NY ROBOTKUNNSKAP: Fra venstre Mari Vedvik, Karolina Lindquist, Elise Hjemly og Per Aage Pleym Christensen tar en pause i det grønne med Finansfokus under robotseminar på Lillestrøm.

Ønsker gode “robotkolleger”

De tillitsvalgte vil møte arbeidsgiverne med kunnskap etter hvert som nye roboter og digitale assistenter introduseres i bank og forsikring. Det er ønske om samarbeid fremfor frykt og konfrontasjon når de nye programmerte kollegene “ansettes”. 

Tekst og foto: Magne S. Otterdal 

Roboter oppfattes gjerne som trusler mot arbeidsplasser. Spørsmålet er om de stadig mer avanserte hjelperne kan bli gode kolleger.  Hvordan bidrar automatisering til at mennesker kan få mer spennende arbeidsoppgaver? 

Da tillitsvalgte i Sparebank 1 Gruppen nylig diskuterte robotisering på en samling fikk de også fersk informasjon om utviklingen av industriell designer Elise Christin Lind Hjemly som våren 2021 skrev masteroppgave om temaet ved NTNU. 

Hjemlys budskap er at digitaliseringen og en stadig økning av roboter og kunstig intelligens i virksomhetene bør engasjere medarbeiderne. 

– Vi trenger å tenke mer på menneskene rundt og hvordan vi skal få det til å passe sammen, sier Hjemly til Finansfokus. 

UTVIKLINGEN GÅR FORT 

Karolina Lindquist jobber som funksjonell arkitekt innenfor digital utvikling og er konserntillitsvalgt for Finansforbundet i Sparebank 1 Gruppen. Etter at hun med begeistring leste Hjemlys masteroppgave inviterte hun like godt robotiseringseksperten til foredrag for de andre tillitsvalgte. 

– Jeg leste hennes oppgave, det var veldig interessant, spesielt det å deseigne for tillit.  Jeg synes det er mye vi kan lære og ta med oss. Funnene hennes viser at det er viktig å inkludere de ansatte ved endringer, sier Lindquist. 

– Er det mange av Finansforbundets medlemmer som jobber med roboter i dag? 

– Det er nok mer bruk av kunstig intelligens, digitale løsninger, digitale assistenter som utfører oppgaver.  Det er en utvikling som går fort. Da er det viktig at vi tillitsvalgte er oppdaterte slik at vi kan delta med ledelsen, stille spørsmål og være med å forme fremtiden. 

SIKKERHET, ETIKK OG TILLIT 

Elise Christin Lind Hjemly har tre stikkord for robotiseringsbølgen på norske arbeidsplasser: Sikkerhet, etikk og tillit. Ifølge Hjemly må robotene designes for tillit. 

– Hva bør en spesielt tenke på når nye roboter inntar arbeidsplassen? 

Få frem hvorfor roboten skal inn på arbeidsplassen og hva det betyr for menneskene som jobber der. 

Elise Christin Lind Hjemly

– Først og fremst så er det å få frem hvorfor roboten skal inn på arbeidsplassen og hva det betyr for menneskene som jobber der. Det gjelder sikkerhet, både med hensyn til etikk og det fysiske.  Og at en faktisk skjønner roboten og føler seg trygg med den. 

VIKTIG SAMSPILL: Tillit er sentralt i samspillet mellom medarbeidere og de stadig flere automatiserte funksjonene og digitale assistene på arbeidsplassen. Her robotekspert Elise Hjemly i møte med tillitsvalgte i Finansforbundet.  

Poenget mener Hjemly er at roboten skal bidra til arbeidsplasser der medarbeidere trives med å jobbe. 

– Er robotene en trussel for arbeidsplassene? 

– Det kommer helt an på i hvilken retning vi går, men svaret er egentlig nei.  Roboter fjerner kanskje noen jobber, men vil skape flere jobber. Roboter kommer for å gjøre verden og hverdagen enklere.  Hvordan vi gjør det fremover kan vi være med å bestemme nå, det er nå vi kan gjøre de endringene vi ønsker for fremtiden. 

SPENNENDE UTVIKLING 

Tillitsvalgt Per Aage Pleym Christensen som jobber ved kontaktsenteret i Modhi Norge sier dette om robotiseringen: 

– Det er en spennende utvikling som gir oss muligheter til å slippe unna de kjedelige oppgavene og gi oss en støtte i de oppgavene vi skal utføre. 

– Jobber du med roboter i dag? 

– Det kan godt hende jeg jobber med digitale assistenter som jeg ikke ser eller nødvendigvis vet er der. 

Kollega Mari Vedvik, hovedtillitsvalgt for Finansforbundets medlemmer i Odin Forvaltning sier følgende: 

– Jeg synes det er superinteressant.  Det er veldig viktig å være oppdatert, dette blir fremtiden og derfor er det greit å få mer kunnskap. 

Vedvik jobber ikke med roboter per i dag. 

– Jeg gjør ikke det, men jeg ser at det er den veien det går. 

VIL VÆRE INVOLVERT 

Karolina Lindquist er opptatt av at medarbeiderne blir godt involvert i den digitale utviklingen.  Hun forteller at det i Finansforbundet jobbes mye med å lære mer og ta kunnskapen ut til alle tillitsvalgte. 

– Vi har i avtaleverket at tillitsvalgte skal involveres når det er større it-prosjekter. Det er viktig at vi har kunnskap slik at vi kan stille de riktige spørsmålene,  sier Lindquist. 

LÆRER OM ROBOTER: Tilltsvalgte i Sparebank 1 Gruppen får kunnskap og inspirasjon til å stille de riktige spørsmålene når fremtidens arbeidsplasser med stadig flere “robotkolleger” skapes.