– De fleste vil tilbake til kontoret

– Nå har det gått over ett år med pålagt hjemmearbeid. De signalene vi har fått, forteller at de aller fleste vil tilbake til kontoret, sier hovedverneombud Stine Beate Moe og hovedtillitsvalgt Hans Petter Salvesen i Storebrand.

Foto: Sverre Chr. Jarild

LYSAKER: Finansfokus besøker Storebrands hovedkontor på Lysaker 12. mai. Fortsatt er det hjemmekontor som gjelder for de aller fleste medarbeiderne. Vi treffer noen ytterst få på vår vandring. Slik blir det ikke fra det tidspunktet myndighetene opphever påbudet om hjemmekontor, men når det skjer, er det ingen som vet i dag. I mellomtiden bruker hovedverneombudet mye av sin tid sammen med prosessledelsen og teamene for å ivareta de ansattes interesser når fremtidens arbeidsplass tar form i Storebrand. Hovedtillitsvalgt deltar ved behov.

LEVENDE PROSESS

Prosessen med å utvikle fremtidens arbeidsplass startet i april i fjor. Alle ansatte har hatt muligheten til å komme med alle typer forslag via diskusjonsgrupper på sosiale medier og delta i gruppearbeid. Alt dette er blitt bearbeidet videre av prosessledelsen og de ulike teamene.

I motsetning til tidsbestemte prosjekter, er denne prosessen ikke ferdig til en bestemt dato. Storebrand utvikler nå fremtidens arbeidsplass, endrer og gjør de nødvendige tilpasninger etter hvert som de får erfaring med hva som funker, og hva som ikke funker.

Denne prosessen er ikke ferdig til en bestemt dato

KONTORET ER KJERNEN

– Kontoret er kjernen i de endringene vi nå gjør i Storebrand. Vi ønsker som ledelsen at flest mulige ansatte kommer tilbake til kontoret når det blir mulig. Samtidig har våre ansatte vist at de tok utfordringen med hjemmekontor på strak arm. Mange er godt fornøyde med å jobbe hjemme og ønsker å fortsette med det. Men selv om en medarbeider ønsker å jobbe hjemme, er det ikke sikkert det passer til de arbeidsoppgavene som skal løses. Lederne må ta flere hensyn når de bestemmer hvem som kan jobbe hjemme, og hvem som må jobbe på kontoret. Det som er nytt, er at det blir økt fleksibilitet når det gjelder arbeidssted, forklarer Stine Beate Moe.  

Vil ikke noen ansatte oppleve det som urettferdig, når ikke alle kan ha hjemmekontor?
– Ja, noen vil sikkert oppleve det slik. Da blir det lederens oppgave å forklare hvorfor noen kan jobbe mer på hjemmekontor enn andre. Dette vil kreve en ny type ledere som må jobbe på en litt annen måte. Stikkordet er tillitsbasert ledelse. Det handler om å bygge tillit mellom medarbeider og leder og mellom medarbeiderne i teamet. De lederne som har et stort kontrollbehov, vil slite med mange medarbeidere på hjemmekontor. Det har vi sett under pandemien.

FLEKSIBLE LØSNINGER

Både hovedverneombudet og hovedtillitsvalgt er godt fornøyde med resultatet av arbeidet med den nye hverdagen i Storebrand. De har vært tydelige på at de ønsket mest mulig fleksibilitet. Derfor liker de godt at ledelsen i Storebrand åpner opp for fleksible arbeidsplassløsninger for de ansatte, men økt fleksibilitet utfordrer også normalarbeidsdagen.

– For oss er det svært viktig at det er en tydelig grense mellom arbeid og fritid. Samtidig er det flott at vi har en arbeidsgiver som gir de ansatte muligheten til å arbeide mer fleksibelt. Med hjemmekontor har mange fått det enklere med å få hverdagen til å gå opp. Som arbeidstakere er det viktig å kommunisere at vi har ulike behov. Derfor vil det fortsatt bli muligheter for fleksibilitet i løpet av arbeidsdagen etter avtale med leder. Da er det viktig at alle er flinke til å logge seg inn og ut, slik at arbeidstiden ikke flyter helt ut, sier Moe og Salvesen.

TA ANSVAR

Mange ansatte i Storebrand har ikke vært på kontoret siden 12. mars i fjor. Derfor blir det naturlig nok en stor kulturutfordring å komme tilbake å treffe kollegene fysisk på kontoret. Ledelsen i selskapet vil derfor gjøre arbeidsplassene så attraktive som mulig for dem som nå kommer tilbake på kontoret. Hver tirsdag blir det overraskelser, foredrag, ekstra god mat og andre spennende nyheter. I tillegg blir nye og selvvalgte farger tatt i bruk i dekoren på de nye arbeidsplassene. (Se egen sak.)

– Den nye arbeidshverdagen blir mer spennende for alle, men vil også kreve at du tar et større ansvar for din egen arbeidssituasjon. Du må jobbe godt og snakke sammen med dine kolleger på en god måte, slik at dere spiller på lag. Samtidig må lederne fortsette med å involvere sine medarbeidere i både små og store spørsmål. Dette blir helt sentralt for å lykkes med å utvikle teamene i den nye arbeidshverdagen i Storebrand, sier hovedverneombud Stine Beate Moe og hovedtillitsvalgt Hans Petter Salvesen i Storebrand.

SITATER:

“Denne prosessen er ikke ferdig til en bestemt dato.”

Stine Beate Moe

“Det handler om å bygge tillit mellom medarbeider og leder og mellom medarbeiderne i teamet.”

Hans Petter Salvesen.

(Bildetekst):

GLEDER SEG: – Vi gleder oss veldig til den dagen dørene på hovedkontoret åpner igjen, og vi kan treffe våre dyktige kolleger fysisk, sier hovedverneombud Stine Beate Moe og hovedtillitsvalgt Hans Petter Salvesen.