HELT DIGITALT: – Siden studiet gjennomføres på digitale plattformer, så blir dette et tilbud til forbundets medlemmer i hele landet, sier Mariann Christensen, leder av Kompetanse og Fordel i Finansforbundet. (Foto: Sverre Chr. Jarild)

Får 4,5 millioner til helt nytt digitalt studietilbud

NTNU får 4,5 millioner for å lage et helt nytt og ultrafleksibelt, digitalt studietilbud til ansatte i finansnæringen til høsten.   

Finansforbundet, Finans Norge og SpareBank 1 Østlandet har gått sammen med NTNU i et unikt prosjekt for å heve den digitale kompetanse for ansatte i finansnæringen. Studiet Digital transformasjon i finanssektoren skal gi 10 ultrafleksible og heldigitale kurs i første omgang som en pilot for 175 studenter på bachelor- og masternivå. Hvert kurs gir 1,5 studiepoeng og blir tilgjengelig i form av to nye emner på masternivå, men deltakerne kan også ta eksamen på bachelor-nivå. Kunnskapsdepartementet har gjennom Diku, Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetssikring i høyere utdanning, støttet prosjektet med 4,5 millioner. De første studentene vil kunne starte allerede til høsten. 

EN GLEDENS DAG 

– Dette er en gledens dag for oss som jobber med kompetanse og utdanning! Vi er kjempestolte over at vi, sammen med våre gode samarbeidspartnere, snart kan tilby helt nye digitalkurs til våre medlemmer etter at vårt felles prosjekt har fått offentlig støtte. Ekstra moro er det at Diku i sitt tildelingsbrev skriver at denne videreutdanningen vil kunne fungere som en modell for hvordan innovative, fleksible, digitale læringsdesign kan iscenesettes, sier Mariann Christensen, leder av Kompetanse og Fordel i Finansforbundet.   

Dette er en gledens dag

Mariann Christensen

Hvert kurs vil ha læringsstier bestående av videoer, tekster og varierte oppgaver. Innholdet er valgt ut fra og bygger på behovsanalyser gjennomført av samarbeidspartnerne og utvikles i NTNUs fagmiljø på digital transformasjon i nær dialog med næringslivspartnerne. Kursene avsluttes med gruppeeksamen.   

Målgruppen for studiene vil være ansatte i finanssektoren som ikke har tilbud om tilsvarende studietilbud i sitt nærmiljø. Studiemodell og læringsdesign er relevant for en fleksibel utdanning og er godt pedagogisk begrunnet, heter det i tildelingsbrevet fra Diku.  

GRATIS FOR MEDLEMMER 

Etter planen vil det nye kurstilbudet bli lansert til høsten og vil starte med en pilot der 100 ansatte i SpareBank 1 Østlandet og 75 medlemmer i forbundet får muligheten til å delta. Etter sommeren blir det nye studietilbudet tilgjengelig via forbundets nettsider. Kursene er gratis for medlemmene.

Mariann Christensen forteller at det lenge har vært stor etterspørsel etter kurs som kan gi forbundets medlemmer et digitalt løft. Finansforbundet tilbyr allerede i dag kurs i Digital transformasjon og bærekraft i samarbeid med NTNU og professor Arne Kroken.

–  Dette er ett av mange videreutdanningstilbud Finansforbundet tilbyr sine medlemmer. I 2021 vil minst 270 heldige medlemmer få finansiert sin videreutdanning gjennom sitt medlemskap i Finansforbundet, sier Christensen. 

Nå utvikles altså et helt nytt og digitalt videreutdanningstilbud til ansatte i finansnæringen i nært samarbeid med arbeidsgiverne og NTNU. Det nye tilbudet blir skreddersydd for å dekke kompetansebehovene i finansnæringen. 

UDEKKET KOMPETANSEBEHOV 

Halvparten av bedriftene i finansnæringen har et udekket digitalt kompetansebehov. Det viser en fersk undersøkelse som Finans Norge har utført i medlemsbedriftene.

