HØYERE PRODUKTIVITET: – Funnene i denne undersøkelsen bekrefter at økt fleksibilitet ikke nødvendigvis gir lavere produktivitet. Snarere tvert imot, sier forbundsleder Vigdis Mathisen. (Foto: Sverre Chr. Jarild)

Produktiviteten har økt

Hver tredje leder opplever at medarbeidernes produktivitet har økt under pandemien. Men lederne har også hatt utfordringer med å håndtere medarbeidere på hjemmekontor. 

 I medlemsundersøkelsen stilte vi egne spørsmål til ledere med personansvar for å undersøke hvordan de har opplevd konsekvensene av økt bruk av hjemmekontor. Svarene viser med all tydelighet at mange ledere har hatt utfordringer med å følge opp medarbeidere på hjemmekontor, men samtidig har de også positive erfaringer, ikke minst med hensyn til produktiviteten.   

Mange var spente på hvordan produktiviteten ville utvikle seg når flesteparten av de ansatte ble sendt på hjemmekontor 12. mars i fjor. De fleste spådommer er gjort til skamme. 29 prosent av lederne opplever at produktiviteten har økt, mens 19 prosent av lederne har opplevd utfordringer med å opprettholde produktiviteten. 52 svarer at produktiviteten har vært som normal.  

Her er funnene:  

  • 1 av 3 ledere har opplevd at medarbeidernes produktivitet har økt. 
  • 4 av 10 opplever at det er mer utfordrende å ha god nok kontakt med medarbeiderne nå sammenlignet med tidligere.   
  • 1 av 3 har opplevd samarbeidet med andre avdelinger som mer utfordrende.   
  • 4 av 10 ledere sier det har vært mer utfordrende å følge opp medarbeiderne. 
  • 2 av 3 sier at de har hatt god oversikt over medarbeidernes leveranser. 

TILLITSBASERT LEDELSE 

– Funnene i denne undersøkelsen bekrefter at økt fleksibilitet ikke nødvendigvis gir lavere produktivitet. Snarere tvert imot. Men det vi ikke vet, er hvor mange timer hver enkelt ansatt har lagt ned for å få til dette. I dag opplever mange på hjemmekontor at arbeidsdagen går i ett uten lunsj og pauser. Det er ikke bra, men det gir selvsagt positivt utslag på produktiviteten, sier forbundsleder Vigdis Mathisen. 

Det blir en ny arbeidshverdag for alle etter gjenåpningen. I den nye hverdagen blir det viktigere enn noen gang å legge forholdene godt til rette for at de ansatte i større grad selv kan styre sin arbeidstid, for å få den fleksibiliteten de ønsker. 

– Det betyr at mange ledere må venne seg til å lede på en ny måte. I stedet for å bruke mye tid på å kontrollere at de ansatte gjør jobben, bør lederne heller bruke kreftene på å motivere og stimulere de ansatte til innsats. Da blir stikkordene selvledelse og tillitsbasert ledelse, understreker Mathisen.  

FAKTA OM UNDERSØKELSEN 

18. mai sendte Finansfokus ut den fjerde spørreundersøkelsen under pandemien til 4 000 medlemmer. Totalt har 1 063 svart på undersøkelsen. Av disse er 95 prosent medarbeidere og fem prosent ledere med personalansvar. 38 prosent er menn og 62 prosent er kvinner.  

I aldersgruppen 56 år eller eldre er det 37 prosent som har svarti. I gruppen 46–55 år er det 27 prosent som har svart. Fra aldersgruppen 36–45 er svarprosenten 22 prosent. I gruppen 26–35 er det 13 prosent som har svart. 

30 prosent bor i Viken, 19 prosent kommer fra Oslo, 15 fra Vestland og 9 prosent fra Trøndelag. 

56 prosent jobber i bank, 30 prosent i forsikring, mens resten fordeler seg ganske likt mellom IT-virksomhet, Inkasso og Eiendomsmegler.  

Det er flest ansatte i store bedrifter med mer enn 1 000 ansatte som har svart i undersøkelsen, hele 53 prosent. For øvrig er svarprosenten jevnt fordelt på de øvrige bedriftene.