FLERE TRINN: Fra start 1. juli vil bare noen få områder i Nets være integrert med Nexi, opplyser pressesjef Søren Winge i Nets Danmark A/. (Foto: Søren Wesseltoft)

Nets-Nexi-fusjonen en flertrinns rakett

Det jobbes på spreng for å fullføre fusjonen mellom italienske Nexi og nordiske Nets til månedsskiftet juni-juli.  Men det vil fortsatt være snakk om en flertrinnsrakett før en helt ny europeisk Nexi-organisasjon er 100 prosent integrert.

Tekst: Magne S. Otterdal

Det italienske betalingsteknologiselskapet Nexi startet høsten 2020 oppkjøpsraidet som har resultert i at det nordiske Nets og det spanske SIA blir del i en europeisk betalingsgigant styrt fra Milano med over 30 milliarder kroner i årlig omsetning.

Fusjonen er godkjent av EUs konkurransemyndigheter, og målet er at innlemmelsen av Nets skal være fullført 1. juli 2021. Integreringen av SIA starter etter sommeren.

VENTER PÅ SIA

Pressesjef i Nets, Søren Winge sier at det bare vil være noen ganske få områder i Nets som blir integrert fra 1. juli.

– Nexi vil avvente at kjøpet av SIA senere i år blir gjennomført.  Nexi vil første integrere med SIA før det skjer en full integrasjon av Nets, skriver Winge i en epost til Finansfokus.

– Vil de blir nye oppgaver, stillinger og funksjoner i den norske virksomheten fremover som følge av fusjonen?

– Medarbeidere i Norge vil fortsette med dagens oppgaver og bare enkelte medarbeidere får ny linjeleder.  De tillitsvalgte er informert om ny organisasjonsstruktur som vil bli lansert etter closing, sier Winge.

– Hvordan har samarbeidet med de ansatte og fagorganisasjonene gått i fusjonsforhandlingene?

– De tillitsvalgte har vært holdt godt informert og orientert hele veien og samarbeidet fungerer meget bra.

DETALJER GJENSTÅR

Hovedtillitsvalgt for Finansforbundet i Nets er Beate Fjeld Ulleland.  Hun viser til ledelsen med hensyn til fremdriften for når en ny integrert organisasjon under Nexi er på plass.

– Fortsatt gjenstår noen detaljer før dag én i Nexi kan skje, og kun tiden vil vise om alt er på plass den 1. juli, skriver Ulleland i epost til Finansfokus.

På spørsmål om hvorvidt fusjonen vil gi nye eller endrede arbeidsoppgaver for ansatte i Norge, peker Ulleland på at closing ikke har skjedd og fusjonen ikke er iverksatt på noe operasjonelt nivå. Hun mener det derfor er for tidlig å si noe kvalifisert om hva det fusjonerte Nexi er eller hvordan samarbeidet blir fremover.

Fortsatt gjenstår noen detaljer før dag én i Nexi kan skje.

Beate Fjeld Ulleland

– Men selvfølgelig håper jeg at overgangen fra et PE-eierskap til industrielt eierskap vil by på mer langsiktige planer, investeringer og stabilitet for de ansatte, skriver hun til Finansfokus.

LOKAL TILLIT OG STYRKE

I en pressemelding som ble sendt ut 16. juni, uttaler Nexi-sjef Paolo Bertoluzzo at gjennomføringen av fusjonen med Nets 1. juli “er en viktig milepel på vår reise mot å skape en ledende europeisk betalingsformidler.”

– Vi utfyller hverandre. Sammen vil vi utnytte vår sterke tilstedeværelse i både de mest digitalt utviklede områdene og i de minst gjennomtrengte markedene i Europa. Vi ønsker å forme måten folk betaler på og hvordan bedrifter tar imot betaling. Det skal vi gjøre ved å tilby de mest innovative og pålitelige løsningene, sier Bertoluzzo i meldingen.

Viktig milepel på vår reise mot å skape en ledende europeisk betalingsformidler.

Paolo Bertoluzzo

Han sier selskapenes felles reise fra å være lokale betalingsselskaper til en ledende europeisk betalingsformidler, viser et sterkt engasjementet i å bygge opp tillit og styrke lokalt i Italia, Tyskland, Norden eller andre regioner i Europa.

LEDES FRA MILANO: Nexi-konsernet ledes fra dette bygget i den italienske finanshovedstaden Milano.  (Foto: Nexi).

– Vi ønsker å støtte overgangen til et kontantløst Europa ved å gjøre hver eneste betaling digital, fordi det er enklere, raskere og tryggere for alle, fremholder Bertoluzzo.

Han blir toppsjef i den nye gruppen, mens Nets-sjef Bo Nilsson fortsetter som styreleder i Nets og styremedlem i Nexi. Nåværende finansdirektør i Nets, Klaus Pedersen overtar som Nets-sjef.