SATSER NORDOVER: Konserndirektør for bedriftsmarked i Sparebanken Vest, Ragnhild Janbu Fresvik, sier banken allerede har en portefølje på 3,5 milliarder kroner i markedet de nå etablerer seg i, og det uten å ha hatt folk til stede.

Sparebanken Vest: Ansetter 10 nye i Ålesund

Motivert av en vellykket ekspansjon i Rogaland, vokser Sparebanken Vest også i den andre retningen. Banken rekrutterer i første omgang 10 nye medarbeidere til et nyopprettet finanshus i Ålesund.

Tekst: Jørn-Arne Tomasgard

BERGEN: Konserndirektør for bedriftsmarked i Sparebanken Vest, Ragnhild Janbu Fresvik, sier banken er i ferd med å rekruttere 10 ansatte til satsingen. Nå er de i sluttfasen med å finne egnede lokaler i Ålesund sentrum. Torstein Heggstad er rekruttert som leder for avdelingen. For øvrig skal det ansattes rådgivere og eiendomsmeglere. 

I tillegg til å tilby banktjenester til bedrifts- og privatkunder, bygger Sparebanken Vest opp en avdeling for Eiendomsmegler Vest og Brage Finans som tilbyr finansieringsprodukter som leasing og salgspantlån. Janbu Fresvik sier det er snakk om organisk vekst, ingen etablerte aktører blir kjøpt opp.

TORSTEIN HEGGESTAD NY LEDER

– Vi har rekruttert ansatte med god erfaring og som kjenner markedet godt. I første omgang rekrutterer vi 10 stykker. Avdelingen skal være oppe og gå 1. september. Vi har tro på at vi skal kunne vokse i dette markedet og etter hvert bli flere, sier hun.

– Torstein Heggstad som vi har rekruttert til å lede satsingen, har erfaring fra 13 år i bank, som CEO og CFO i rederiet Voldstad og som daglig leder i Nils Sperre AS. Begge bedriftene driver i den maritime næringen. Heggstad har en spesiell kombinert bakgrunn fra bank- og maritime næringer som er veldig bra, mener hun.

Vi har fått gode kunder på Sunnmøre

Ragnhild Janbu Fresvik

Janbu Fresvik bekrefter at det er spesielt de maritime næringene de sikter mot i bedriftsmarkedet med etableringen i Ålesund. Planen er en 50-50 vekting mot næringsliv og privatmarked.

Satsingen på Sunnmøre kommer ikke ut av det blå, siden de ifølge direktøren for bedriftsmarkedet allerede har en kundeportefølje i området. De har tidligere opprettet en avdeling i Volda på Søre Sunnmøre.

FRA JÆREN TIL ÅLESUND

– Gjennom nettverket vårt har vi opparbeidet oss en portefølje på 3,5 milliarder kroner på Sunnmøre. Blant annet gjennom avdelingen vår i Måløy i Nordfjord, har vi fått kunder i havnæringene på Sunnmøre. Denne satsingen kommer som følge av at vi har fått gode kunder på Sunnmøre, uten at vi har hatt folk der.

Dermed er Sparebanken Vest med hovedadministrasjon i Bergen nå til stede fra Jæren i sør til Ålesund i nord. Janbu Fresvik sier de planlegger å få fotfeste i hele Møre og Romsdal, og utelukker ikke ekspansjon videre nordover i fylket.

– Vi planlegger flere etableringer, men i første omgang sørover på Sunnmøre.

Hun bekrefter at satsingen er motivert av at de har lykkes med ekspansjon i Rogaland.

– Vi etablerte oss i Rogaland i 2008 og på 12 år har vi bygget en forvaltningskapital på 40 milliarder kroner der. I Rogaland har vi nå nærmere 40 ansatte.

GOD TIMING

Hun tror timingen for satsingen på Sunnmøre er god.

– Det er i ferd med å skje en omstilling, og da er det gunstig for oss som bank å være tett på verdiskapingen. Vi er en bank som ser muligheter.  

Ålesund er landets niende største by med et innbyggertall på rundt 53 000. Det er allerede et nettverk av etablerte banker i byen. Miljøet er en miks av de store forretningsbankene og lokale sparebanker.

Janbu Fresvik peker på at Sparebanken Vest har noen særegenheter som gjør at de skiller seg ut:

– Vi er den eneste banken med kundeutbytte. Vi har også et ildsjelfond på 100 millioner kroner der vi nylig delte ut to millioner kroner til lag og organisasjoner på Sunnmøre. I tillegg er det satt av godt med midler på markedsbudsjettet, sier hun om planene for hvordan de vil komme seg inn i markedet.

POSITIV TIL SATSINGEN

Anne-Marit Hope, hovedtillitsvalgt for Finansforbundet i Sparebanken Vest, er positiv til arbeidsgiverens offensiv på Sunnmøre.

– Jeg tenker at denne etableringen blir positiv for banken. Det er alltid en spenning med å etablere seg i nye markeder. Det krever mye innsats fra de ansatte, både for å være synlige i markedet og å tiltrekke seg nye kunder. Det har jeg stor tro på at de skal få til, skriver hun i en e-post.

– Mitt inntrykk er at de ansatte er positive til etableringen.

Ifølge Hope har ikke tillitsvalgte vært involvert i prosessen.

SPENNENDE SATSING: Hovedtillitsvalgt Anne-Marit Hope i Sparebanken Vest kaller satsingen på Sunnmøre spennende.