Fra venstre: Rune Georg Surland, styreleder SpareBank 1 Mobilitet, Simona Trombetta, direktør kjedeutvikling og tjenester Bertel O. Steen og Petter Kjøs Utengen, daglig leder i Fleks.

Lei bil i nettbanken

I sommer gikk Sparebank 1 inn på eiersiden i bilabonnementsselskapet Fleks. I løpet av høsten håper man at kundene vil kunne leie seg bil rett fra nettbanken.

Det er en trend at folk vil abonnere mer på ting enn å eie, så også på bil. Det er en ny måte å ordne bilholdet sitt på, sier Rune Georg Surland, styreleder SpareBank 1 Mobilitet.

– Disse nye løsningene utfordrer vår tradisjonelle virksomhet, med leasing og lån. Da er det viktig å at vi også tar en posisjon i det nye markedet, sier Surland.

Det hele startet i fjor, da man samlet kreftene i SpareBank 1 og opprettet Sparebank 1 Mobilitet. Hensikten var å lage en egen bilabonnementstjeneste.

– Vi så raskt at vi var gode på bank og finansiering og ikke så gode på bil. Da ble det naturlig å gå inn i Fleks, sammen med Bertil O. Steen (BOS). Nå får vi utnyttet hverandres kompetanse, der vi bidrar med bank- og finansieringsfag mens BOS kan bil. Vi har også et stort kundegrunnlag vi kan spille på gjennom alle bankene Sparebank 1.

SpareBank 1 investerte 255 millioner i Fleks, likt fordelt mellom SpareBank 1 Finans Østlandet, SpareBank 1 Finans Midt-Norge og SpareBank 1 Nord Norge. I tillegg ble SpareBank 1 Mobilitet tatt inn i Fleks, for en styrket satsning under felles merkevare. De overnevnte SpareBank 1-selskapene eier nå samlet eie 47,2 prosent av aksjene i Fleks.

SKAL INN I NETTBANKENE

– SpareBank 1s kunder besøker digitalbanken over 30 millioner ganger hver måned. Vi har en målsetning om å gi våre kunder dette tilbudet digitalt i bankenes flater. Det går inn i vårt ønske om å gjøre hverdagsøkonomien enklere for kundene. Bilhold er en stor del av folks økonomi og vi skal tilby ulike løsninger som kunden får tilgang til gjennom bankenes flater, sier Surland. Målet er at denne løsningen skal være på plass i nettbanken i løpet av høsten.

FÅR KRAFT

– Vi er svært glade for at SpareBank 1 blir med på Fleks-laget. Fleks får med dette en sterk og langsiktig eierkonstellasjon med fokus på teknologi, innovasjon og kunderettede løsninger. Fleks har store ambisjoner videre og med denne avtalen tilføres selskapet ytterligere kraft og ressurser som blir viktige i utviklingen av bilabonnement, sier Simona Trombetta, direktør for kjedeutvikling og tjenester i Bertel O. Steen og styreleder i Fleks i en pressemelding.

TEKNOLOGISELSKAP I VEKST

Fleks har sitt utspring fra Bertel O. Steen og har vokst raskest i sin kategori. I dag har selskapet over 20 000 registrerte brukere av tjenesten. Fleks er bygget på en egenutviklet teknologiplattform med stort potensial for vekst og skalering.

– Vi ser at interessen for bilabonnement øker kraftig, og at stadig flere vurderer denne formen for bilhold. Fleks har allerede doblet antall biler på seks måneder og markedspotensialet fremover er veldig stort. Som neste steg planlegger vi for ekspansjon i flere byer hvor vi ser på blant annet Stavanger, Bergen, Trondheim, Tromsø og Kristiansand, sier Petter Kjøs Utengen, gründer og daglig leder i Fleks i den samme pressemeldingen.