar meg eller det er «kjenninger» som legger ut noe.  

Hva er det lengste du har klart å være uten mobilen?   

Oi! Det har jeg ikke testet ut, men har nok savnet den hvis jeg har gått en hel dag uten! 

Når logger du av for kvelden?   

Når jeg blir trøtt og legger meg.