FYSISKE WORKSHOPS: – Det er befriende å endelig kunne ha workshops fysisk igjen, og ikke på Teams. Du merker at alle får en helt annen energi bare ved det å kunne bevege seg, bruke gule lapper og møtes ansikt til ansikt, sier Arne Dahl Sandven, produkteier for Team Kundeopplevelse i Sparebanken Vest. Her med workshop-deltagere (fra venstre) Birgit Tarlebø, Tonje Schreiner, Giske Eggen, Hanne Opedal og Arne Dahl Sandven. (Foto: Marthe Berg-Olsen)

Bransjen åpner forsiktig

Bedriftene i finansnæringen er i ferd med å gjenåpne, men stigende smittetall har forsinket gjenåpningen flere steder blant annet i Oslo, Hamar og Trondheim.

I Trondheim har gjenåpningen latt vente på seg. – Vi håper å kunne ta fatt på den nye arbeidshverdagen ganske snart, men følger selvsagt nasjonale og lokale retningslinjer. Derfor må vi smøre oss med tålmodighet litt til, sier kommunikasjonssjef Eirin Sørensen Røkke, i SpareBank 1 SMN.

Også Oslo og Hamar har merket økt smittepress. – Sammen med stort trykk i kollektivtrafikken har det ført til at færre ansatte enn planlagt, er tilbake på kontorene i SpareBank 1 Østlandet, sier kommunikasjonsdirektør Siv Stenseth.

Nå har banken åpnet for at alle medarbeiderne kan kommer tilbake på jobb. Forutsetningen er at smittevern blir ivaretatt, og at det vises fleksibilitet ved kollektivreiser. Alle lokasjoner har åpent for kundemottak med mindre smittevernhensyn taler imot.

75 PROSENT I NORDEA

I Nordea har de startet med en gradvis gjenåpning av kontorene. Utover høsten kommer flere tilbake, og planen er at kontorene skal ha et belegg på 75 prosent. I dag har hovedkontoret i Oslo et belegg på 30–40 prosent, mens filialene har et belegg på 50–75 prosent.

– Hvordan blir fordelingen av de ansatte mellom hjemmekontor og bankkontor etter gjenåpningen?

– Det vil variere fra avdeling til avdeling. Vi ønsker våre ansatte velkommen tilbake på kontoret og oppfordrer til dette. Det er der det innovative og kreative skjer. Vi mener det er viktig å møtes fysisk, men fleksibilitet er også viktig i hverdagen. Derfor er det lagt opp til en hybridmodell, der vi kombinerer å jobbe fra kontoret og hjemmekontoret, forteller Hanne Hambo Eiken, leder for People i Nordea.

FLEKSIBILITET VIKTIG: – Vi mener det er viktig å møtes fysisk, men fleksibilitet er også viktig i hverdagen, sier leder av People i Nordea, Hanne Hambo Eiken. (Pressefoto)

I hvilken grad kan de ansatte selv bestemme hvor de vil jobbe fra?

– Vi tilstreber fleksibilitet for våre ansatte, men oppfordrer til å være mest mulig på kontoret så langt det er mulig. Ansatte kan gjøre avtaler med sin leder, men anbefalingen fra ledelsen er å jobbe inntil to dager hjemmefra, sier Eiken.

MINIGOLF I LUNSJEN: Fremst Tarjei Bore, fra Venstre bak: Daniel Friestad, Karina Waaland og Kenneth Våge. (Foto: Heidi Elin Nupen)

GRØNN LØPER I DNB

DNB startet med en forsiktig gjenåpning 6. september. Hele denne uken ble de ansatte i DNB ønsket velkommen på grønn løper og med tilbud om smoothie til alle. Ledere (konsern- og divisjonsdirektører) er hjertelig til stede og veldig glade for å kunne treffe sine medarbeidere igjen.

– Vi har tatt i bruk halvparten av kontorplassene. Det er god stemning i alle etasjer og fellesområder over endelig å kunne møte opp på kontoret igjen. Samtidig har vi mange kolleger som har holdt fortet på kontoret i hele denne perioden, og som har hatt roller og oppgaver som ikke kunne utføres hjemmefra. Dette er en hyllest også til dem, forteller Brita Alsos, divisjonsdirektør i People i DNB.

GOD START: Konserndirektør for CB Harald Serck-Hanssen tar imot en løpende kollega, som vel inne på kontoret, sa at dette var en veldig god start på dagen og uken. (Foto: Stig B. Fiksdal)

50/50 I DANSKE BANK

– Det er jo utrolig hyggelig å se våre kolleger tilbake på kontoret. Igjen er det liv og røre og aktiv stemning i våre lokaler – både i Trondheim og i Oslo. Vi må være så ærlige å si at vi har savnet det, sier pressesjef Øystein Schmidt i Danske Bank.

Høstens oppstart ble markert med kick-off med kaffe, kaker, ballonger og Smil-sjokolade.

– Siden vi i oppstartsfasen kjører 50/50-rullering på hvem som kan komme på kontoret og ikke, fikk vi faktisk gjennomført ikke bare én, men to slike tilstelninger. På den måten fikk begge «puljene» føle seg like hjertelig velkommen tilbake.

GODE KOLLEGER I DANSKE BANK: Hege Kvamstad Dahle, Anita Søberg, Silje Arntsberg og Eivind Hustad Evjen.

Han forteller videre at gjennom koronaen har de lært mye om økt fleksibilitet ved bruk av hjemmekontor. Mange medarbeidere har mer overskudd og føler de får gjort mer. Trolig vil Danske Bank ha en mer permanent ordning knyttet til hjemmearbeid fremover. Samtidig: Ekte jobbmagi kolleger mellom skjer som oftest når man møtes. Derfor mener Schmidt at det er gledelig å se at de ansatte smått om sen har mulighet til å se hverandre igjen på kontoret.

GJENSYNSGLEDE I VEST

I Sparebanken Vest i Bergen har de ikke markert noen egen gjenåpningsdag, men ønsket de ansatte velkommen tilbake på jobben etter ferien. Kommunikasjonsrådgiver Marthe S. Berg-Olsen forteller at gjensynsgleden var stor når kollegene igjen kunne møtes.

Også i Sandnes Sparebank er mange ansatte tilbake på kontorene. De ansatte har kommet tilbake puljevis, så den store gjenåpningsfesten blir senere i høst. Etter en lang periode med hjemmekontor var det hyggelig å kunne være sosiale i lunsjen igjen. Endelig kunne minigolf-banen på takterrassen tas i bruk! Det var mange glade for.