– Dette utdanningstilbudet håper vi vil være ett av virkemidlene som kan bidra til å tette kompetansegapet, selv om det på langt nær er nok. Vi må huske på at finansnæringen drifter en samfunnskritisk infrastruktur og er premissleverandør for andre næringer og offentlig sektor. World Economic Forum pekte allerede i 2016 på finansnæringen som den enkeltnæringen hvor den digitale omstilling vil skape det største kompetansegapet framover. Vi ønsker å bidra med et tilbud som kan løfte mange, skriver arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr i Finans Norge i en e-post.

Vi får et tilbud som kan nå mange ansatte

Runa Opdal Kerr

– Hvorfor er dette en god nyhet for de ansatte i finansnæringen? 

 Utdanningstilbudet er rettet spesielt mot og tilpasset ansatte i finansnæringen. Den vil kombinere NTNUs kompetanse på digitale endringer med kunnskap til eksperter i næringen. Dette gjør det spesielt relevant. Vi får et tilbud som, gjennom den digitale plattformen, kan nå mange ansatte. Fleksibiliteten samt nettopp muligheten for at man kan delta uavhengig av hvor man er i landet, er et viktig skritt mot det vi vil se mye mer av i arbeidslivet fremover – og som har vært etterspurt i lang tid. 

UTNYTTE MULIGHETEN: – Digital kompetanse handler ikke bare om å kunne benytte verktøyene. Det er også viktig at vi forstår hvordan vi kan utnytte den muligheten digitale verktøy gir oss i arbeidet, sier Runa Opdal Kerr, arbeidslivsdirektør i Finans Norge. (Foto: Gorm K. Gaare)

– Hva tror du det nye studietilbudet vil bety for å bygge opp nødvendig digitale kompetanse i bedriftene? 

– Digital kompetanse handler ikke bare om å kunne benytte verktøyene. Det er viktig at vi forstår hvordan vi kan utnytte den muligheten digitale verktøy gir oss i arbeidet samt hvilke konsekvenser den digitale transformasjonen har for produktivitet, kundeopplevelse og ikke minst samfunnet, avslutter arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr,  

NORSKE MODELL 2.0 

– Det er første gang jeg er med på et prosjekt der arbeidstakere og arbeidsgivere sammen har gått sammen for å få dekket sitt behov for digital kompetanseutvikling. Vi har gitt prosjektet navnet «Norske Modell 2.0.» Dette fordi det er et trepartssamarbeid med arbeidsgiverne, arbeidstakerne og akademia. Nå er vi i stand til å skreddersy et kurstilbud for 50 000 ansatte i finansnæringen som et svar på de raske endringene som skjer i samfunnet innen digitalisering, sier primus motor, professor Arne Krokan ved NTNU. 

Jeg tror vi har truffet godt

Arne Krokan

Han har ikke helt landet etter at han fikk den gode nyheten om at departementet via Diku støtter prosjektet med 4,5 millioner kroner. Sammen med et bidrag fra samarbeidspartene, så er finansieringen for pilotprosjektet med 175 studenter i boks. 

FORSTÅ UTVIKLINGEN: – Finansnæringen griper inn i nesten alle andre sektorer siden næringen utvikler og drifter grunnleggende infrastrukturer for alle andre aktiviteter. Det nye kurstilbudet gir en grunnleggende forståelse av samfunnsutviklingen, sier professor Arne Krokan ved NTNU. 

– Hva skjer når pilotfasen er over? 

– Sammen med våre partnere må vi i løpet av høsten finne ut av hvordan vi skalerer opp prosjektet. Selve prosjektperioden er to år, men vi har et etablert et langsiktig og godt partnerskap. Jeg tror vi har truffet godt når det gjelder myndighetens ønsker om å tilby korte, digitale desentrale kurs. Da kan det jo være en mulighet for at et økonomisk bidrag i fortsettelsen også. Dette kan utvikle seg til å bli et tilbud til flere tusen aktører i finansnæringen. Behovet for digital videreutdanning i finansnæringen er stort, men vi vil trenge ytterligere finansiering etter prosjektperioden, sier Arne Krokan.