BRUKERE INN: – Det er en stor endring i markedet, som innebærer at brukere og deres behov må tas med tidlig i prosessen, sier Line Sofie Gjerde (i midten, bak), flankert av Kristin Shovick Høiås (t.v.) og Kristin Solheim Jacobsen. Foran fra venstre Elisabeth Vindi Steinset og Henriette Vigtel. 

Trippel dose akademia for bærekraft-forsikring

André Heie Vik vil bidra til at Frende Forsikring skal kunne innfri fremtidens kundekrav om bærekraftige forsikringsprodukter. Ett av virkemidlene er en trippel dose akademia i form av «Design Thinking». 

Tekst: Hasse Farstad Foto: Frende Forsikring 

Frende har akkurat mottatt sluttproduktet i sitt eget case om nye bærekraftige forsikringsprodukter fra en gruppe på fem voksne studenter. Gruppen har arbeidet med oppgaven i regi av et felles masterprogram under Universitetet i Bergen, Norges Handelshøyskole og Høgskulen på Vestlandet. 

– Kunden aksepterer ikke noe merarbeid og heller ikke å komme dårligere ut økonomisk enn før. Det blir viktig for oss som forsikringsselskap å være transparente i vårt arbeid med nye bærekraftige forsikringsprodukter. Vi må stille med «åpne bøker», sier André Heie Vik, leder for IT-utvikling i Frende Forsikring. 

Vik har ansvar for 25 medarbeidere som utvikler brukervennlige løsninger for forsikringskundene. Frende tar hensyn til bærekraft når nye produkter skal utvikles, selv om det ikke nødvendigvis er et høylytt krav fra kundene. 

85 KUNDEINTERVJUER 

Det var ingen tvil verken hos selskapet eller Vik da Frende fikk en forespørsel fra de ansvarlige for masterprogrammet Design Thinking om å la en gruppe studenter benytte selskapet som case i et gruppearbeid. Resultatene gruppen kom frem til, kunne Frende benytte fritt. 

De fem studentene begynte med case-et i september i fjor og leverte sin oppgave i midten av juni i år. De sier at Frende på sin side har gitt dem både god veiledning og fritt spillerom.  

– Studiet er samlingsbasert. Underveis har vi fått undervisning i metodikken bak Design Thinking, og parallelt med dette har vi hatt møter med Frende. Det har vært en fin dialog, hvor vi har fått tilbakemeldinger om mulige veivalg. Vi har følt oss frie til å styre prosessen selv, sier Henriette Vigtel, én av de fem masterstudentene. 

Hun legger til at gruppen har lagt mye arbeid i å undersøke kundenes behov og holdninger. Totalt er 85 ulike personer og bedrifter blitt intervjuet. 

– Det er stor endring i markedet, noe som innebærer at brukere og deres behov, må tas med tidlig i prosessen når man skal løse et behov, sier en av studentene, Line Sofie Gjerde. 

Design Thinking-programmet er case-basert, og studentene jobber i grupper gjennom ett år. Det faglige innholdet leveres av Høgskulen på Vestlandet (innovasjon og prototyping), Universitetet i Bergen/Fakultetet for kunst, musikk og design (designtilnærming og empati/brukerfokus) og Norges Handelshøyskole (organisasjon, kultur, ledelse og økonomi). 

TILGANG TIL ANSATTE OG KUNDER 

Frende har sørget for at studentene fikk tilgang til relevante ansatte i Frende og i sparebankenes distribusjonsnett. Gruppen hadde også kontakt med kunder og potensielle kunder. Underveis har det vært Teams-møter med Frendes bærekraftansvarlige og med ansvarlige for selskapets skade- og livsforsikringsprodukter. 

André Heie Vik sier at gruppens presentasjon var svært bra og inspirerende å være vitne til. 

«Synliggjør at kunder er åpne for bærekraftige forsikringstjenester.» 

– Jeg er egentlig overrasket over hvor omfattende materiale studien gir oss tilgang til. Den synliggjør at kunder er åpne for bærekraftige forsikringstjenester, men at de forventer en tydelig dokumentasjon for hvem som sparer: miljøet, kunden eller Frende. De forventer rettferdighet. Det blir vår oppgave å synliggjøre at dette ikke dreier seg om grønnvasking, sier han.  

INPUT FOR VIDERE UTVIKLING 

Vik understreker at selskapet i større og mindre grad jobber med disse områdene allerede, og at input fra gruppens rapport med prototyper, vil være av betydning for arbeidet videre. 

SITAT 

«Viktig å være transparente med nye bærekraftige forsikringsprodukter.» 

– Når kunden stiller krav, må vi ha svarene klare. Gjenbruk vil over tid bli nødvendig ikke bare av hensyn til miljøet, men også forretningsmessig. Når økonomien beveger seg i sirkulær retning, blir det ikke bare gunstig å ta det i bruk, men også tvingende nødvendig, sier Vik. 

Frende-lederen fremholder at det vil bli en krevende utfordring å være tidlig ute, uten å være for tidlig ute. Han er ikke i tvil om at det er mulig å selge bærekraftige forsikringsprodukter. Det blir avgjørende å finne en balansert utvikling, å kommunisere utviklingen riktig, og å være med på en forventet modningsprosess blant kundene.