NY TREND: – Aktive fagforeningsfolk ønsker seg en form for lederutvikling der man faktisk møter andre kursdeltakere, sier Susanne Slaatsveen i MittLederUnivers. (Foto: Privat)

Nå vil folk treffe hverandre igjen

Lederutvikling har vært midt i blinken for proffene bak kurs- og lederprosjektet MittLederUnivers under pandemien. Og nå vil folk treffe hverandre igjen over en kaffekopp.

Tekst: Ulf Peter Hellstrøm

I Finansforbundet og YS er det mange aktive medlemmer og tillitsvalgte som har fått solide påfyll med ledertrening og faglig skolering under pandemien.

Susanne Slaatsveen hadde nærmere 35 års erfaring med fagforeningsarbeid i blant annet Finansforbundet da hun bestemte seg for å starte det private ledertilbudet MittLederUnivers sammen med fire kolleger.

Slaatsveen ble med i Finansforbundet allerede som tenåring. Etter en årrekke som aktiv i dette store forbundet og mange år som aktiv på ulike arenaer, som YS, ble hun ansatt i fagforbundet Lederne, før hun altså ble gründer innen lederutvikling.

Vi får ulike hybridløsninger for lederutvikling og skolering

Susanne Slaatsveen

Slaatsveen har sittet i lange forhandlinger med motparten under lønnsoppgjør, deltatt i konfliktløsing i arbeidslivet og jobbet med arbeidsrettslige spørsmål. Og skolert tillitsvalgte, selvsagt.

MITT LEDERUNIVERS

Hun har bidratt til programmene for lederutvikling i Lederne.

MittLederUnivers er et privat selskap med flere oppdragsgivere, men pleier også kontakt med utdanningsinstitusjoner og forskningsmiljøer i Norge.

Spesialiserte miljøer for faglig skolering og lederutvikling har alltid hatt et marked blant fagforbundene. Etterspørselen har likevel økt de senere årene, fordi forbundene trenger nye måter å identifisere de fremtidige aktive medlemmene og tillitsvalgte på.

HVOR SULTEN ER DU?

Rekrutteringen av fremtidige fagforeningsledere må skje raskt og ganske effektivt, slik at de store forbundene kommer på offensiven i forhold til uorganiserte og arbeidsgivere. Her er noen spørsmål som stilles i jakten på nye ledere, ifølge Slaatsveen:

Hvilke unge arbeidstakere blir ryggraden i fremtidens forbund? Hvem er lovende lederemner som bør følges opp? Hvordan tilrettelegger forbundene for at fremtidens ledere får utvikle seg? Hvordan kan de fremtidige lederne danne nettverk med andre lederkolleger på kryss og tvers av forbundene?

– Vi stiller nye ledere spørsmål av typen: I hvilken grad er du sulten på å utvikle deg som leder? Er du nysgjerrig? Og ser du at en god leder kan utgjøre en stor forskjell for mange mennesker?

I så fall kan du få en fremtidig rolle som leder på en arbeidsplass. Og du er trolig typen som får utbytte av å møte folk som oss på kurs og skolering, sier Slaatsveen.

 40000 I LEDERROLLER

 Hun forteller at de fem gründerne av kursene og skoleringene har jobbet frem et tilbud for hovedorganisasjonen YS. Behovet er stort. Bare i YS regner man med at rundt 40000 mennesker har en eller annen rolle som også innebærer noen grad av lederansvar i det daglige arbeidet.

– Vi har hele tiden lagt vekt på å være en digital portal. Vi legger ut webinarer og kurstilbud. Det har vist seg å være en fulltreffer under denne pandemien. Vi vet jo alle at mange arbeidstakere ble sittende hjemme på eget kontor.

Mange har følt på behovet for å videreutdanne seg eller drive skolering for å stå rustet for arbeidslivet etter pandemien, sier Slaatsveen.

DUKET FOR KAFFEKOPP MED ANDRE

Det har vært en stor tilstrømning til vår digitale lederutvikling. Men nå opplever vi også en annen trend. Aktive fagforeningsfolk ønsker seg en form for lederutvikling der man faktisk møter andre kursdeltakere.

Pendelen svinger litt tilbake igjen. Folk trenger å møte hverandre, slik som før.

Tillitsforholdet mellom mennesker har vært i fokus

Susanne Slaatsveen

– Personlig tror jeg at vi får ulike hybridløsninger for lederutvikling og skolering i den nærmeste tiden. Webinarer vil bli brukt, men også fysiske oppmøter.

JA TAKK, BEGGE DELER

Det blir en slags «ja takk, begge deler» på denne fronten, sier Slaatsveen.

– Hva slags krav tror du man vil stille til fremtidens gode ledere, ikke minst i organisasjonslivet?

– Vi har sett at tillitsforholdet mellom mennesker har vært i fokus i den senere tiden. Tillitsreform er et begrep som har vært brukt en del. Fremtidens ledere må basere seg på et åpent forhold til sine ansatte der tillitsforholdet blir helt sentralt, tror jeg.

– Blir det mindre kroner og ører for ledere i fagforbundene, tror du?

– Jeg er ikke så sikker på det. Kampen for folks hverdag blir vel omtrent som før. Men de økonomiske sidene for ledere på arbeidstakersiden må utvilsomt følges opp, også med andre tilbud fra fagforbundene.

HÅNDTERE DE UNGE

– Et viktig spørsmål for både fagforbund og andre blir hvordan man forholder seg til unge arbeidstakere som stiller med helt andre krav og forventninger enn eldre generasjoner, sier Slaatsveen.

 – Hvordan får man de unge i tale? Overordnede stikkord for arbeidsplassene fremover blir innovasjon, bærekraft og digitale løsninger. Dette må også fagforbundene følge godt med på, sier Susanne Slaatsveen.

– Det er mye som skjer! sier en av gründerne av MittLederUnivers.

PLANENE FREMOVER

  • En ny lederskole er lansert sammen med samarbeidspartner CXS Nordic. www.cxs.no
  • Verktøy for karriere er lansert for blant annet miljøene i YS.
  • MittLederUnivers tilbyr også løsninger for beredskap og sikkerhet i samarbeid med CRI Respons www.crirespons.no