Min arbeidsdag: – Viktig med politisk påvirkning

-Det er viktig at Finansforbundet driver politisk påvirkning gjerne sammen med Finans Norge. Politikerne er lydhøre når det gjelder reguleringer som påvirker bankenes utlånskapasitet i distriktene, sier hovedtillitsvalgt Jan Erling Tobiassen i Sparebanken Sør. 

Navn/rolle/arbeidssted/alder:   

Jan Erling Tobiassen / hovedtillitsvalgt / Sparebanken Sør / 62 år 

Kaffe eller te?   

Kaffe  

Hva har du på nattbordet?   

På nattbordet får jeg i helgene av og til frokost og avisen i papirformat, noe jeg setter utrolig stor pris på.  

Når om morgenen begynner du å tenke jobb?   

Huff – av og til våkner jeg veeeldig tidlig. Da kan det godt begynne med om det er noe å bekymre seg over, og det hender jo fra tid til annen.  Det kan være et enkeltmedlem som har ringt om noe eller diverse større saker i banken som pågår.  

Hvordan påvirker korona-utbruddet din arbeidshverdag?   

Det har vært utrolig mye hjemmekontor – for mye.  Da vi ikke treffes fysisk, blir dialogen lidende. Jeg ser frem til en full normalisering og det å treffes fysisk og å kunne snakke direkte med kolleger igjen. 

Fortell om en hendelse på jobb som du husker spesielt godt   

Ønsker ikke å trekke frem noen spesiell episode, men jeg husker godt alle de store kunstmuseene i Europa jeg har fått anledning til å se i forbindelse med julebordsturer vi har hatt i regi av banken.  Vi har fått sett flere av de europeiske storbyene og sammen med noen kolleger har vi fått sett noen av Europas flotteste kunstsamlinger. Det er jeg utrolig glad og takknemlig for.  For øvrig når en tenker over det, så har vi så mange gode ordninger.  

Hva er det morsomste du gjør på jobb?   

Det morsomste er det som gir mest mening. Følelsen av å lykkes i det å få gehør for balanserte løsninger når viktige avgjørelser skal tas som berører mange ansatte – omstilling.  Med andre ord å få endringene som jo må skje i en organisasjon over tid til å skje på en sånn måte at ansatte får tilbud om nye jobber, kompetanse og karriereutvikling.  Det er smertefulle prosesser for berørte og slitsomme tider for organisasjonen. Jeg tror at vårt arbeid i omstillingsprosesser har gitt betydelige bedre resultater enn vi ellers ville ha sett.  

Hva gjør du for å holde deg oppdatert i en bransje med store endringer?   

Finansforbundet og Finansfokus er utrolig gode kilder for å være aktuell.  De kurs og konferanser som tilbys gir god bredde og passe dybdeinnsikt i min jobb som hovedtillitsvalgt.  Ellers så liker jeg jo å snakke med både ansatte og ledelse om hva de er opptatt av og hva det vil kunne komme til å bety.  

Hvis du kunne digitalisert en hvilken som helst arbeidsoppgave, hva ville du valgt?   

Nedvask – siste sort altså – har en stor en i komminga.  

Hva er den største utfordringen i finansbransjen akkurat nå (generelt og der du jobber)?   

Det er en stor utfordring å forholde seg til alt av reguleringer som kommer – gjerne fra Finanstilsynet. 

Skulle ønske de kunne ta det litt mer med ro, men for all del de har sin oppgave, men de oppleves nidkjære i tjenesten. 

Det er derfor viktig at også Finansforbundet driver politisk påvirkning gjerne sammen med Finans Norge. Politikerne er lydhøre når det gjelder reguleringer som for eksempel påvirker bankenes utlånskapasitet i distriktene. Politikerne tar dette med Finansdepartementet som igjen kan styre tilsynet. Her gjør Dag Arne Kristensen og politisk avdeling i forbundet en stor og viktig jobb. 

Hva liker du å gjøre på fritiden?   

Jeg liker å ut på sjøen og sette noen garn ytterst ute. Det er utrolig spennende å trekke de – noen ganger tomme, men andre ganger er det all right. 

Hvem inspirerer deg, og hvordan/hvorfor?   

Jeg merker jeg blir ekstra glad og inspirert når jeg ser god ledelse og inspirerte ansatte og de resultatene det kan skape. 

Hva får deg til å stoppe opp i sosiale medier?   

Noe hyggelig.  

Hva er det lengste du har klart å være uten mobilen?   

Den er liksom med hele tiden, men jeg prøver å glemme den hjemme av og til.  

Når logger du av for kvelden?    

Med det arbeidsverktøyet vi har i dag er jeg på hele tiden egentlig, men det er få henvendelser ut over vanlig arbeidstid.