FORNØYD TILLITSVALGT: Fungerende hovedtillitsvalgt Berit Stenvold er godt fornøyd med årets lokale oppgjør. (Foto: Privat)

Godt lokalt oppgjør i Lindorff

De ansatte i Lindorff har fått pensjon fra første krone og økt fastlønn istedenfor bonus.

– Pensjon fra første krone er veldig viktig for oss, og særlig for de lavtlønnede. Det har vært en prioritering i forhandlingene over flere år, men det var først i år ledelsen var villige til å se på det, sier Berit Stenvold, fungerende hovedtillitsvalgt for Finansforbundet i Lindorff. Hun understreker at de egentlig ikke har forhandlingsrett på pensjon.

– Hvorfor gikk de med på dette nå, tror du?

– Jeg antar man kan se dette i en sammenheng med et ønske om en forbedring ettersom Lindorff faktisk har hatt bransjens dårligste pensjonsordning, samt at man ser at en lovendring rundt dette nok er på trappene, sier Stenvold.

BORT MED BONUS

I Lindorff opererer man med flere ulike bonusmodeller. Nå er den kanskje vanligste bonusavtalen borte og erstattet med en økning på fem prosent av fastlønnen.

– Dette kommer i tillegg til de personlige lokale tilleggene. Det er en ganske god økning for samtlige i den gruppen, sier Stenvold. Totalt endte årets oppgjør på noe over rammen på 2,7 prosent.

Vi har hatt en god dialog underveis

Berit Stenvold

– Hvorfor har dere lyktes så godt i forhandlingene?

– Vi har hatt en god kommunikasjon med ledelsen. Vi var egentlig litt overrasket over at de både var interessert i å se på bonusordningen og pensjonsvilkårene. Resultatet er godt og vi har hatt en god dialog underveis, sier Stenvold.

FORNØYD LEDELSE

Også ledelsen er fornøyd med årets oppgjør.

– Vi er fornøyde med at vi i Lindorff endte på et solid lønnsoppgjør på 3 prosent. I tillegg til dette fikk de ansatte mulighet til å stemme på om vi skulle avvikle bonusordningen på medarbeidernivå som vi har hatt i mange år og erstatte dette med en fastlønnsøkning. Et overveldende flertall på 96 prosent ønsket dette, så dette blir også innført fra 1. juli. Utover dette har vi også innført pensjon fra første krone, noe som er et viktig gode for alle våre medarbeidere, sier HR-direktør Arnhild Sivertsen.

Bra pensjon: HR-direktør Arnhild Sivertsen er glad for at de ansatte nå får pensjon fra første krone. (Pressefoto: Lindorff)