Gleder seg: Dag Arne Kristensen gleder seg til spennende arrangementer under Arendalsuka.

Finansforbundet tungt til stede på Arendalsuka

Finansforbundet har tre arrangementer under årets Arendalsuke. Du kan få med det alle tre via streaming.

Arendalsuka er et viktig møtested for organisasjoner og ulike aktører. Her kan man møtes og knytte kontakter. Denne uken har etablert seg som et viktig sted for å skape nettverk og hente ideer og inspirasjon, sier Dag Arne Kristensen, leder for Leder Politikk og Organisasjon i Finansforbundet.

Han synes det er naturlig at forbundet viser seg frem i Arendal.

– Vi får vist hem vi er, spredt kunnskap og bidratt til debatter. Her får vi løftet frem temaer vi synes er viktige, sier han.

FØLG MED PÅ STREAMING

Dette er forbundets arrangementer. Du kan følge alle via stream.

Medeierskap, mandag 16. august klokken 1500

Følg stream her

Finansforbundet arrangerer et seminar om medeierskap i norsk arbeidsliv. Hvordan kan vi stimulere til at flere arbeidere får eie sin egen bedrift, og dermed sørge for å styrke norsk arbeidsliv?

På oppdrag fra Finansforbundet har Ny Analyse utarbeidet en rapport om medeierskap i arbeidslivet. Funnene er oppløftende:

  • Verdiskapingen øker
  • Bedrifter blir med robuste, innovative og omstillingsdyktige
  • Bedriftsdemokratiet styrkes
  • Ordningen bygger opp under en fellesinteresse på arbeidsplassen, øker tilknytning
  • Ulikheter dempes ved at eierskap spres på flere hender
  • Kapital vris fra bolig til produktive investeringer

Den norske modellen har tjent både ansatte, eiere og Norge godt. Det kommer den også til å gjøre i fremtiden. Det er imidlertid både rom og behov for å videreutvikle hvordan arbeidslivet er innordnet, slik at ansattes mulighet til innflytelse over egen arbeidsplass styrkes.

I debatten stilles blant annet spørmål om hvordan kan myndighetene tilrettelegge for skatteincentiver slik at medeierskap blir enda mer attraktivt både for arbeidsgivere og arbeidstakere?

Du møter blant annet:

Villeman Vinje, partner, Ny Analyse

Hilde Wisløff Nagell, rådgiver, Agenda

Sondre Jahr Nygaard, leder Innovasjon og næringsutvikling, Abelia

Vegard Einan, statssekretær, Arbeids- og sosialdepartementet

Vigdis Mathisen, leder, Finansforbundet

Kunstig intelligens, tirsdag 17. august klokken 1800

Følg stream her

Kunstig intelligens er på full fart inn i arbeidslivet. Ny teknologi kan gi både økt verdiskaping og nye arbeidsplasser. Samtidig ser vi eksempler på at kunstig intelligens har ført til diskriminering av minoriteter eller blir brukt til å overvåke de ansatte. Bilde- og stemmeanalyse kan brukes til å identifisere følelser, personlighetstrekk og avsløre løgn. Om slike systemer benyttes til rekruttering, monitorering eller oppfølging av ansatte på arbeidsplassen er det stor risiko for både feil og misbruk.

Hvordan kan kunstig intelligens bli et gode for alle – og ikke oppleves som en trussel? Hvordan legger vi til rette for god utnyttelse av ny teknologi, samtidig som vi ivaretar sosiale konsekvenser? Hvordan kan de ansatte påvirke utviklingen, og hvordan vil EUs nye regulering av kunstig intelligens påvirke arbeidslivet?

NITO, Finansforbundet og Negotia inviterer til debatt om inntoget av kunstig intelligens på arbeidsplassen.

Du møter blant annet:

– Dr. Christina Colclough, internasjonal ekspertstemme på digital teknologi og arbeidsrettigheter

– Kjetil Thorvik Brun, leder for teknologi og digitalisering i Abelia

– Kari Laumann, leder Datatilsynets regulatoriske sandkasse for personvern og kunstig intelligens

– Robert Steen, Arbeiderpartibyråd for helse og hovedansvarlig for digitalisering av Oslo kommune

– Kent Gudmundsen, nestleder i Stortingets utdannings- og forskningskomite for Høyre

– Forbundsledere i Negotia, NITO og Finansforbundet

Den norske modellen, onsdag 18. klokken 1300

Følg stream her

Samarbeidet mellom partene og myndighetene, også kalt den norske modellen, har gitt gode resultater for samfunnet, arbeidslivet og den enkelte. Modellen virker ved at sterke parter tar ansvar for helheten. Med ny teknologi, nye bedrifter og nye arbeidsformer er det kanskje på tide å spørre om modellen fremdeles står stødig, eller om den utfordres?

Sosiolog og programleder Harald Eia forklarer hvorfor den norske arbeidslivsmodellen er et fortrinn for Norge.

Deretter blir det en samtale mellom NITOs president Trond Markussen og Finansforbundets leder Vigdis Mathisen.